LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 20 Αυγούστου 2019 16:56

Υπουργείο Εργασίας: Τι ισχύει για το ανώτατο όριο σύνταξης

Οδηγίες και διευκρινίσεις για το ανώτατο όριο σύνταξης. Αναλυτικά παραδείγματα.

   ΕΦΚΑ - γραφεία - συντάξεις

Διευκρινίσεις σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και οδηγίες για την εφαρμογή του παρέχει απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Νότη Μηταράκη, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Συγκεκριμένα:

Α. Συντάξεις που υπάγονται στο ανώτατο όριο

1. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μίας συντάξεις, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που χορηγούνται από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016, συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων του πρώην ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και τις 31.12.2016.

2. Κάθε μηνιαία κύρια σύνταξη ή περισσότερες της μίας συντάξεις του ΕΦΚΑ, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και που επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν.

3. Ως σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων για την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου ορίζεται η μικτή μηνιαία σύνταξη/συντάξεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους προσαυξήσεις (π.χ. επίδομα τέκνων, προσωπική διαφορά των άρθρων 6 και 94 του ν. 4387/2016).

4. Τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας, δηλαδή το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα απολύτου αναπηρίας και το επίδομα ανικανότητας, εξαιρούνται από την εφαρμογή του ανωτάτου ορίου και εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν καθοριστεί, πριν από την εφαρμογή του ν. 4623/2019.

Β. Ποσό ανωτάτου ορίου μηνιαίας κύριας σύνταξης ή αθροίσματος κύριων συντάξεων

Ως ανώτατο όριο μηνιαίας κύριας σύνταξης ή συντάξεων ορίζεται το ακαθάριστο ποσό που αντιστοιχεί στο δωδεκαπλάσιο της πλήρους εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 που αντιστοιχεί σε 20 χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το ανώτατο όριο, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ανέρχεται σε 4.608 ευρώ (= 12 * 384).

Γ. Έναρξη εφαρμογής του ανωτάτου ορίου

Το ανώτατο όριο σύνταξης, προκειμένου για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις αυτές, εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους.

Για όσους ελάμβαναν σύνταξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016 και των οποίων η σύνταξη επανυπολογίστηκε με βάση τις διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του ν. 4387/2016, το ανώτατο όριο της κοινοποιούμενης διάταξης εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής του νέου ποσού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων αυτών, ήτοι την 1.1.2019, καθότι για το προγενέστερο χρονικό διάστημα, δηλαδή, μέχρι τις 31.12.2018, είχε εφαρμογή το άρθρο 13 του ν. 4387/2016 που έθετε συγκεκριμένο πολύ μικρότερο ανώτατο όριο σύνταξης ανάλογα με το αν ελάμβανε ο συνταξιούχος μία ή περισσότερες συντάξεις.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις το υπερβάλλον του ανωτάτου ορίου καταβαλλόμενο ποσό μηνιαίας σύνταξης/συντάξεων αναζητείται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθέν και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν με παρακράτηση του 20% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του ποσού.

Δ. Κρατήσεις επί του νέου ανωτάτου ορίου και παραδείγματα περιορισμού σύνταξης στο νέο ανώτατο όριο

Επί του ακαθάριστου ποσού των 4.608,00 ευρώ, εφαρμόζεται αρχικώς η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ – όπου αυτή επιβάλλεται – και η οποία ΕΑΣ αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του αρθ. 44 του ν. 3986/2011, καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.

Δηλαδή: 4.608 * 14% = 645,12 ευρώ.

Στη συνέχεια, στο εναπομείναν ποσό της σύνταξης, μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ, παρακρατείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, ύψους 6% (άρθ. 44 του ν. 4387/2016).

Δηλαδή: 4.608 – 645,12 = 3.962,88 ευρώ.

3.962,88 * 6% = 237,77 ευρώ.

Συνεπώς, το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.725,11 ευρώ.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων που με βάση διατάξεις νόμων έχουν εξαιρεθεί από την ΕΑΣ, η εξαίρεση εξακολουθεί υφιστάμενη και επί του νέου ανωτάτου ορίου σύνταξης. Το ίδιο συμβαίνει και εφόσον υφίσταται εξαίρεση από την κράτηση για υγειονομική περίθαλψη.

Σε κάθε περίπτωση εφαρμογής του ανωτάτου ορίου σύνταξης ή συντάξεων, το καθαρό ποσό που καταβάλλεται στο συνταξιούχο προκύπτει, μετά τον υπολογισμό των νόμιμων κρατήσεων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Έτσι, σε περίπτωση αυξομείωσης του ύψους των νομίμων κρατήσεων, μεταβάλλεται και το καταβαλλόμενο καθαρό ποσό.

Ακολουθούν παραδείγματα, βάσει του τρέχοντος συστήματος κρατήσεων:

Παράδειγμα 1:

α. Συνταξιούχος, μετά την 12.05.2016, λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης, ύψους 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική και 5.600 ευρώ ανταποδοτική). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ακαθάριστο ανώτατο όριο των 4.608 ευρώ. Συνεπώς, ο συνταξιούχος θα λάβει ακαθάριστο μηνιαίο ποσό σύνταξης που ανέρχεται σε 4.608 ευρώ. Το καθαρό προ φόρου ποσό της καταβληθείσας σύνταξής του ανέρχεται στο ποσό των 3.725,11 ευρώ.

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 120 του ν. 4623/2019, στην περίπτωση που καταβάλλεται στο συνταξιούχο το ποσό των 5.984 ευρώ, το ανώτατο όριο εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και οι επιπλέον διαφορές αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης (3.725,11 * 20% = 745,02 ευρώ) και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης.

β. Το ίδιο ως άνω ισχύει και στην περίπτωση που συνταξιούχος λαμβάνει ακαθάριστο ποσό σύνταξης, ύψους 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική, 5.300 ευρώ ανταποδοτική και 300 ευρώ προσαύξηση του άρθ.30 του ν. 4387/2016).

Παράδειγμα 2:

Συνταξιούχος, πριν από τις 12.5.2016, λαμβάνει καθαρό προ φόρου ποσό κύριας σύνταξης, ύψους 3.000 ευρώ. Το ακαθάριστο ποσό της επανυπολογισθείσας σύνταξής του από 1.1.2019 ανέρχεται σε 5.984 ευρώ (384 ευρώ εθνική και 5.600 ευρώ ανταποδοτική).

Επ’ αυτού έχουν εφαρμοστεί οι παρακάτω κρατήσεις:

14% για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ (5.984 * 14%=5.146,24 ευρώ) και στο εναπομείναν ποσό 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (5.146,24 *6%= 4.837,47 ευρώ).

Η προσωπική διαφορά ανέρχεται σε 1.837,47 ευρώ (4.837,47 – 3.000), η οποία καταβάλλεται ετησίως κατά το ένα πέμπτο σταδιακά και ισόποσα από 1.1.2019 (άρθ. 14 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει). Ως εκ τούτου, το 2019, ο συνταξιούχος λαμβάνει καθαρό προ φόρου μηνιαίο ποσό σύνταξης, ύψους 3.367,49 ευρώ (3.000 + 1/5 * 1.837,47).

Το ποσό αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται στο συνταξιούχο καθόλο το έτος 2019, γιατί είναι μικρότερο του 3.725,11 ευρώ.

Για το 2020, ο εν λόγω συνταξιούχος, επειδή το ποσό της σύνταξης με την προσωπική διαφορά υπερβαίνει το ανώτατο όριο (3.000 + 2/5 * 1837,47 = 3.734,94 ευρώ), θα λάβει 3.725,11 ευρώ.

Παράδειγμα 3:

Στην περίπτωση συνταξιούχου που λαμβάνει περισσότερες της μίας κύριες συντάξεις, αυτές αθροίζονται, γίνονται οι κατά νόμο κρατήσεις και, όποιο ποσό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, με βάση την κοινοποιούμενη διάταξη, περικόπτεται.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορία“Θρίλερ” στη Σύνοδο Κορυφής για την ΤουρκίαΧθες 20:37 | Ειδήσεις

Μπλόκαρε η Ελλάδα το πρώτο προσχέδιο. Αποφασισμένος ο Πρωθυπουργός, ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να γίνει πλέον ανεκτή η προκλητικότητα της Τουρκίας.

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της ΠέμπτηςΧθες 17:36 | Ειδήσεις

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού.

Κορονοϊός: παρέμβαση εισαγγελέα για τα κρούσματα στο γηροκομείοΧθες 15:25 | Ειδήσεις

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τα κρούσματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ αποκάλυψε ότι κάποιοι νοσούσαν εδώ και δύο εβδομάδες...

Απουσίες στους καταληψίες μαθητέςΧθες 11:18 | Ειδήσεις

Πρόβλεψη για τους μαθητές που παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται σε ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Εθνικό πένθος για τον θάνατο του Κίνο23:59Κορονοϊός: Θετικοί διαγνώστηκαν αστυνομικοί στο αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”23:50Europa League - ΑΕΚ: Επική πρόκριση σε βάρος της Βόλφσμπουργκ23:42Φωτιά στον Έβρο: Εξαπλώθηκε στο δάσος της Δαδιάς23:34ΕΛΣΤΑΤ: “Μίκρυνε” η Ελλάδα το 201923:22ΟΗΕ: Πρωτοκολλήθηκε το τουρκολιβυκό μνημόνιο23:10Νεκρή 12χρονη που ήταν γεμάτη ψείρες - Δίωξη στους γονείς της (βίντεο)23:01Πέθανε 48χρονος ασθενής με κορονοϊό στον Ευαγγελισμό22:50Ολυμπιακός: Η Ζαλγκίρις “άλωσε” το ΣΕΦ22:38Παράταση για το πρόγαμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” 22:25Κορονοϊός: Επείγουσα ειδοποίηση στο 112 για την Κύθνο22:12Κεραμέως: Δριμεία επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για τις καταλήψεις στα σχολεία22:01Κουναλάκη στον ΑΝΤ1: Ο Μπάιντεν θα υπερασπιστεί τις ελληνικές θέσεις (βίντεο)21:49Κορονοϊός: Τροποποίηση των μέτρων σε Θήβα και Χαλκίδα 21:40Μπογδάνος-Ελγαντούρ “διασταυρώνουν τα ξίφη τους” στον ΑΝΤ1 για μπούργκα και νικάμπ (βίντεο)21:28Ορτέιγκους: Ο Πομπέο δεν ήρθε τυχαία δύο φορές στην Ελλάδα σε ένα χρόνο21:17“Debate” στον ΑΝΤ1 για τις καταλήψεις στα σχολεία (βίντεο)21:05ΑΕΚ: Στους ημιτελικούς του BCL20:54“Θρίλερ” στη Σύνοδο Κορυφής για την Τουρκία20:42Χατζηχριστοδούλου στον ΑΝΤ1: Υπάρχουν μερικοί θύλακες που μας ανησυχούν ιδιαίτερα (βίντεο)20:33
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο