LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /Υγεία - ΠεριβάλλονΔημοσίευση: 19 Οκτωβρίου 2021 15:03

Εγκεφαλικά Ανευρύσματα: Σύγχρονες χειρουργικές και ενδαγγειακές τεχνικές

Γράφει ο Αλέξανδρος Ανδρέου, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Νευροχειρουργικής και Παρεμβατικής Νευροακτινολογίας και Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

χειρουργείο - εγχείρηση

Τα εγκεφαλικά ανευρύσματα αποτελούν παθολογικές διευρύνσεις των εγκεφαλικών αρτηριών και εμφανίζονται συχνότερα σε διχασμούς μεγάλων αρτηριών, οι οποίες βρίσκονται στη βάση του εγκεφάλου.

Η εμφάνιση των ανευρυσμάτων υπολογίζεται στο 1-5% στο γενικό πληθυσμό, συχνότερα σε ηλικίες μεταξύ των  35 και 60 ετών  (γυναίκες προς άνδρες 3:2).

Το τοίχωμα των ανευρυσμάτων είναι λεπτό και εύθρυπτο με αποτέλεσμα τη ρήξη τους και την εμφάνιση αιμορραγίας, συνηθέστερα, υπαραχνοειδούς. Μόνο το 0,25% των ανευρυσμάτων υπολογίζεται ότι τελικά θα προκαλέσουν αιμορραγία. Η συχνότητα της υπαραχνοειδούς αιμορραγίας κυμαίνεται από  2 έως 22,5 περιπτώσεις  ανά 100.000 άτομα ανά έτος.

Επιβαρυντικοί παράγοντες 

Το κάπνισμα και η αρτηριακή υπέρταση αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη δημιουργία ανευρυσμάτων, αλλά και για τη ρήξη αυτών. Επίσης, η κατάχρηση αλκοόλ και το οικογενειακό ιστορικό, αλλά και διάφορα κληρονομικά ή άλλα νοσήματα συνδυάζονται συχνότερα με εγκεφαλικά ανευρύσματα. Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η συστηματική άσκηση και η υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της συχνότητας ανάπτυξης ανευρυσμάτων και ρήξης αυτών.

Πως εκδηλώνονται; 

Η πλέον σοβαρή εκδήλωση των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων είναι η υπαραχνοειδής αιμορραγία. Τυπικά εκδηλώνεται με οξείας έναρξης σοβαρή κεφαλαλγία, η οποία συχνά περιγράφεται από τους ασθενείς ως «ο χειρότερος πονοκέφαλος της ζωής μου». Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών (10%) καταλήγουν πριν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι παρουσιάζουν βαρύτατη νευρολογική εικόνα. Οι βαρείες αιμορραγίες παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό θανάτου και αναπηρίας.

Ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό ανευρυσμάτων στις μέρες μας ανευρίσκονται πριν σπάσουν. Η διάγνωση των ανευρυσμάτων αυτών, τα οποία λέγονται «μη ραγέντα», γίνεται κατά τη διάρκεια διερεύνησης αιμορραγίας από άλλο ανεύρυσμα (30%), ή κατά τη διάρκεια διερεύνησης άλλης άσχετης με το ανεύρυσμα παθολογικής κατάστασης (κεφαλαλγίας, επιληπτικής κρίσης, ιλίγγου κτλ.). Το μέγεθος, το σχήμα και η εντόπιση σχετίζονται με τη πιθανότητα ρήξης ενός μη ραγέντος ανευρύσματος. Μικρά ανερύσματα έχουν  μικρότερη πιθανότητα να αιμορραγήσουν.

Σε κάποιες περιπτώσεις (10 -15%) τα μη ραγέντα ανευρύσματα μπορεί να αυξηθούν σε μέγεθος και να προκαλέσουν συμπτώματα λόγω πίεσης στον εγκέφαλο ή τα εγκεφαλικά νεύρα.

Απεικονιστικές μέθοδοι διάγνωσης των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων

Τρεις είναι οι απεικονιστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα με εξαιρετικά αποτελέσματα στη διάγνωση των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων.

  1. Η Αξονική Αγγειογραφία γίνεται με χορήγηση ιωδιούχου σκιαγραφικού μέσου από τη φλέβα. Προσοχή δίδεται σε ασθενείς με αλλεργία στο σκιαγραφικό ή με μειωμένη νεφρική λειτουργία.
  2. Η Μαγνητική Αγγειογραφία δεν χρειάζεται χορήγηση σκιαγραφικού μέσου, αλλά διαρκεί περισσότερο από την αξονική αγγειογραφία.
  3. Η Ψηφιακή Αγγειογραφία, είναι η πλέον ακριβής μέθοδος και διενεργείται με καθετηριασμό της μηριαίας αρτηρίας, όπως ακριβώς και η στεφανιογραφία. Η επεμβατική φύση της εξέτασης, συνδυάζεται με ορισμένες επιπλοκές η συχνότητα των οποίων σε χέρια εξειδικευμένων ιατρών είναι εξαιρετικά μικρή.

Το ΥΓΕΙΑ, διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό στα απεικονιστικά του τμήματα, επιτρέποντας στους εξειδικευμένους ιατρούς να έχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου να προχωρούν στην επιτυχή αντιμετώπιση όλων των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων.

Προληπτική παρακολούθηση

Οι σύγχρονες οδηγίες δεν συνιστούν την προληπτική απεικόνιση του γενικού πληθυσμού για εγκεφαλικά ανευρύσματα. Συνιστάται μόνο, η παρακολούθηση με τις μη επεμβατικές αγγειογραφικές τεχνικές (Μαγνητική κυρίως & Αξονική αγγειογραφία) των ατόμων με οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικών ανευρυσμάτων και/ή υπαραχνοειδούς αιμορραγίας. Επίσης, ασθενείς με πολυκυστική νόσο των νεφρών ή με άλλες καταστάσεις στις οποίες η συχνότητα των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων είναι υψηλή υποβάλλονται σε προληπτική παρακολούθηση.

Θεραπεία Εγκεφαλικών Ανευρυσμάτων

Ενδείξεις

  • Μη ραγέντα ανευρύσματα

Η απόφαση για την αντιμετώπιση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων είναι συνήθως πολύπλοκη, εξατομικεύεται και συνυπολογίζει πολλές παραμέτρους που αφορούν τον ασθενή (φύλο, ηλικία, ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό, άλλοι παράγοντες κινδύνου κτλ.), αλλά και το ανεύρυσμα (μέγεθος, εντόπιση, μορφολογικοί χαρακτήρες, μεταβολή αυτών μεταξύ δύο εξετάσεων κτλ.).

  • Ραγέντα ανευρύσματα

Τα ανευρύσματα τα οποία έχουν ήδη ραγίσει και προκάλεσαν υπαραχνοειδή αιμορραγία εμφανίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επαναιμορραγήσουν. Η πιθανότητα αυτή προσεγγίζει το 20% εντός δύο εβδομάδων και το 50% εντός 6 μηνών από την αρχική εκδήλωση. Επομένως είναι επιβεβλημένη η αντιμετώπιση των ραγέντων ανευρυσμάτων για να αποφευχθεί νέα αιμορραγία στο συντομότερο δυνατό διάστημα.

Θεραπευτικές Τεχνικές

Σκοπός των θεραπευτικών μεθόδων που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων είναι ο αποκλεισμός τους από την κυκλοφορία του αίματος. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η ρήξη τους και επομένως η υπαραχνοειδής αιμορραγία.

Δύο είναι οι τεχνικές που με μεγάλη επιτυχία και ασφάλεια εφαρμόζονται σήμερα:

  1. Η χειρουργική απολίνωση του ανευρύσματος με ανοιχτό χειρουργείο.
  2. Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση, μέθοδος που είναι γνωστή και ως εμβολισμός. Στη δεύτερη, η οποία έγινε εξαιρετικά δημοφιλής την τελευταία 25ετία, ο εξειδικευμένος ιατρός μέσω της μηριαίας αρτηρίας προσεγγίζει το ανεύρυσμα με ειδικούς μικροκαθετήρες και το αποκλείει από την κυκλοφορία χρησιμοποιώντας ειδικά υλικά όπως μικροσπειράματα (coils), ειδικούς κλωβούς (Web, Contour) καθώς και ειδικές ενδοπροθέσεις (stents, flow diverters).

Στο ΥΓΕΙΑ, λειτουργούν τόσο υβριδική αίθουσα χειρουργείου με εξελιγμένο αγγειογράφο, όσο και ειδική αίθουσα ενδαγγειακής αντιμετώπισης με σύγχρονο biplane αγγειογράφο. Παράλληλα, εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες χειρουργικές και ενδαγγειακές τεχνικές και αντιμετωπίζεται επιτυχώς όλο το φάσμα των εγκεφαλικών ανευρυσμάτων. Πρέπει να τονιστεί ότι είναι το μοναδικό νοσοκομείο στο οποίο εφαρμόζεται συστηματικά η τεχνική του bypass (αναστόμωση εγκεφαλικών αγγείων με άλλες αρτηρίες ή φλέβες του σώματος), για αντιμετώπιση γιγαντιαίων και πολύπλοκων ανευρυσμάτων.

HGG - ΑΝΔΡΕΟΥ

 

 

*Άρθρο του Αλέξανδρου Ανδρέου, Νευροχειρουργού, Διευθυντή Νευροχειρουργικής και Παρεμβατικής Νευροακτινολογίας και Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΟικονόμου για κακοκαιρία “Ελπίδα”: Έγιναν λάθη και θα αποδοθούν ευθύνεςΣήμερα 09:00 | Ειδήσεις

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχτηκε ότι υπήρξε πρόβλημα συντονισμού και ζήτησε συγνώμη από όσους ταλαιπωρήθηκαν.

"Ελπίδα": σε ποιες περιοχές είναι γενική αργία η ΤετάρτηΣήμερα 06:10 | Ειδήσεις

Τρίτο 24ωρο με την επέλαση της "Ελπίδας". Ποιες περιοχές είναι σε αργία. Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ.

Στύλοι Ολυμπίου Διός: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε κτήριο (εικόνες)Σήμερα 07:28 | Ειδήσεις

Από το ωστικό κύμα της έκρηξης έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα κτήρια και καταστήματα.

Θεσσαλονίκη: Ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω σε όχημα και δέντρα! (εικόνες)Σήμερα 08:04 | Τοπικά Νέα

Το λεωφορείο ξεκίνησε μια τρελή πορεία και σταμάτησε πάνω σε ένα δέντρο, αφού προηγουμένως συγκρούστηκε με ένα ταξί.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Australian Open - Τσιτσιπάς: Στα ημιτελικά με θρίαμβο10:00Space X: Τμήμα πυραύλου σε τροχιά σύγκρουσης με τη Σελήνη09:46Θεσσαλονίκη: Επίθεση με γκαζάκια στην είσοδο πολυκατοικίας09:31“Ελπίδα” - Μητσοτάκης: Υπουργικό συμβούλιο με φόντο την κακοκαιρία 09:17Οικονόμου για κακοκαιρία “Ελπίδα”: Έγιναν λάθη και θα αποδοθούν ευθύνες09:04“The 2Night Show” - Νίκος Κοκλώνης: οι τολμηρές παραγωγές και το πρόβλημα υγείας08:49Νόβακ Τζόκοβιτς: Στο Ντουμπάι η επιστροφή του08:35“Ελπίδα” – Αττική: Παγετός στο μεγαλύτερο μέρος του νομού08:21Θεσσαλονίκη: Ακυβέρνητο λεωφορείο έπεσε πάνω σε όχημα και δέντρα! (εικόνες)08:08“Ελπίδα” - Πολιτική Προστασία για Αττική Οδό: πόσοι επιβάτες εγκλωβίστηκαν την Δευτέρα07:55ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο (βίντεο)07:41Στύλοι Ολυμπίου Διός: Ισχυρή έκρηξη και φωτιά σε κτήριο (εικόνες)07:29“Ελπίδα” - Αργία στον ιδιωτικό τομέα: Πως θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι07:15ΗΠΑ: Μαχητικό F-35 συνετρίβη στη Σινική Θάλασσα07:02ΠΟΥ – Μετάλλαξη Όμικρον: Παραμένει πολύ υψηλός ο παγκόσμιος κίνδυνος06:48"Ελπίδα": σε ποιες περιοχές είναι γενική αργία η Τετάρτη06:35“Ελπίδα”: Aegean και Olympic Air ακύρωσαν 33 πτήσεις την Τετάρτη06:28ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 120 σημεία06:22“Ελπίδα” - ΜΜΜ: πως θα κινηθούν την Τετάρτη06:14Καιρός - “Ελπίδα”: νεφώσεις, χιόνι και βοριάδες την Τετάρτη06:07
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο