LATEST NEWS
 
Πολιτική /Ευρωπαϊκή Ενωση /

Συμβούλιο Απασχόλησης της Ε.Ε.

Δημοσίευση: 11 Μαρτίου 2014 00:31

Η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων είναι προτεραιότητα της Ε.Ε.

Η ανεργία των νέων και η χάραξη στρατηγικής για την αντιμετώπιση της ήταν στο επίκεντρο του Συμβουλίου Απασχόλησης της Ε.Ε. που συνεδρίασε υπό τον Γιάννη Βρούτση στις Βρυξέλλες.

ΒΡΟΥΤΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΕ

Tο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η στρατηγική Ευρώπη 2020, η απασχόληση των νέων, και τα σχήματα «εγγυήσεις για τη νεολαία» ήταν τα βασικά θέματα του πρώτου επί ελληνικής προεδρίας Συμβουλίου Απασχόλησης της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, οι υπουργοί ενέκριναν σύσταση σχετικά με το πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης. Για το θέμα αυτό ο προεδρεύων του Συμβουλίου υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε ότι «η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχουν σοβαρές συνέπειες στις προοπτικές απασχόλησης των νέων της Ευρώπης. Ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους άσκησης μπορεί να έχει αποφασιστικό και θετικό αντίκτυπο στις προοπτικές απασχόλησης των ατόμων και τη μετάβασή τους σε κανονική απασχόληση».

Στη σύσταση δίνονται κατευθύνσεις για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου μαθησιακού περιεχομένου και κατάλληλων όρων εργασίας.

Το Συμβούλιο ενέκρινε ακόμη τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Σκοπός είναι η άμβλυνση των ακραίων μορφών φτώχειας μέσω της παροχής μη οικονομικής βοήθειας σε άτομα, οικογένειες ή νοικοκυριά. Η βοήθεια μπορεί να συνίσταται σε τρόφιμα ή άλλη βασική υλική στήριξη ή σε δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης, με σκοπό την κοινωνική ένταξη των απόρων. Οι χρηματοδοτικοί πόροι του Ταμείου είναι σχεδόν 3,5 δισ. ευρώ.

Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2014 συζητήθηκε στη διάρκεια της πρωινής συνεδρίασης. Το Συμβούλιο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισμού επί των πτυχών της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και της Κοινής Έκθεσης για την Απασχόληση που άπτονται της απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η σημερινή συζήτηση προσανατολισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου καλύπτει τη συμβολή του Συμβουλίου EPSCO στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα λάβει χώρα στις 20 και 21 Μαρτίου 2014.

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα αναφορικά με την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης και τη Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση, καθώς επίσης και την Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση και συμφώνησε να τα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Επιπλέον, ενέκρινε συμπεράσματα για την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βάσει της έκθεσης της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας για την κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ και ενέκρινε γενική προσέγγιση επί του σχεδίου απόφασης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του γεύματος, συζητήθηκαν ζητήματα υλοποίησης όσον αφορά τη Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και τα σχήματα «Εγγυήσεις για τη νεολαία», στη βάση καθοδηγητικού σημειώματος που είχε ετοιμάσει η Ελληνική Προεδρία. Κατά την παρουσίαση του θέματος ο Έλληνας υπουργός ανέφερε  ότι «οι νέοι είναι το μέλλον μας. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την απογοήτευση των νέων για την έλλειψη δυνατοτήτων απασχόλησης και τη βαθιά αγωνία τους όσον αφορά τις προοπτικές τους για το μέλλον» και πρόσθεσε «Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων». Η απασχόληση των νέων αποτελεί προτεραιότητα πολιτικής για την ελληνική Προεδρία.

Στην απογευματινή συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων επί της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Ο κ. Βρούτσης τόνισε πως οι ποσοτικοί στόχοι στο πλαίσιο της στρατηγικής διατηρούν την αξία τους ως άξονες πολιτικής κινητοποίησης και διοικητικής εγρήγορσης, τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Πρόσθεσε πως «Η Στρατηγική 'Ευρώπη 2020' συνιστά βασικό εργαλείο για την επίτευξη της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης. Σήμερα, δρομολογούμε τη διαδικασία για την ενδιάμεση επανεξέταση της δεκαετούς στρατηγικής.

Αξιοποιώντας τα μαθήματα από την υφιστάμενη οικονομική κρίση, θα πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να επικαιροποιήσουμε τους στόχους μας, δηλαδή, την Ανάπτυξη, την Απασχόληση, και την Κοινωνική Συνοχή». Ο Έλληνας υπουργός αναφέρθηκε στην ειδική προστιθέμενη αξία της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και υπογράμμισε την ανάγκη για ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της στρατηγικής της ΕΕ.

Επιπλέον, στην απογευματινή συνεδρίαση, ο κ. Βρούτσης ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο της προετοιμασίας της Τριμερούς Κοινωνικής Συνόδου Κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου 2014, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η συζήτηση με τους κοινωνικούς εταίρους θα εστιασθεί στο θέμα «Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη: εστίαση στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αξιοποίηση διδαγμάτων και μελλοντικοί προσανατολισμοί». Στόχος είναι η συμβολή στην έναρξη της ενδιάμεσης διαδικασίας της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με την εξέταση ιδίως των διδαγμάτων που μπορούν να συναχθούν από το παρελθόν για το μέλλον.

Η Τριμερής κοινωνική σύνοδος κορυφής αποτελεί φόρουμ διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σε επίπεδο προέδρου και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο διευθυντικών στελεχών. Της συνόδου κορυφής θα προεδρεύσουν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αντώνης Σαμαράς.

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο κατέληξε σε κατ' αρχήν συμφωνία επί πρότασης απόφασης για τη θέσπιση τριμερούς κοινωνικής συνόδου κορυφής για τη μεγέθυνση και την απασχόληση.

Αναφορικά με την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στη σημασία της οδηγίας για την Κοινωνική Ευρώπη. Καλωσόρισε την ισχυρή υποστήριξη του Συμβουλίου επί του συμβιβαστικού κειμένου που πέτυχε η Ελληνική Προεδρία στις διαπραγματεύσεις της με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τον Έλληνα υπουργό, η συμφωνία που επετεύχθη είναι απόλυτα ισορροπημένη και προβλέπει ένα διαφανές και συνεκτικό πλαίσιο διατάξεων, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων, την καταπολέμηση του "κοινωνικού ντάμπινγκ" και την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Ο κ. Βρούτσης παρότρυνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δείξει, από την πλευρά του, την ίδια ισχυρή πολιτική βούληση για την επίτευξη της υιοθέτησης αυτού του κρίσιμου νομοθετήματος.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της εβδομάδας (βίντεο)14:33Φώφη Γεννηματά: η κηδεία της και το λαϊκό προσκύνημα14:23Φώφη Γεννημάτα: κλειστή η Βουλή σε ένδειξη πένθους14:11Δολοφονία στο Αιγάλεω: Στην φυλακή ο μητροκτόνος 14:00Μητσοτάκης: Η Γεννηματά υπήρξε μαχητής της ζωής, την αποχαιρετώ με σεβασμό13:47Γεννηματά - ΚΙΝΑΛ: συγκλονισμένοι οι υποψήφιοι Πρόεδροι13:36Τσίπρας: Η Φώφη Γεννηματά έδωσε με πείσμα και αξιοπρέπεια τη μάχη για τη ζωή13:24Φώφη Γεννηματά: ο καρκίνος, οι μάχες και η πολιτική καριέρα13:15Σαμαράς: Η Φώφη Γεννηματά ήταν έντιμη κι αγωνίστρια13:04Δολοφονία στην Νέα Ερυθραία: Έρευνα για τις καταγγελίες και την στάση της Αστυνομίας12:51Σακελλαροπούλου: η Φώφη Γεννηματα ήταν μια γενναία γυναίκα12:39Καβάλα: Νεκρός ο αγνοούμενος ψαράς12:29Πέθανε η Φώφη Γεννηματά12:16“Άγριες Μέλισσες”: η ερωμένη του Δούκα και το άλλοθι (βίντεο)12:04Φώφη Γεννηματά: ραγδαία επιδείνωση παρουσίασε η υγεία της11:51 Ανακαλύφθηκε εξωπλανήτης “νεογνό” - η πρώτη φωτογραφία11:38Παγκρήτια Τράπεζα και Τράπεζα Χανίων προχωρούν σε συγχώνευση11:25“Expendables 4”: φθάνουν στη Θεσσαλονίκη οι “Αναλώσιμοι”11:12“Το Πρωινό” - Βακάλη για Φιλιππίδη και Λιγνάδη: το “βρίσιμο” και η... “αρρώστια” (βίντεο)10:59Κορονοϊός: νέα μέτρα σε ισχύ - Τι αλλάζει στα κατάστηματα10:47
00:04:02Αιφνιδιαστική εντολή ΓΕΕΘΑ για άσκηση “Πυρπολητής”21-03-2019 22:41 
00:02:39 
Παρατράγουδα «για την Μακεδονία» μετά τις αποδοκιμασίες στον Νίκο Παππά 21-03-2019 20:43
00:01:21 
Νέο ηχηρό “ράπισμα” των Αμερικανών στον Ερντογάν 21-03-2019 20:42
00:03:15 
Κατρούγκαλος - Τσαβούσογλου: “Καρφιά” και αιχμές… για όλους και για όλα 21-03-2019 20:41
00:01:26 
Μπαράζ «αερομαχιών» και έκτακτος «Πυρπολητής» μετά τις χειραψίες» Τσαβούσογλου – Κατρούγκαλου 21-03-2019 20:41
00:02:16 
Ευρω-επίθεση Μητσοτάκη στον Τσίπρα 21-03-2019 19:58
00:01:58 
Δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ21-03-2019 15:32
00:01:58 
Η «μάχη της ντουντούκας» μεταξύ Πολάκη-Γιαννακου έξω από το Υπ. Υγείας21-03-2019 13:46
00:00:48 
Σαμαράς: η όρθια και γαλάζια Ελλάδα «έρχεται»21-03-2019 13:42
00:02:40 
Μητσοτάκης: βαθιά ανήθικη η “τροπολογία Κουντουρά”21-03-2019 13:41
00:02:15 
Στηρίζουν οι ΗΠΑ τον άξονα Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου – Μήνυμα στην Άγκυρα21-03-2019 13:40
00:01:04 
Ζάεφ: Να απαντήσει η Ελλάδα αν ομιλείται η “μακεδονική γλώσσα” στο έδαφός της21-03-2019 13:40
00:07:31 
Μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία σε ΝΑΤΟ και Αττάλεια21-03-2019 13:39
00:01:57 
Ο εκπρ. Τύπου της ΓΣΕΕ απαντά στις καταγγελίες του Χ. Κατσώτη21-03-2019 09:38
00:04:05 
Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Δεύτερο "ατόπημα" της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ μέσα σε λίγους μήνες21-03-2019 08:55
00:00:21 
Ευρωβουλευτής της Χρονιάς η Μαρία Σπυράκη21-03-2019 06:21
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο