LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 25 Σεπτεμβρίου 2015 20:07

ΣΕΒ: 32 βήματα για καταπολέμηση της διαφθοράς

Ριζικές ανατροπές στα μέτωπα της φορολογίας, των αδειοδοτήσεων, της δικαιοσύνης, της χωροταξίας και των δημοσίων προμηθειών προτείνει ο ΣΕΒ για την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

ΣΕΒ

Με σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ο ΣΕΒ και το TEDx Academy ένωσαν τις δυνάμεις τους συνδιοργανώνοντας εκδήλωση – συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, χθες Πέμπτη, με τη συμμετοχή 30 προσωπικοτήτων από την επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και θεσμικών εκπροσώπων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Όπως γράφει το Euro2day, στη συνάντηση τονίστηκε ότι η αλλαγή υποδείγματος στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαφθοράς στον τόπο μας επιβάλλει την ανάληψη συνεργειών και τολμηρών πρωτοβουλιών από την πλευρά του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, προκειμένου να αναδειχθούν «νησίδες ακεραιότητας» που θα συμβάλλουν στην αποκατάσταση της χαμένης εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα.

Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ επισήμαναν ότι σύμφωνα και με τη διεθνή πρακτική ο πιο αποτελεσματικός τρόπος καταπολέμησης της διαφθοράς είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή και σημείωσαν ότι ο Σύνδεσμος επανειλημμένα, τα τελευταία χρόνια, έχει καταθέσει σειρά προτάσεων πολιτικής που στοχεύουν τόσο στην απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο και στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που παρέχει η τεχνολογία, για την απλοποίηση και τον αυτοματισμό των διαδικασιών.

«Είναι γνωστό ότι η διαφθορά ανθεί σε εκείνες τις περιοχές όπου επικρατούν η πολυνομία, η ρυθμιστική αδιαφάνεια και η συναλλαγή με τον ανθρώπινο παράγοντα». Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ κατέθεσε στο τραπέζι του διαλόγου 32 μεταρρυθμιστικές δράσεις που αφορούν σε πέντε πεδία πολιτικής, όπως είναι η φορολογία, οι αδειοδοτήσεις, η δικαιοσύνη, το εθνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού και οι δημόσιες προμήθειες, με στόχο να ενσωματωθούν στον εθνικό σχεδιασμό για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να δρομολογηθεί άμεσα η υλοποίησή τους.

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση βασικός εισηγητής ήταν ο κ. Νίκος Πασσάς, Καθηγητής Εγκληματολογίας και Ποινικής Δικαιοσύνης, στο Northeastern University της Βοστώνης. Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να αναλάβουν περαιτέρω πρωτοβουλίες προκειμένου να ενισχύσουν τον άξονα των συνεργειών του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, όπως αυτός καταγράφεται και στον πρόσφατο οδικό χάρτη για την καταπολέμηση της διαφθοράς που δημοσιοποίησε η Κυβέρνηση τον περασμένο Αύγουστο.

 

Οι 32 μεταρρυθμιστικές δράσεις σε 5 πεδία

 

I. Φορολογική Μεταρρύθμιση

1. Υποχρεωτικές ηλεκτρονικές/διατραπεζικές συναλλααγές για την αποτελεσματικότερη είσπραξη των έμμεσων φόρων (όπως π.χ. είσπραξη μέρους του ΦΠΑ κάθε συναλλαγής).

2. Ταχύτητα στη διεξαγωγή του φορολογικού ελέγχου (ολοκλήρωση του ελέγχου στις ΑΕ-- εντός 60 ημερών από την επίδοση της εντολής ελέγχου, και ταχύτερα για άλλες εταιρικές μορφές).

3. Εκ των προτέρων διεξαγωγή φορολογικού ελέγχου (με την υποβολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

4. Διασύνδεση και στενότερη συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών και άλλων ελεγκτικών μηχανισμών (π.χ Αρχή Καταπολέμησης παράνομου χρήματος-Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.α.).

5. Πρόβλεψη δημιουργίας μικτών κλιμακίων για σοβαρές υποθέσεις.

6. Επέκταση της ηλεκτρονικoποίησης των διαδικασιών (TAXIS) για την ελαχιστοποίηση της επαφής υπαλλήλων – πολιτών.

7. Διεύρυνση της χρήσης πλαστικού χρήματος.

 

II. Αδειοδότηση Έργων & Δραστηριοτήτων

1. Μετάβαση από το ισχύον σύστημα «διεκπεραίωσης αιτημάτων και εγκρίσεων» σε ένα καινοτόμο σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης» βάσει προδιαγραφών.

2. Ανάληψη του κόστους απόδειξης της συμμόρφωσης από την επιχείρηση, με συνακόλουθη μετατόπιση μεγάλου μέρους του διαχειριστικού κόστους της διαδικασίας αδειοδότησης από τη δημόσια διοίκηση στον ιδιωτικό τομέα.

3. Μετάθεση του ελεγκτικού βάρους από το στάδιο της έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης στο στάδιο λειτουργίας της.

4. Εξασφάλιση της δυνατότητας αξιοποίησης, από τις επιχειρήσεις, της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) παροχής υπηρεσιών αδειοδότησης σε διαπιστευμένους φορείς.

5. Θεσμοθέτηση ενός στοχευμένου συστήματος ελέγχων κατά τη λειτουργία της επιχείρησης, βάσει ανάλυσης κινδύνου.

6. Καθιέρωση της διαπίστευσης όλων των φορέων της αδειοδότησης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, βάσει πρότυπων προδιαγραφών οργάνωσης και λειτουργίας.

7. Εγκαθίδρυση κεντρικού συστήματος ιχνηλάτησης της αδειοδότησης, για την αύξηση της λογοδοσίας και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

 

III. Επιτάχυνση της Απονομής Δικαιοσύνης και της Επίλυσης Διαφορών

1. Αποτελεσματικοί μηχανισμοί της Διοίκησης για την επίλυση διοικητικών διαφορών, και ειδικότερα:

• Σύσταση και ενεργοποίηση Επιτροπών Επίλυσης Διοικητικών Αμφισβητήσεων, ανεξάρτητων από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες • Στελέχωση των επιτροπών εξέτασης προσβαλλόμενων πράξεων με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό, και με δυνατότητα συμμετοχής εξειδικευμένων συνεργατών 2. Διεύρυνση τρόπων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως:

• Διαιτησία

• Δικαστική μεσολάβηση

• Διαμεσολάβηση

3. Απλούστευση ή κατάργηση περιττών γραφειοκρατικών δικονομικών / διαδικαστικών διατάξεων.

4. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση ροής διαδικασιών και αύξηση της παρεχόμενης πληροφόρησης (business intelligence).

5. Βελτίωση Ρυθμιστικού Περιβάλλοντος:

• Εισαγωγή αρχών και πρακτικών καλής νομοθέτησης για τον περιορισμό νέων διαφορών που προκύπτουν από την παρερμηνεία των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας και σαφήνειας της νομοθεσίας • Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος κωδικοποίησης και απλοποίησης υφιστάμενης και νέας νομοθεσίας, με προτεραιότητα σε βασικούς κώδικες με επίπτωση στην επιχειρηματικότητα

6. Στις υποθέσεις πτωχεύσεων, εισαγωγή του θεσμού του "επαγγελματία εκκαθαριστή" (στη λογική των insolvency practitioners), προσαρμοσμένου στο ελληνικό δίκαιο και στην ελληνική πραγματικότητα.

 

IV. Εθνικό Σύστημα Χωρικού Σχεδιασμού

1. Η σαφής και ολοκληρωμένη θέσπιση χρήσεων γης.

2. Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου.

3. Η προτυποποίηση διαδικασιών, προδιαγραφών, σταθεροτύπων, κ.α., η καθιέρωση μονοσήμαντης ορολογίας, η οποία θα εκτείνεται και πέρα από τον χωρικό σχεδιασμό σε θεσμικά κείμενα που αφορούν τομεακές πολιτικές που τον επηρεάζουν και η κωδικοποίηση εργαλείων σχεδιασμού (π.χ. χρήσεις γης).

4. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών για τη μείωση του χρόνου των διαδικασιών χωρικού σχεδιασμού, την ενίσχυση της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου.

 

V. Μεταρρύθμιση του Συστήματος Δημοσίων Προμηθειών

Απλοποίηση, επιτάχυνση των διαδικασιών και ενίσχυση της διαφάνειας, και ειδικότερα:

1. Δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανισμού διαχείρισης προμηθευτών μέσω μητρώων Εγκεκριμένων Προμηθευτών και θεσμική ενσωμάτωση στις κύριες διαδικασίες προμηθειών σε όλο τον κύκλο ζωής των προμηθειών.

2. Ανασχεδιασμός της διαδικασίας προγραμματισμού δημοσίων προμηθειών που αποβλέπει στην διασφάλιση της υποχρέωσης των Αναθετουσών Αρχών να συμμορφώνονται στην παροχή της απαιτούμενης πληροφόρησης.

3. Ενίσχυση της τυποποίησης σε όλο το φάσμα του συστήματος δημόσιων προμηθειών.

4. Περαιτέρω απλοποίηση διαδικασιών με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση και εφαρμογή ρεαλιστικών προθεσμιών για τη διοίκηση και εφαρμογή πλέγματος κινήτρων/αντικινήτρων για την τήρησή τους.

5. Εφαρμογή συστήματος κατηγοριοποίησης και κωδικοποίησης αγαθών, υπηρεσιών (και έργων) σε όλους τους τομείς.

6. Έγκαιρη πληροφόρηση και διαβούλευση με τους οικονομικούς φορείς, τόσο σε επίπεδο προγράμματος προμηθειών όσο και σε επίπεδο διακήρυξης διαγωνισμών.

7. Εισαγωγή προβλέψεων στο θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων για την προστασία του ανταγωνισμού.

8. Υποστήριξη, εφαρμογή και χρήση νέων μοντέλων και πρακτικών από το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), όπως:

- Ηλεκτρονικές δημοπρασίες (eAuctions)

- Συμφωνίες-πλαίσιο

- Ανταγωνιστικό διάλογο

- Δυναμικά Συστήματα Αγορών

- Διαχείριση Ηλεκτρονικών Καταλόγων Προϊόντων (e-catalogues)

- Αξιοποίηση του συστήματος «Διαύγεια».

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Ζώδια: οι προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα12:59Αφγανιστάν: συντριβή αεροσκάφους με δεκάδες επιβάτες12:47ΥΠΕΞ: καθήκον όλων μας να παραμείνει ανεξίτηλη η μνήμη του “Ολοκαυτώματος”12:36Σκληρή κόντρα Φοίβου Δεληβοριά – Άδωνι Γεωργιάδη12:24Ο Χάρης Ρώμας απαντά στους επικριτές του (βίντεο)12:13Ετοιμάζεται το εμβόλιο για τον κοροναϊό12:01Σάλος με τον τραμπουκισμό καθηγήτριας από μαθητή (βίντεο)11:50Κύπρος: κλιμάκιο της UEFA στις έρευνες για “στημένους” αγώνες11:39“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο (βίντεο)11:27Δυο 12χρονοι ανάμεσα στους δράστες που βεβήλωσαν νεκροταφείο και ξέθαψαν νεκρή γυναίκα!11:16Η Άννα Φόνσου στον ΑΝΤ1 για την περιπέτεια της υγείας της (βίντεο)11:04Ροχανί: δε θα επιτρέψουμε στον Τραμπ να νικήσει10:53Βραζιλία: δεκάδες νεκροί από την κακοκαιρία10:44Τρόμος για επιβάτες: Αεροσκάφος προσγειώθηκε στο.. δρόμο (βίντεο)10:36Πέταξαν αυτοκίνητα από γέφυρα σε ποτάμι10:27Έπεσε από τον 3ο και σώθηκε!10:16Ο κοροναϊός “γκρεμίζει” τις τιμές του πετρελαίου10:05Αγρότες: Κλείνουν την Εθνική Οδό με τα τρακτέρ τους09:57Φωτιά σε διαμέρισμα09:48Κοροναϊός: Χτίζεται και δεύτερο νοσοκομείο μέσα σε λίγες μέρες09:39
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο