LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΠολιτικήΔημοσίευση: 07 Ιανουαρίου 2021 13:33

Ένοπλες Δυνάμεις: Διευκρινίσεις για τις μεταθέσεις μονίμων

Ο Υπουργός Άμυνας έδωσε διευκρινίσεις για τα κριτήρια των μεταθέσεων των μονίμων.

ΕΒΡΟΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Διευκρινίσεις για τα κοινωνικά κριτήρια που διέπουν -δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αναφέρει- τον σχεδιασμό των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουυλος απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Φραγγίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Μεταθετικότητα Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι «η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, θεωρούν το ανθρώπινο δυναμικό ως το πολυτιμότερο οπλικό σύστημα και τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριμνα υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους, αποτελεί «επιχειρησιακή δραστηριότητα» και όχι απλώς σύνολο ληφθέντων ευεργετικών μέτρων. Συνεπώς, για όλους τους παραπάνω λόγους ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των μεταθέσεων, εδράζονται στην ισότιμη αντιμετώπιση, από την υπηρεσία, όλων των στελεχών, στην εμπέδωση αισθήματος δικαίου και αξιοκρατίας και στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς».

Αναλυτικότερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε τα εξής:

«Σύμφωνα με το ν.3883/2010 (Α' 167) και την Υπουργική Απόφαση, υπό στοιχεία ΓΕΕΘΑ Φ.411/1/294483/Σ.797/14-02-2018 (Β΄468), ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ.

  • Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα της υπηρεσίας είναι η συνυπηρέτηση των στελεχών να πραγματοποιείται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, γεγονός που επιτυγχάνεται, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενώ η δυνατότητα μετάθεσης του στελέχους σε όμορη περιφερειακή ενότητα δίνεται μόνο σε περίπτωση υπηρεσιακού κωλύματος, λαμβανομένης υπόψη της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας και ιδίως της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών των ΕΔ.
  • Επιπρόσθετα, τα οικεία Γενικά Επιτελεία, με γνώμονα την πληρέστερη ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών που είναι συζευγμένα με στρατιωτικό άλλου Όπλου-Κλάδου-Ειδικότητας, προβαίνουν στον απαιτούμενο συντονισμό ώστε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την εκτέλεση των μεταθέσεων να είναι το ελάχιστο δυνατό.
  • Αναφορικά με το ζήτημα του αμετάθετου των στελεχών των ΕΔ με τέκνα που φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, στο ως άνω θεσμικό πλαίσιο υφίσταται η σχετική πρόβλεψη, ώστε στο σχεδιασμό των μεταθέσεων να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β' και Γ' Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση τους σχολικό έτος, προκειμένου τα παιδιά να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, γεγονός που σημαίνει ότι η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων αποτελούν ήδη, με την ισχύουσα ρύθμιση, κοινωνικό κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό των μεταθέσεων των στελεχών.
  • Ως προς το θεσμό της ενδικοφανούς προσφυγής, ακόμη και όταν αυτή εξετάζεται από το διοικητικό όργανο που εξέδωσε τη μετάθεση, συνιστά, καθαυτό, ένα επαρκές μέσο ελέγχου της υπόθεσης από τη Διοίκηση, η οποία έχει την εξουσία ουσιαστικής επανεξέτασης του συνόλου των στοιχείων της κρινόμενης υπόθεσης, δυνάμενη να θεραπεύσει πλημμέλειες που τυχόν έχουν εμφιλοχωρήσει στην εκδοθείσα από εκείνη διοικητική πράξη, γεγονός που επιτυγχάνει την άμεση και ταχεία διευθέτηση της υπόθεσης.
  • Αναφορικά με τη συνυπηρέτηση των διαζευγμένων στελεχών, αυτή προβλέπεται στο προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα και το επιθυμούν τα ίδια, ανεξάρτητα από το ποιος έχει την επιμέλεια, σε συνάρτηση πάντα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ παράλληλα ο αριθμός των τέκνων επιφέρει και την ανάλογη μοριοδότηση των στελεχών. Ως προς τον υπολογισμό των μορίων για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού, γνωστοποίησε, ότι λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις των άρθρων 2 και3 της ισχύουσας υπουργικής απόφασης (Β΄468), καθώς και τα διαλαμβανόμενα στα επιμέρους Παραρτήματα κάθε Κλάδου - Κοινού Σώματος».

«Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις βελτιώσεις.

Τέλος η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία, θεωρούν το ανθρώπινο δυναμικό ως το πολυτιμότερο οπλικό σύστημα και τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριμνα υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους, αποτελεί «επιχειρησιακή δραστηριότητα» και όχι απλώς σύνολο ληφθέντων ευεργετικών μέτρων. Συνεπώς, για όλους τους παραπάνω λόγους ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των μεταθέσεων, εδράζονται στην ισότιμη αντιμετώπιση, από την Υπηρεσία, όλων των στελεχών, στην εμπέδωση αισθήματος δικαίου και αξιοκρατίας και στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς», κατέληξε.

 

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΚορονοϊός: Ρεκόρ εισαγωγών στα νοσοκομεία - Άλλες 70 κλίνες ΜΕΘ στην ΑττικήΣήμερα 16:52 | Ειδήσεις

Δίνουν εκτάκτως εξιτήρια για να αδειάσουν κλίνες. Έκτακτη σύσκεψη της συντονιστικής επιτροπής επιχειρησιακής διαχείρισης της πανδημίας.

Lockdown: οι νέες περιοχές “στο κόκκινο” και τα αυστηρά μέτραΣήμερα 08:28 | Ειδήσεις

Σε επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάχθηκαν από σήμερα πολλές περιφερειακές ενότητες ή Δήμοι. Ποια μέτρα ισχύουν ανά περίπτωση για κυκλοφορία και εμπόριο

Εισαγγελική έρευνα και πολιτική κόντρα για τα εμβόλια εκτός σειράςΣήμερα 12:55 | Ειδήσεις

Καταγγελίες ότι "παρακάμφθηκαν" παιδιά με ειδικές ανάγκες. Απομακρύνσεις στελεχών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύγκρουση Κυβέρνησης - αντιπολίτευσης.

Πέτσας: πως μπορεί να ανοίξει η αγορά στα μέσα ΜαρτίουΣήμερα 10:23 | Ειδήσεις

Για ένα διαφορετικό Πάσχα σε σχέση με το περσινό, έκανε λόγο ο Αν. ΥΠΕΣ. Τι είπε για το πιστοποιητικό εμβολιασμού και τον Τουρισμό.


 


 

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Κορονοϊός: 1630 νέα κρούσματα το Σάββατο17:33“The Jacksons”: Εμπλουτισμένες επανεκδόσεις των άλμπουμ τους17:22“Γειτονιές στο πιάτο”: το Παγκράτι και δύο νέες συνταγές (εικόνες)17:12Κουφοντίνας: Σοβαρή επιδείνωση στην υγεία του17:00Κορονοϊός: Ρεκόρ εισαγωγών στα νοσοκομεία - Άλλες 70 κλίνες ΜΕΘ στην Αττική16:49Τραγωδία: Πήγε να μαζέψει χόρτα και έπεσε σε χαράδρα 100 μέτρων16:37Άνοιγμα της κρουαζιέρας με παράταση της σεζόν; 16:26Κούγιας: Ο Λιγνάδης θα αθωωθεί - Στημένη η υπόθεση16:14Zώδια και social media: Tι φωτογραφία διαλέγουν για το προφίλ τους16:03“Πόλεμος” Δικαστών - Εισαγγελέων για τον Κουφοντίνα15:53Φονική έκρηξη σε νοσοκομείο15:45Τέλη κυκλοφορίας: παράταση για την πληρωμή τους15:34Τσαβλής: Δεν παραιτούμαι για τα εμβόλια15:22“Άγριες Μέλισσες”: ένας γάμος, μια εγκυμοσύνη και τα “ματωμένα μυστικά” (εικόνες)15:11Lady Gaga: βρέθηκαν τα σκυλιά για τα οποία έδινε αποζημίωση - “μαμούθ”15:00Βολουδάκης: θρασύδειλοι, κρυπτόμενοι…αποκαλύπτεσθε! (εικόνες)14:47Εμβόλιο Johnson & Johnson: “Πράσινο φως” από επιτροπή στις ΗΠΑ14:35Βαριά ποινή σε ρατσιστή που σχεδίαζε να ανατινάξει συναγωγή14:24Lockdown: οι νέες περιοχές “στο κόκκινο” και τα αυστηρά μέτρα14:13Συλλήψεις για την επίθεση στο γραφείο του Αυγενάκη (εικόνες)14:03
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο