LATEST NEWS
 
Οικονομία /Οικονομική πολιτικήΔημοσίευση: 14 Οκτωβρίου 2017 08:00

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τη δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση Πετρόπουλου - Παπανάτσιου. Ποιες οι προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης ή εξαίρεσης από τη δημοσιοποίηση.

Υπουργείο Οικονομικών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος και η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, σύμφωνα με την οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι προϋποθέσεις για τη δημοσιοποίηση στοιχείων οφειλών.

Συγκεκριμένα, η ΚΥΑ ορίζει ότι σε διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο, με κοινή ανάρτηση ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), εφόσον η βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς τον ΕΦΚΑ υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Οι οφειλές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προς το Δημόσιο ή τον ΕΦΚΑ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δημοσιοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεών του έναντι του Δημοσίου για τις οποίες έχει δημιουργηθεί και εκκαθαριστεί ατομικό φύλλο ή συγκεντρωτικό φύλλο έκπτωσης (ΑΦΕΚ) ή, αντίστοιχα, των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων έναντι του ΕΦΚΑ.

Διαδικασία δημοσιοποίησης δεδομένων

- Τα στοιχεία των οφειλών που δημοσιοποιούνται, περιλαμβάνονται σε δύο καταστάσεις, εκ των οποίων η μία αφορά τα φυσικά πρόσωπα και η άλλη τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. Οι καταστάσεις φέρουν τον τίτλο: «Δημοσιοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α'147), με ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών την...» με την προσθήκη, μετά τις λέξεις «ληξιπρόθεσμων οφειλών» των λέξεων «φυσικών προσώπων» ή «νομικών προσώπων και οντοτήτων» κατά περίπτωση. Μετά τον τίτλο, ακολουθεί η κοινή ημερομηνία άντλησης των στοιχείων των οφειλών.

- Για τα φυσικά πρόσωπα, δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/ Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

ΒΟΥΛΗ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

- Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, δημοσιοποιούνται τα εξής στοιχεία: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

- Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, ως συνεισπραττόμενα νοούνται οι τόκοι, τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και οι λοιπές επιβαρύνσεις, όπως υπολογίζονται κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων επί της βασικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, η καταβολή της οποίας καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία αυτή.

- Εάν συντρέχει περίπτωση δημοσιοποίησης οφειλών μόνο προς το Δημόσιο ή μόνο προς τον ΕΦΚΑ, τότε στα πεδία των γραμμών της κατάστασης όπου αναγράφονται οι οφειλές προς τις υπηρεσίες ή τους φορείς για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσιοποίησης, τίθεται η ένδειξη «-» (παύλα).

- Η άντληση των στοιχείων των δημοσιοποιούμενων οφειλών από τα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και του ΚΕΑΟ, καθώς και η αποστολή των τελευταίων, με ηλεκτρονικά ή μη μέσα, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων από το ΚΕΑΟ διενεργούνται σε ημερομηνίες που ορίζονται από το Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.. Ο Συντονιστής του ΚΕΑΟ και η διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι υπεύθυνοι για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του προηγούμενου εδαφίου και την τήρηση των σχετικών προθεσμιών. Ο Συντονιστής του ΚΕΑΟ είναι υπεύθυνος για την άντληση των στοιχείων των οφειλών του ΕΦΚΑ από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕΑΟ και για την αποστολή αυτών στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε.. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. είναι υπεύθυνος για την άντληση των στοιχείων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και για την ανάρτηση των στοιχείων των οφειλών του άρθρου 2 στο διαδίκτυο.

- Τα αρμόδια όργανα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 είναι υπεύθυνα για την ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που καταχωρούνται στα πληροφοριακά συστήματα της Φορολογικής Διοίκησης και του ΚΕΑΟ, αντίστοιχα και προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στην ενημέρωσή τους.

Υπουργείο Οικονομικών - κτήριο

Χρόνος ανάρτησης των δεδομένων στο διαδίκτυο

- Οι καταστάσεις των δημοσιοποιούμενων οφειλών αναρτώνται κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας στις 30 Νοεμβρίου 2017 και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, όπως ίσχυε, πριν από την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4410/2016, καταστάσεις.

- Οι καταστάσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί, επικαιροποιούνται ανά έτος, μέχρι τη 30ή ημέρα του Ιουνίου μήνα, μετά από νέα άντληση στοιχείων και αντικαθιστούν τις ήδη αναρτημένες καταστάσεις.

Ενημέρωση και διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικής ειδοποίησης

- Η ενημέρωση των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, διενεργείται με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α' 50) τουλάχιστον οκτώ ημέρες, πριν από τη δημοσιοποίηση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

- Συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ αποστέλλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στην τελευταία δηλωθείσα στη Φορολογική Διοίκηση διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των οφειλετών που εμπίπτουν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3943/2011, με την οποία καλούνται τουλάχιστον οκτώ ημέρες, πριν από τη δημοσιοποίηση, να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ, κατά περίπτωση.

Τεχνικές Προδιαγραφές και ασφάλεια της επεξεργασίας

- Τα στοιχεία του άρθρου 2 δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο www.aade.gr της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, λαμβάνοντας υπόψη την αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (ΦΕΚ Β' 1301) απόφαση του υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Η αποστολή των ηλεκτρονικών αρχείων από το ΚΕΑΟ προς τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της A.A.Δ.Ε. με τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, διενεργείται, μέσω ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας και σε κρυπτογραφημένη μορφή. Τα σχετικά αρχεία φυλάσσονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τουλάχιστον για μία πενταετία.

Αναστάσιος Πετρόπουλος

Προϋποθέσεις άρσης ή διόρθωσης ή εξαίρεσης από τη δημοσιοποίηση

- Διόρθωση της δημοσιευμένης κατάστασης ή άρση της δημοσιοποίησης ή εξαίρεση οφειλών από τη δημοσιοποίηση διενεργείται, μετά από έγγραφη αίτηση του οφειλέτη ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον εξοφλήθηκε μερικώς ή ολικώς η οφειλή ή διαπιστώθηκε υπαγωγή στις εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3943/2011 ή για άλλο νόμιμο λόγο. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση διόρθωση της σχετικής κατάστασης ή την άρση της δημοσιοποίησης κατ' εντολή του αρμόδιου οργάνου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7. Στην περίπτωση που η άρση, η διόρθωση ή η εξαίρεση από τη δημοσιοποίηση, εμπίπτει στην αρμοδιότητα οργάνου της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η σχετική εντολή αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, μέσω του ΚΕΑΟ.

- Εφόσον συντρέχει περίπτωση διόρθωσης δημοσιοποιημένης οφειλής ως προς το ποσό, τα αρμόδια κατά τα ως άνω όργανα αντλούν εκ νέου στοιχεία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και η νέα ημερομηνία άντλησης αυτών αναγράφεται στο πεδίο των παρατηρήσεων που αφορά τον οφειλέτη.

Αρμόδια όργανα

- Αρμόδιος για τη διόρθωση ή την άρση της δημοσιοποίησης ή την εξαίρεση οφειλών προς το Δημόσιο από τη δημοσιοποίηση, την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης, την παράσταση ή την αποστολή απόψεων ενώπιον διοικητικών αρχών, καθώς και για την απάντηση επί σχετικών αιτήσεων ή αντιρρήσεων, ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προς το Δημόσιο, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου.

- Αρμόδιος για τη διόρθωση ή την άρση της δημοσιοποίησης ή την εξαίρεση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ από τη δημοσιοποίηση, την υπογραφή έκθεσης απόψεων της διοίκησης, την παράσταση ή την αποστολή απόψεων ενώπιον διοικητικών αρχών, καθώς και την απάντηση επί σχετικών αιτήσεων ή αντιρρήσεων, ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής προς τον ΕΦΚΑ Προϊστάμενος του Περιφερειακού ΚΕΑΟ ή υποκαταστήματος ΕΦΚΑ.

Έναρξη ισχύος Μεταβατικές Διατάξεις

- Για τις καταστάσεις δημοσιοποιούμενων οφειλών που είναι αναρτημένες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της αριθ. ΠΟΛ.1185/2011, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΠΟΛ.1271/2015 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΜητσοτάκης: Η επένδυση της JP Morgan αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ΕλλάδαΣήμερα 16:24 | Ειδήσεις

Συνάντηση με τον επικεφαλής του τραπεζικού κολοσσού είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενθουσιασμένος ο Τζέιμι Ντίμον με την πρόοδο της Ελλάδας.

“Ελπίδα” - Σκρέκας: πιθανή η αποζημίωση σε όσους έμειναν χωρίς ρεύμα (βίντεο)Σήμερα 08:34 | Ειδήσεις

Τι είπε ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις διακοπές και τις βλάβες, την πορεία αποκατάστασης και τις αποζημιώσεις που εξετάζεται να δοθούν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Υπερταμείο: η Νίκη Φωτίου νέα Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔΣήμερα 09:52 | Ειδήσεις

Ποια είναι η Νίκη Φωτίου, που διορίστηκε και ως μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ.

Πέθανε ο Παντελής ΠαντελιάδηςΣήμερα 19:18 | Ειδήσεις

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Παντελή Παντελιάδη. Σε στενό οικογενειακό κύκλο το "τελευταίο αντίο".

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Κορονοϊός - Παπαευαγγέλου: Η Όμικρον δεν είναι ένα κοινό κρυολόγημα21:49Σιελόρροια στα παιδιά: σύγχρονη αντιμετώπιση21:36Πρόταση μομφής – Ανδρουλάκης: υπερψηφίζουμε, αλλά δεν θέλουμε εκλογές21:22Πέδρο Μαρτίνς - Ολυμπιακός: "Ερυθρόλευκος" για ακόμη δύο χρόνια21:09Τουρκία: νεκροί από χιονοστιβάδα20:56"Ελπίδα" - Αττική Οδός: Οι ευθύνες σε Τροχαία και Πολιτική Προστασία20:43Παγκράτι - Διαρροή αερίου: Έληξε ο συναγερμός (βίντεο)20:29Αλέξιος Ράπανος: Ποιος είναι ο νέος Αρχηγός της Πυροσβεστικής20:15Κορονοϊός – Αντιικά χάπια: Ξεκινά η διάθεσή τους20:02Λέκκας για κλιματική αλλαγή: δεν υπάρχουν αξιόπιστα επιχειρησιακά σχέδια για τα προβλήματα που προκαλεί19:49Πέθανε ο Παντελής Παντελιάδης19:35Κορονοϊός - ΕΜΑ: Έγκριση για το χάπι της Pfizer19:21“Η Φάρμα”: η Σάσα και η επιλογή του 2ου Μονομάχου (εικόνες)19:07Κορονοϊός: Θετικός ο Μάριος Θεμιστοκλέους 18:53“Ελπίδα”: τηλεργασία στο Δημόσιο και την Παρασκευή18:40Αττική: Σχολεία κλειστά και τηλεκπαίδευση την Παρασκευή18:27Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Πόσα κρούσματα ανήκουν στην Όμικρον18:14Άρση μέτρων: Μουσική και ελεύθερο ωράριο σε εστίαση και διασκέδαση 18:02Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης17:51Κορονοϊός: Πάνω από 23000 οι θάνατοι - 19712 νέα κρούσματα17:40
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο