LATEST NEWS
 
Οικονομία /Γενικά /

Χάρης Θεοχάρης

Δημοσίευση: 12 Φεβρουαρίου 2014 10:23 | Ανανέωση: 12 Φεβρουαρίου 2014 11:40

Βεβαιώσεις αποδοχών μόνο ηλεκτρονικά

Υποχρεωτικά, έως τις 28 Μαρτίου, όλοι οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από ελεύθερα επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις.

Υποκλοπές - Υπολογιστής

Του Νίκου Ρογκάκου

Να κλείσει και τα τελευταία παράθυρα φοροδιαφυγής σε μισθωτούς και συνταξιούχους αλλα και εργαζομενους με μπλοκακι επιχειρει ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις και τους φορείς του Δημοσίου να αποστέλλουν εφεξής με ηλεκτρονικό αρχείο όλες τις βεβαιώσεις αποδοχών.

Επι της ουσίας, στόχος είναι να προσυμπληρωνονται από το ΚΕΠΥΟ οι σχετικοί κωδικοί και σε κάθε περίπτωση να υπάρχει δυνατότητα άμεσης διασταύρωσης με τα στοιχεία που δηλώνουν οι φορολογούμενοι.

Εξαίρεση από την ηλεκτρονική υποβολή δέχεται η ΓΓΔΕ μόνο για πεθαμένους. Όπως ορίζεται στην απόφαση προκειμένου για φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει εντός του 2013, τα στοιχεία των βεβαιώσεων μπορούν να υποβληθούν με μαγνητικό τρόπο στη Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.

Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής των βεβαιώσεων αποδοχών από εργοδότες και ασφαλιστικά ταμεία δεν αναιρεί την υποχρέωσή τους να εκδώσουν τις βεβαιώσεις και να τις χορηγήσουν στους εργαζόμενους ή στους συνταξιούχους έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Ειδικά όσον αφορά στη φετινή χρόνια, τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία θα πρέπει να αποσταλούν ως τις 28 Μαρτίου.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ 1039/2014

(ΦΕΚ Β' 271/07-02-2014)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 Α') περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α').

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170Α').

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.4024/2011 (Α'226).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ Α'151)

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 25 του άρθρου 2 της Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 (ΦΕΚ Β'3317) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

7. Τις διατάξεις της 10289248/546/Α0012/17.3.2006 (ΦΕΚ Β' 389/2006) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής Υποβολής του δευτέρου αντιτύπου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α'), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

8. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων ποσών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με εκείνα που αναγράφονται στις χορηγούμενες βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις από τους καταβάλλοντες τις πιο πάνω αποδοχές σε σύντομο χρόνο.

9. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ - 01.042)

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) που παρακρατήθηκαν, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα (Έντυπο Φ - 01.042).

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1»

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων (Έντυπο Φ - 01.042) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα 1.

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Έντυπο Φ 01-044TAXIS)

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ01-044TAXIS), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Έντυπο Φ01-044TAXIS) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα 2.

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 3

Ορισμός τύπου και περιεχομένου της βεβαίωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Έντυπο Φ 01-043TAXIS)

1. Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ 01-043TAXIS), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.

2. Ορίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων αποδεκτών μέσων για την υποβολή, σε ηλεκτρονική ή μαγνητική μορφή, του εντύπου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, έχουν όπως περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3».

3. Ορίζουμε ότι το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Έντυπο Φ 01-043TAXIS) των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου, έχει απαραίτητα το σύνολο των στοιχείων που προβλέπονται στο επισυναπτόμενο έντυπο και παράρτημα 3.

4. Η διαμόρφωση της δομής και των δεδομένων του αρχείου της βεβαίωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις είναι αυτή που ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4

Τρόπος υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Έντυπα Φ - 01.042, Φ 01-044TAXIS, Φ 01-043TAXIS)

1. Τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις οικονομικού έτους 2014, υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες, και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Φ.Α.Σ. που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα), υποβάλλονται ενιαία και υποχρεωτικά με το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και με τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) που παρακρατήθηκε προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες.

2. Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. την υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο και γενικά όποιος παρακρατεί φόρο μισθωτών υπηρεσιών, φόρο από ελευθέρια επαγγέλματα και φόρο από εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και δεν έχει υποχρέωση υποβολής οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ., οριστικής δήλωσης από ελευθέρια επαγγέλματα και οριστική δήλωση από εμπορικές επιχειρήσεις, υποβάλλουν υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) σε ειδικές εφαρμογές που έχουν στηθεί για τον σκοπό αυτό, το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις από εμπορικές επιχειρήσεις που καταβλήθηκαν καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε επί αυτών και του ποσού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) που παρακρατήθηκε προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες.

3. Οι υπόχρεοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ (ΦΕΚΒ'/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 3 του παρόντος πιστοποιούνται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) με αντίστοιχο τρόπο, ανεξαρτήτως από το αν είναι ήδη πιστοποιημένοι στο ειδικό δίκτυο TAXISnet για άλλες υπηρεσίες.

4. Τα στοιχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων από υπόχρεο φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει εντός του 2013 δύνανται να υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ. από τους κληρονόμους του.

Άρθρο 5

Διαδικασία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις ανά δικαιούχο, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

α) Η υποβολή των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, στις βεβαιώσεις αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή στις βεβαιώσεις εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Internet).

β) οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων, να χρησιμοποιούν τις ειδικές εφαρμογές που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και οι οποίες διατίθενται δωρεάν, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr

γ) τα στοιχεία που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, ανά δικαιούχο, και μόνο αυτά μπορεί να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενα σ' αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα) ή οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε (5) καταχωρήσεις. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου (Internet), και το οποίο, αμέσως μετά την επιτυχή αποστολή του, διαγράφεται. Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις δηλώσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μαγνητική ή οπτική μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).

Άρθρο 6

Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής

1. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις γίνονται αποδεκτά εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή

β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ.(μόνο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 της παρούσας)

γ) Οι δικαιούχοι μισθών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καταχωρούνται υποχρεωτικά με τον σωστό Α.Φ.Μ. τους και προκειμένου για μισθωτούς προαιρετικά για το οικονομικό έτος 2014 με το ΑΜΚΑ τους.

2. Από το πεδίο εφαρμογής αυτής της απόφασης εξαιρείται η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού και των κατώτερων πληρωμάτων, λόγω μη εισέτι ένταξής τους στο σύστημα taxisnet.

3. Τα υποβαλλόμενα στοιχεία της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων που υποβάλλονται κατά διάφορο τρόπο από τον οριζόμενο στην παρούσα απόφαση, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

Άρθρο 7

Ημερομηνία υποβολής

1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Ν. 2238/1994. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Μαρτίου 2014.

2. Ως ημερομηνία υποβολής, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο σύστημα υποβολής των σχετικών βεβαιώσεων του δικτυακού τόπου της Γ.Γ.Π.Σ. με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

Άρθρο 8

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής

Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις, ως αποδεικτικά υποβολής θα εμφανίζονται και θα εκτυπώνονται:

1. Το οικονομικό έτος αναφοράς.

2. Ο αριθμός δήλωσης TAXISnet.

3. Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία δηλούντος.

4. Ο Α.Φ.Μ. δηλούντος.

5. Το σύνολο των ακαθαρίστων αποδοχών.

6. Το σύνολο των καθαρών αποδοχών.

7. Το σύνολο των αναλογούντων φόρων, προκειμένου για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.

8. Το σύνολο των παρακρατηθέντων φόρων.

9. Το σύνολο των παρακρατηθέντων ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Α'152) προκειμένου για αμοιβές από μισθωτές υπηρεσίες.

Άρθρο 9

Έλεγχος - ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., σε ημερήσια βάση για τα υποβαλλόμενα αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων ή αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα ή εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και για το αναλυτικό περιεχόμενό τους ανά δικαιούχο.

2. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2238/1994 περί «Φορολογίας Εισοδήματος» όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν.

Άρθρο 10

Ισχύς της απόφασης

Από το οικονομικό έτος 2014 και μετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, των βεβαιώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις με τη χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Τα αρχεία των πιο πάνω βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών, των βεβαιώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και των βεβαιώσεων εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις θα συνυποβάλλονται εκ νέου με τις αντίστοιχες οριστικές δηλώσεις από τους υπόχρεους υποβολής των δηλώσεων αυτών στις προθεσμίες που ορίζονται για αυτές τις υποβολές και σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές Α.Υ.Ο.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΤαμείο Ανάκαμψης: τα εμπόδια και οι προσπάθειες συμβιβασμούΣήμερα 08:44 | Ειδήσεις

Η βούληση Γερμανίας και Γαλλίας να κλείσει γρήγορα η συμφωνία και τα προσκόμματα που βάζουν οι αποκαλούμενες «φειδωλές» χώρες.

Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουνΣήμερα 09:42 | Ειδήσεις

Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των εκπτώσεων. Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα.

Μείωση ενοικίου: Ποιες επιχειρήσεις τη δικαιούνται για Ιούλιο και ΑύγουστοΧθες 11:22 | Ειδήσεις

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση που προσδιορίζει ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την έκπτωση στο ενοίκιό τους, κατά 40%.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας: διευκρινίσεις για την υποβολή δηλώσεωνΧθες 09:52 | Ειδήσεις

Ανακοινώθηκαν επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιούνιο.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για προϊόντα “μαϊμού”10:55Ρεάλ Μαδρίτης : “Καλπάζει’’ προς τον τίτλο10:43Κορονοϊός: Δέκα κανόνες ασφαλείς διακοπές10:32Αμαζόνιος: Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο η οικολογική καταστροφή 10:20Αγία Σοφία: παγκόσμια κατακραυγή για Τουρκία και Ερντογάν10:09Συναγερμός στην Εύβοια: Θετικοί στον κορονοϊό επτά τουρίστες στο Πευκί09:57Θερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν, πόσο θα διαρκέσουν09:45Πέτσας για Αγία Σοφία: θα προχωρήσουμε σε κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας09:32Πανελλαδικές 2020: Τι δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις09:20Σερβία: έφοδος εθνικιστών στη Βουλή09:08Ταμείο Ανάκαμψης: τα εμπόδια και οι προσπάθειες συμβιβασμού08:56Σφαγή στην Σρεμπρένιτσα: 25 χρόνια απο την θηριωδία (εικόνες)08:44Ο κορονοϊός συνεχίζει την επέλαση του στο Μεξικό08:31Τα ζώδια και η σχέση τους με το κουτσομπολιό08:19Τραγωδία από φωτιά σε μονοκατοικία08:06Μητσοτάκης: προτεραιότητα της κυβέρνησης η προώθηση του ορεινού τουρισμού07:55Κορονοϊός: εφιάλτης... χωρίς τέλος στη Βραζιλία07:42Γαλλία για Αγία Σοφία: θλιβόμαστε για την απόφαση Ερντογάν07:30Κορονοϊός: συνεχίζει να “καλπάζει” στις ΗΠΑ07:17Καιρός: ζέστη και τοπικές καταιγίδες το Σάββατο07:04
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο