LATEST NEWS
 
Κοινωνία /Δικαιοσύνη /

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Δημοσίευση: 17 Φεβρουαρίου 2014 17:47

«Ασπίδα» προστασίας σε παιδιά-θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

Σειρά διατάξεων που θα προστατεύουν τους ανήλικους που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ακόμη και μέσω διαδικτύου μελετά το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Χαράλαμπος Αθανασίου - Υπουργός Δικαιοσύνης

Της Έρρικας Βαλλιάνου

Κάθε ανήλικος που κακοποιείται σεξουαλικά και αποδειχθεί αυτό στο δικαστήριο θα έχει δικαίωμα όχι μόνο να αποζημιώνεται, αλλά να του παρέχεται και πλήρης ψυχολογική και νομική υποστήριξη.

Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου, ενώ στη συνέχεια ο υπουργός Δικαιοσύνης, Χαράλαμπος Αθανασίου, θα το καταθέσει στη Βουλή.

Καινοτομία είναι η δημιουργία της Αρχής Αποζημιώσεων που θα έχει έδρα το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από εκεί θα παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη σε ανήλικους-θύματα σεξουαλικής κακοποίησης Έλληνες ή και αλλοδαπούς όχι μόνο για την ψυχολογική και την νομική στήριξη στα δικαστήρια, αλλά και για την χρηματική αποζημίωσή τους.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον 10 ετών για όποιον εξωθεί ανήλικο σε πορνογραφικές πράξεις ενώ σε νομικά πρόσωπα θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 20.000 έως 3 εκατ. ευρώ.

Τέλος, με εισαγγελική διάταξη θα καταργείται η ιστοσελίδα που περιέχει παιδικό πορνογραφικό υλικό, ενώ όποιος είναι υπαίτιος σεξουαλικής παρενόχλησης και η επαγγελματική του θέση έχει θέση με παιδιά θα απομακρύνεται οριστικά από τη δουλειά του, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα.

Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο τονίζεται ότι:

- Όταν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου ή άλλου μέσου επικοινωνίας, τόπος τέλεσης θεωρείται και η ελληνική επικράτεια, εφόσον στο έδαφός της παρέχεται πρόσβαση στα συγκεκριμένα μέσα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους.

- Η απέλαση αλλοδαπών που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και καταγγέλλουν συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις μπορεί, με διάταξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών και έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να αναστέλλεται μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση για τις πράξεις που καταγγέλθηκαν. Όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή της απέλασης χορηγείται στους αλλοδαπούς άδεια παραμονής, κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα νομοθεσία περί αλλοδαπών.

- Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο να γίνει μάρτυρας συνουσίας ή άλλης γενετήσιας πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ακόμα κι αν ο ανήλικος δεν συμμετέχει σε αυτές. Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών τιμωρείται η πράξη όταν ο ανήλικος γίνεται μάρτυρας γενετήσιας κακοποίησης.

- Όποιος με πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή με οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέμει, διαβιβάζει, αγοράζει, προμηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά με την τέλεση των πράξεων αυτών, μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.

- Υλικό παιδικής πορνογραφίας συνιστά η αναπαράσταση ή η πραγματική ή εικονική αποτύπωση, σε ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό φορέα, των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου, κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση, καθώς και της πραγματικής ή εικονικής ασελγούς πράξης που διενεργείται από ή με ανήλικο.

- Οι πράξεις αυτές τιμωρούνται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ αν τελέσθηκαν κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας συνδέεται με την εκμετάλλευση της ανάγκης, της ψυχικής ή της διανοητικής ασθένειας ή της σωματικής δυσλειτουργίας, λόγω οργανικής νόσου ανηλίκου ή με την άσκηση ή απειλή χρήσης βίας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος ή αν η παραγωγή του υλικού της παιδικής πορνογραφίας εξέθεσε τη ζωή του ανηλίκου σε σοβαρό κίνδυνο. Επίσης αν η πράξη είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή τριακοσίων χιλιάδων έως πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ. Αν είχε δε ως αποτέλεσμα το θάνατο, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη.

- Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιμο ή ενεργώντας κατά συνήθεια, αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Αν ο υπαίτιος απέκτησε ακουσίως πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας, δεν κινείται ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

- Όποιος με πρόθεση, μέσω της τεχνολογίας πληροφόρησης και επικοινωνίας, προτείνει σε ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει αυτόν ή τρίτον, με σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του αδικημάτων όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν στη διάπραξη των αδικημάτων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ.

- Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο προκειμένου να συμμετέχει σε πορνογραφικές παραστάσεις ή διοργανώνει αυτές, τιμωρείται ως εξής: Αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δώδεκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, αν συμπλήρωσε τα δώδεκα αλλά όχι τα δεκατέσσερα, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα και μέχρι τα δεκαπέντε, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και αν ο παθών συμπλήρωσε τα δεκαπέντε, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Όποιος εν γνώσει, έχοντας καταβάλλει σχετικό αντίτιμο, παρακολουθεί πορνογραφική παράσταση στην οποία συμμετέχουν ανήλικοι τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός ή δύο ετών.

- Η τέλεση των πράξεων αυτών με τη χρήση εξαναγκασμού ή βίας ή απειλής προκειμένου να συμμετάσχει ανήλικος σε πορνογραφικές παραστάσεις ή η επιδίωξη οικονομικού οφέλους από αυτές, συνιστά επιβαρυντική περίσταση.

- Πορνογραφική παράσταση συνιστά η οργανωμένη απευθείας έκθεση, που προορίζεται για ακροατήριο, μεταξύ άλλων και με χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών ανηλίκου που επιδίδεται σε πραγματική ή εικονική πράξη γενετήσιου χαρακτήρα ή των γεννητικών οργάνων ή του σώματος εν γένει του ανηλίκου κατά τρόπο που προδήλως προκαλεί γενετήσια διέγερση.

- Οι αλλοδαποί που βρίσκονται παράνομα στη χώρα και είναι θύματα των εγκλημάτων επαναπατρίζονται χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπειά τους με ασφαλή τρόπο. Για τον επαναπατρισμό των ανηλίκων θυμάτων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Εισαγγελέα Ανηλίκων, ύστερα από έκθεση του Επιμελητή Ανηλίκων.

- Θύμα εμπορίας ανθρώπων είναι τόσο το φυσικό πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, ώστε να θεωρηθεί θύμα οποιουδήποτε από τα εγκλήματα που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ποινικού Κώδικα, πριν ασκηθεί η ποινική δίωξη γι' αυτό, όσο και εκείνο σε βάρος του οποίου τελέστηκε κάποιο από τα εγκλήματα αυτά για τα οποία κινήθηκε η ποινική δίωξη, ανεξάρτητα από το εάν αυτό έχει εισέλθει στη χώρα νόμιμα ή παράνομα.

- Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή του εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η κατάργηση ιστοσελίδας, η οποία φιλοξενείται στην Ελλάδα και περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας. Η διάταξη αυτή πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένη, κοινοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας της εν λόγω ιστοσελίδας και εκτελείται αμέσως. Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου, για διάστημα δύο μηνών, σε περίπτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν η ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, φιλοξενείται στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος και βρίσκεται σε χώρο ή υποχώρο ονομάτων χώρου που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα. Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορεί ο κάτοχος του ονόματος χώρου να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών ή του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών αντίστοιχα, ο οποίος αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών επί της εκ νέου ενεργοποίησης του ονόματος χώρου ή της οριστικής κατάργησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας, το όνομα χώρου καταργείται. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι ειδικώς και πλήρως αιτιολογημένες, κοινοποιούνται στον κάτοχο του ονόματος χώρου και στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και εκτελούνται αμέσως.

- Με διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών ή του εισαγγελέα εφετών, εάν η υπόθεση εκκρεμεί στο εφετείο, διατάσσεται η φραγή της πρόσβασης σε ιστοσελίδα, που περιέχει ή διαδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας, η οποία δεν φιλοξενείται στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε χώρο ή υποχώρο που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα. Ο κάτοχος της ιστοσελίδας μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών ή του προϊσταμένου της εισαγγελίας εφετών αντίστοιχα, εντός προθεσμίας δύο μηνών. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας εισαγγελίας αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατάθεση της προσφυγής.

- Σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη που τελέσθηκε σε βάρος ανηλίκου, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει στον καταδικασμένο την απαγόρευση άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, εφόσον αυτή περιλαμβάνει τακτικές επαφές με ανηλίκους, για χρονικό διάστημα ενός έως πέντε ετών.

- Η προθεσμία παραγραφής των εγκλημάτων που στρέφονται κατά ανηλίκων, αναστέλλεται μέχρι την ενηλικίωση του θύματος και για ένα έτος μετά, εφόσον πρόκειται για πλημμέλημα, και για τρία έτη μετά, εφόσον πρόκειται για κακούργημα.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Αεροπορική τραγωδία στην Ινδία: “Φως” στα αίτια θα ρίξουν τα “μαύρα κουτιά”17:09Παναθηναϊκός: επιμένει για την απόκτηση του Μαουρίσιο Ίσλα16:55Συγκίνηση και δέος στην περιφορά της εικόνας του Αγίου Αιμιλιανού με βάρκες (βίντεο)16:41Κορονοϊός: “Σαφάρι” ελέγχων για την τήρηση των μέτρων16:26Κέρκυρα: Διαδικτυακά η λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος16:13Φωτιά στα Κύθηρα15:59Κορονοϊός - Κυλλήνη: Τι έδειξαν τα τεστ σε δομή μεταναστών15:45Ολυμπιακός: Θετικός στον κορονοϊό ο Παπανικολάου15:32Κορονοϊός: Απελπιστική η κατάσταση στην Ρωσία15:17“Σούφρωσαν” τσάντα με χιλιάδες ευρώ! 15:03Βέμπερ για ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου: ενισχύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο14:48Ο Μέσι αγόρασε στρώμα που... σκοτώνει τον κορονοϊό (εικόνα) 14:34Κορονοϊός: “Ξήλωσαν” τον διοικητή του Α.Τ. Πόρου μετά τις καταγγελίες για έλλειψη ελέγχων14:20Το κείμενο της συμφωνίας Ελλάδας και Αιγύπτου για την οριοθέτηση της ΑΟΖ14:05Λουκέτο σε μπαρ, ξεφάντωναν ο ένας πάνω στον άλλο13:59Έρρικα Πρεζεράκου: το ευχαριστώ σε ΕΣΥ και θαυμαστές μετά τον τραυματισμό (βίντεο)13:44Ισχυρή έκρηξη σε βάση στο Μογκαντίσου13:30Κινηματογραφική καταδίωξη για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών13:16Κορονοϊός: συλλήψεις σε Κέρκυρα και Ζάκυνθο για μη τήρηση των μέτρων13:03Μεγάλη φωτιά στην Κύπρο (εικόνες)12:48
00:02:36Θεσσαλονίκη: πήγαν να κλέψουν βρέφος από την αγκαλιά της μητέρας του22-03-2019 07:54 
00:02:12 
Νέες πληροφορίες για την έκρηξη στο Ρωσικό προξενείο22-03-2019 09:27
00:02:05 
Επέστρεψε στην Ελλάδα η Ειρήνη, μετά την αθώωση της για την μεταφορά ναρκωτικών στο Χονγκ Κονγκ20-03-2019 20:46
00:05:21 
Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στον Νέο Κόσμο20-03-2019 20:05
00:04:59 
Κύμα αντιδράσεων από τις μαρτυρίες για την Αφή του Αγίου Φωτός20-03-2019 21:48
00:05:18 
Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από θύμα του κυκλώματος που έσπρωχνε γυναίκες στην πορνεία20-03-2019 20:47
00:03:34 
Μάνδρα: ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για την πολύνεκρη τραγωδία19-03-2019 19:55
00:02:09 
Αιχμές κατά των Ιεραρχών, αλλά και αυτοκριτική για τους χειρισμούς του, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος19-03-2019 20:46
00:02:30 
Ασύλληπτη τραγωδία στον Νέο Κόσμο19-03-2019 19:57
00:01:33 
Η αντίδραση των κατοίκων της Μάνδρας μετά τις διώξεις που ανακοινώθηκαν19-03-2019 19:56
00:02:37 
Έναν Γολγοθά χωρίς τέλος ανεβαίνει η Βαρβάρα Φύτρου19-03-2019 19:56
00:01:53 
Κύκλωμα αδειών παραμονής είχαν στήσει επιτήδειοι, παριστάνοντας τα ζευγάρια19-03-2019 20:44
00:00:50 
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο της μητέρας και του παιδιού της στον Νέο Κόσμο19-03-2019 20:51
00:01:49 
Πυρά και από τους εισαγγελείς, δέχεται ο νέος Ποινικός Κώδικας19-03-2019 20:45
00:00:46 
Δεκάδες κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε αυτοκίνητο19-03-2019 20:44
00:01:48 
Εξπέρ στην παραβίαση κλειδαριών ήταν τα μέλη της μαφίας των Γεωργιανών19-03-2019 20:44
00:02:03 
Έναν και μοναδικό μαθητή, έχει το νησάκι των Αρκιών19-03-2019 20:47
00:01:20 
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τα διπλώματα «μαϊμού»19-03-2019 20:15
00:01:08 
Σοκ με τον 8χρονο που βρέθηκε κλειδωμένος στην τουαλέτα του σπιτιού του19-03-2019 20:14
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο