LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΕπιχειρήσειςΔημοσίευση: 08 Μαρτίου 2017 20:12

Εξηγήσεις ΥΠΕΝ και ΔΕΣΦΑ για το “χρυσό” εφάπαξ του Νίκα

Τι υποστηρίζουν κύκλοι του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η επιχείρηση, για την υπόθεση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ.

Σωτήρης Νίκας - ΔΕΣΦΑ

Εξηγήσεις για την υπόθεση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, Σωτήρη Νίκα, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι έδωσε προαγωγή στον εαυτό του, λίγο πριν συνταξιοδοτηθεί, και πλέον δικαιούται εφάπαξ που ξεπερνά τις 258.000 ευρώ, έσπευσαν να δώσουν στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και η ίδια επιχείρηση.

«Θέμα που δημιουργήθηκε εκ του μη όντος», το χαρακτήρισαν κύκλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ νωρίτερα ο Γιώργος Σταθάκης παρείχε πλήρη κάλυψη στον κ. Νίκα.

Ειδικότερα, τα στελέχη του Υπουργείου ανέφεραν τα εξής:

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με το θέμα που εκ του μη όντος δημιουργήθηκε για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Σωτήρη Νίκα, επισημαίνονται τα εξής:

Ο κ. Νίκας, ανεξάρτητα με τα καθήκοντα του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, διατήρησε την εργασιακή σχέση που είχε προηγουμένως με την εταιρία. Σύμφωνα με το καταστατικό του ΔΕΣΦΑ (Π.Δ. 33/2017) και τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία, ο κ. Νίκας, από το διορισμό του ως Διευθύνων Σύμβουλος, κατείχε, ως το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του ΔΕΣΦΑ, την ανώτατη διευθυντική βαθμίδα της εταιρίας. Μισθολογικά είχε τις αποδοχές Διευθυντή του ΔΕΣΦΑ, χωρίς καμία επιπλέον αμοιβή για τις θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρίας. Εκ του νόμου, μάλιστα, είχε υποχρέωση να συνταξιοδοτηθεί, πράγμα που έπραξε, εισπράττοντας το εφάπαξ που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη θέση του κλιμακίου του Διευθυντή και με βάση την αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του (31 έτη σε ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΔΕΣΦΑ).

Αναλυτικότερα, με τις αποφάσεις 22/11.04.2016 του Εποπτικού Συμβουλίου, 297/12/04/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου και 24/24.05.2016 του Εποπτικού Συμβουλίου διορίστηκε ο κ. Νίκας ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με παράλληλη διατήρηση της σχέσης εργασίας του με τον ΔΕΣΦΑ, ενώ την 19η Σεπτεμβρίου 2016 με τις αποφάσεις 28/19.09.2016 του Εποπτικού Συμβουλίου και 297/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου διορίστηκε και Διευθύνων Σύμβουλος.

Το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ αποφάσισε στις 19/09/2016 και στις 11/11/2016 να διατηρηθεί η έννομη σχέση του κ. Νίκα στην υψηλότερη βαθμίδα καθηκόντων θέσεως της ΕΣΣΕ, δηλαδή, στη βαθμίδα Διευθυντή Δραστηριοτήτων και στο κλιμάκιο βασικού μισθού Διευθυντή».

Σωτήρης Νίκας - ΔΕΣΦΑ

«Ο διορισμός του στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου δεν πρέπει να συγχέεται με το νόμιμο και κατοχυρωμένο δικαίωμα του κ. Νίκα να συνταξιοδοτηθεί, και μάλιστα ως εκ της ΕΣΣΕ όφειλε να υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, όπως νομίμως έπραξε.

Ουδεμία, λοιπόν, σχέση έχει η συνταξιοδότηση του εν λόγω εργαζομένου με την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, γεγονός που σχετίζεται μόνο με την εργασιακή σχέση που είχε αυτός με το ΔΕΣΦΑ και όχι με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

Σε ό,τι αφορά στις τοποθετήσεις των διαθεσίμων του ΔΕΣΦΑ γίνονται με το βέλτιστο και ασφαλέστερο για την εταιρία τρόπο. Η Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ είναι υποχρεωμένη έναντι των εργαζομένων της να διασφαλίζει με τον αποδοτικότερο τρόπο τα αποθεματικά της που αφορούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της έναντι αυτών, τα οποία πάντα παραμένουν στην εταιρεία, δίχως να επηρεάζονται οι οικονομικές καταστάσεις αυτής και δίχως να επιβαρύνονται ούτε ένα ευρώ τα τιμολόγια των καταναλωτών.

Συνεπώς, όλες οι κατηγορίες που εκτοξεύονται χαρακτηρίζονται ως αναληθείς», υποστήριξαν.

Σωτήρης Νίκας - ΔΕΣΦΑ

Τη δική του απάντηση στο ζήτημα που πυροδότησε έντονη πολιτική αντιπαράθεση έδωσε ο ΔΕΣΦΑ με ανακοίνωση που εξέδωσε:

«Είναι απολύτως αναληθές ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ έδωσε προαγωγή στον εαυτό του, καθώς επίσης και ότι, δήθεν έλαβε, ως εφάπαξ, ποσό 100.000 ευρώ πλέον αυτού που θα εδικαιούτο ως εργαζόμενος της εταιρείας.

Η πραγματικότητα έχει ως ακολούθως:

1. Η εταιρεία ΔΕΣΦΑ Α.Ε. είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο διορισμός και οι όροι απασχόλησης των Μελών του Δ.Σ. πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, υπό την εποπτεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

2. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, τον Σεπτέμβριο του 2016, το αρμόδιο εταιρικό όργανο, δηλαδή το Εποπτικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ, προσδιόρισε τις αμοιβές και αποζημιώσεις του, όπως προβλέπεται στην κείμενη εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (Π.Δ. 33/2017, ΦΕΚ Α' 31), ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτής, η αποζημίωσή του καθορίσθηκε στο ύψος των αποδοχών των εργαζομένων της εταιρείας της ανώτατης διευθυντικής βαθμίδας, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση του ΔΕΣΦΑ.

Στις κατά τα ανωτέρω αποδοχές του εφαρμόζονται, σύμφωνα με την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου οι περικοπές των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως έχουν εφαρμοσθεί στο σύνολο του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ. Δεν έγινε χρήση των διατάξεων του Ν. 4354/2015, με τις οποίες αίρονται οι περιορισμοί στις αποδοχές των οργάνων διοίκησης.

Σωτήρης Νίκας - ΔΕΣΦΑ

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις εταιρικές διαδικασίες που ισχύουν στον ΔΕΣΦΑ και τους όρους της ΕΣΣΕ, όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται, εντός νόμιμης προθεσμίας, να γνωστοποιούν στην εταιρεία τη συμπλήρωση των συντάξιμών τους χρόνων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους οικείους ασφαλιστικούς τους φορείς, το οποίο και έπραξε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ως όφειλε.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ο διορισμός ενός προσώπου σε συλλογικό όργανο διοίκησης μίας εταιρείας δεν σχετίζεται με τυχόν υφιστάμενη εργασιακή σχέση του προσώπου αυτού με την εταιρεία, τα δε δικαιώματα ενός εργαζομένου, που απορρέουν από την κείμενη εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία, δεν περιορίζονται λόγω του διορισμού του ως μέλους του συλλογικού οργάνου.

4. Σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό πρόγραμμα, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας, οι τοποθετήσεις των διαθεσίμων της γίνονται κατά τον βέλτιστο και οικονομικά αποδοτικότερο και ασφαλέστερο για την ίδια τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό επελέγη η τοποθέτηση των σχετικών διαθεσίμων, κατά τρόπο ώστε η απόδοση που διασφαλίζεται για την εταιρεία να είναι επωφελέστερη από την έως τώρα τοποθέτηση σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τα σχετικά ποσά συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας όλων των χρήσεων, από την ίδρυσή της έως σήμερα (έτη 2007-2016).

Όπως αυτονόητα προκύπτει από τα παραπάνω, η τοποθέτηση αυτή δεν επηρέασε ούτε επηρεάζει καθόλου τα κέρδη της εταιρείας ούτε και μεταβάλλει δυσμενώς τα δεδομένα με τα οποία υπολογίζονται τα τιμολόγιά της.

Το πρόγραμμα αυτό δεν αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος δεν εντάχθηκε σε αυτό».

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
“Περίεργοι” θάνατοι σε γηροκομείο (εικόνες)17:11Δένδιας: Η Τουρκία πρέπει να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο16:59Open Βαρκελώνης: Στους “8” ο Τσιτσιπάς 16:47Εμβολιασμοί - Κικίλιας: Προτεραιότητα της Επιχείρησης “Ελευθερία” τα νησιά16:36Φοροελαφρύνσεις: ικανοποίηση στην αγορά από τα νέα μέτρα16:26Αττική: “Χρυσές” δουλειές για σπείρα που ξάφριζε σπίτια (εικόνες)16:15Πατήσια: Δολοφονία ηλικιωμένου μέσα στο σπίτι του16:05Euro 2020: “Κερδίζει” αγώνες το Wembley15:58“Το Καφέ της Χαράς”: έρωτες κι επιστροφές την Πέμπτη (εικόνες)15:46Γιάννης Λαγός: άρση ασυλίας ψήφισε Επιτροπή της Ευρωβουλής15:36Φοροελαφρύνσεις: επικρίσεις από τα κόμματα για τα νέα μέτρα15:25Κορονοϊός - Χάρτης ECDC: “Πράσινη” η Ελλάδα και πρωτιά στα τεστ (εικόνες) 15:14Βούλα: θρίλερ με τον θάνατο 31χρονου σεφ15:03Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. στηρίζει την Κιβωτό του Κόσμου14:52Lockdown - Κυψέλη: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην πλατεία Αγίου Γεωργίου 14:45Μητσοτάκης για Παγκόσμια Ημέρα της Γης: Με το Σχέδιο “Ελλάδα 2.0: αγκαλιάζουμε το Περιβάλλον14:32Φορολοταρία: Δείτε εδώ αν κερδίσατε 1000 ευρώ14:30Εκλογές στην Αλβανία: η δολοφονία και η στήριξη του Ερντογάν (βίντεο)14:19“H Φάρμα” - Κατσογρεσάκη: όλοι θέλουν να την… πλύνουν! (βίντεο)14:08Περιφέρεια Αττικής - Πάσχα: εντατικοί έλεγχοι στην αγορά13:56
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο