LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 11 Ιουλίου 2022 20:58 | Ανανέωση: 11 Ιουλίου 2022 20:59

Eurogroup: Στήριξη μόνο σε ευάλωτους και έλεγχος στο χρέος

Στενεύει το περιθώριο για “απλόχερα” οριζόντια μέτρα στήριξης πολιτών έναντι της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Τι αναφέρει η ανακοίνωση των ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης.


 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ - EUROGROUP - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Σαφές είναι το μήνυμα των υπουργών Οικονομικών ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να περάσουν από τα γενικά μέτρα στήριξης σε στοχευμένα, μόνο για ευάλωτους, παρά τον καλπασμό του πληθωρισμού. Επισημαίνουν μάλιστα, ότι θα πρέπει κάθε χώρα να κινηθεί με βάση τα δημοσιονομικά της περιθώρια και με το βλέμμα στη βιωσιμότητα του χρέους.

Το ανακοινωθέν του Eurogroup

"Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, στον απόηχο της παγκόσμιας πανδημίας, έχει αλλάξει σημαντικά το γεωπολιτικό και οικονομικό πλαίσιο.

Μέσω των επιπτώσεων στο διεθνές εμπόριο, ο αντίκτυπος του πολέμου στις οικονομίες των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ έγινε αισθητός μέσω των υψηλότερων τιμών στην ενέργεια, των τροφίμων και των πρώτων υλών, προσθέτοντας πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζοντας τις προοπτικές ανάπτυξης. 

Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, το Eurogroup συμφώνησε για τη δημοσιονομική καθοδήγηση για το 2023, υπογραμμίζοντας τη σημασία του διαρκούς συντονισμού της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ για την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων και αβεβαιοτήτων και των επιπτώσεών τους στην οικονομία μας. Συμφωνήσαμε επίσης ότι οι πολιτικές μας πρέπει να παραμείνουν εύκαμπτες και ευέλικτες και ότι είμαστε έτοιμοι να προσαρμόσουμε την εφαρμοζόμενη πολιτική μας στις ταχέως εξελισσόμενες συνθήκες, όπως απαιτείται. 

AP - Eurogroup

Έκτοτε, το μακροοικονομικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των προοπτικών ανάπτυξης και της δυναμικής του πληθωρισμού, έχει επιδεινωθεί, όπως επιβεβαιώνεται από τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΚΤ. 

Ενώ οι οικονομίες μας παραμένουν ανθεκτικές, με την υποστήριξη των σημαντικών μέτρων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ΕΕ, ευρωζώνης και κρατών μελών, οι παγκόσμιοι παράγοντες κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τον πόλεμο, την πανδημία και την αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, παραμένουν αυξημένοι. Διάφοροι περιορισμοί από την πλευρά της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης ολοένα και περισσότερο της διαθεσιμότητας εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη και τομείς, θα μπορούσαν να περιορίσουν τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη. Αν και αυτές οι εξελίξεις και οι κίνδυνοι επηρεάζουν ολόκληρη την οικονομία της ζώνης του ευρώ, το μέγεθος του αντίκτυπου είναι ετερογενές μεταξύ των κρατών μελών. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση και η αυξημένη αβεβαιότητα απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό της δημοσιονομικής πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας των μέτρων, και συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών στη ζώνη του ευρώ το 2023. 

Υπό το πρίσμα των τρεχουσών συνθηκών και όπως αντικατοπτρίζεται στις συστάσεις ανά χώρα, το Eurogroup θεωρεί ότι η υποστήριξη της συνολικής ζήτησης μέσω δημοσιονομικών πολιτικών το 2023 δεν είναι δικαιολογημένη, αλλά η εστίαση αντίθετα πρέπει να είναι στην προστασία των πιο ευάλωτων, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία προσαρμογής, εάν απαιτείται. 

AP - Eurogroup

Οι δημοσιονομικές πολιτικές σε όλες τις χώρες θα πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση της βιωσιμότητας του χρέους, καθώς και στην βελτίωση της αναπτυξιακής δυναμικής με βιώσιμο τρόπο για την ενίσχυση της ανάκαμψης, διευκολύνοντας έτσι επίσης το έργο της νομισματικής πολιτικής να διασφαλίζει τη σταθερότητα των τιμών χωρίς να προσθέτει πληθωριστικές πιέσεις. Οι δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει να συνεχίσουν να διαφοροποιούνται κατάλληλα ανάλογα με την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσής τους στην κρίση και της εισροής εκτοπισθέντων από την Ουκρανία.

Τα δημοσιονομικά μέτρα θα πρέπει να επικεντρωθούν στην άμβλυνση των περιορισμών από την πλευρά της προσφοράς που εμποδίζουν τις οικονομίες μας. Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η υποστήριξη των επενδύσεων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση παραμένουν προτεραιότητες, όπως επίσης η διαρθρωτική διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και η βελτίωση της ενεργειακής ανεξαρτησίας, λαμβάνοντας υπόψη την πρωτοβουλία REPowerEU και κάνοντας αποτελεσματική χρήση του RRF και άλλων κονδυλίων της ΕΕ, όπου χρειάζεται. Επιπλέον, η Διακήρυξη των Βερσαλλιών ορίζει μια ατζέντα για την ενίσχυση των αμυντικών μας δυνατοτήτων, τη μείωση των ενεργειακών μας εξαρτήσεων και την οικοδόμηση μιας πιο ισχυρής οικονομικής βάσης που πρέπει να προωθηθεί από όλους, μεμονωμένα κράτη μέλη και συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα ευρείας βάσης δημοσιονομικά μέτρα, όπως οι γενικές μειώσεις φόρων και ειδικών φόρων κατανάλωσης, είχαν ως στόχο να μετριάσουν τον αντίκτυπο της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, αλλά αυτές θα πρέπει να είναι προσωρινές και να προσαρμόζονται ολοένα και περισσότερο ώστε να στοχεύσουν σε πιο ευάλωτους. Καθώς προετοιμάζουμε τους εθνικούς μας προϋπολογισμούς για το 2023, οι προσαρμογές πολιτικής θα πρέπει να διατηρήσουν τα κίνητρα για την ενεργειακή μετάβαση. Από αυτή την άποψη, μέτρα που σχετίζονται με το εισόδημα είναι, καταρχήν, προτιμότερα από τα μέτρα που στοχεύουν τις τιμές. Θα συνεχίσουμε να συντονίζουμε τα μέτρα μας ως προς αυτό και να κάνουμε απολογισμό της προόδου μας στο πλαίσιο του ελέγχου των προϋπολογισμών προς το τέλος του έτους. Αναγνωρίζουμε ότι η αρνητική επίδραση στα εισοδήματα λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε βάθος χρόνου μέσω αντισταθμιστικών δημοσιονομικών μέτρων, αλλά θα απαιτηθούν επενδύσεις σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στην ενεργειακή απόδοση και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων τοπικών πηγών ενέργειας.

Αν και το τρέχον παγκόσμιο πλαίσιο θέτει σημαντικές προκλήσεις, το Eurogroup έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ανθεκτικότητα των οικονομιών της ζώνης του ευρώ και παραμένει πλήρως προσηλωμένο στη διασφάλιση των συνθηκών για υψηλή βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής μας με ενιαίο τρόπο. Όπως συμφωνήθηκε από τους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου για το ευρώ, το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις οικονομικές εξελίξεις και να διασφαλίζει ότι η πολιτική μας απάντηση παραμένει καλά συντονισμένη, αποφασισμένη και ευέλικτη".

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Μάτζικ Τζόνσον: Το τηλεφώνημα - έκπληξη από τον Πρωθυπουργό

Viral στο Tik Tok ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης (βίντεο)

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Αύξηση κρουσμάτων λόγω… διασκέδασης (βίντεο)

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΠροϋπολογισμός 2023: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιοΣήμερα 12:31 | Ειδήσεις

Ο Υπουργός Οικονομικών και ο αναπληρωτής κατέθεσαν το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή. Τα κυριότερα σημεία του.

Μητσοτάκης στο Bloomberg: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να θέσει πλαφόν στο φυσικό αέριοΣήμερα 10:44 | Ειδήσεις

Άρθρο στο Bloomberg για τις τιμές του φυσικού αερίου, την απειλή της Ρωσίας και τις απαραίτητες ενέργειες από πλευράς ΕΕ δημοσιεύει ο Πρωθυπουργός.

Ακάρ: Ο εξοπλισμός των νησιών σημαίνει έξοδο από τις συμφωνίες Λωζάνης – ΠαρισίουΣήμερα 11:23 | Ειδήσεις

Για την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, τις «παραβιάσεις» της Ελλάδας και το μεταναστευτικό, αλλά και για την «χείρα» διπλωματίας που απλώνει η Τουρκία στην Ελλάδα μίλησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας.

Διπλή δολοφονία στην Καβάλα: Σκότωσε πρώτα το παιδί για να την τιμωρήσειΣήμερα 07:04 | Τοπικά Νέα

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τις σορούς των δύο θυμάτων του αυτόχειρα στην Καβάλα μιλά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και συγκλονίζει.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Βουλή: Αγιασμός για τη νέα Κοινοβουλευτική Σύνοδο - Το μήνυμα του Ιερώνυμου (εικόνες)14:24Κοτόπουλο ογκρατέν από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου (βίντεο)14:10Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μοτοσικλετιστής που συγκρούστηκε με φορτηγό13:57Οικονόμου για ελληνοτουρκικά: είμαστε θετικοί σε συνάντηση με τον Ερντογάν13:44Διπλωματικές πηγές: Δεν θα επιτραπεί η παραβίαση της συμφωνίας Ελλάδας - Αιγύπτου13:32Νόμπελ Ιατρικής στον Σβάντε Πάαμπο13:20Κόρινθος: βίασε και προσπάθησε να πυρπολήσει την πρώην σύζυγό του13:08Λίτσα Πατέρα – Ζώδια: προσοχή σε συζητήσεις και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)12:55Προϋπολογισμός 2023: Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο12:41“Το Πρωινό” - Νουλέζας για 48χρονη στο Καρπενήσι: μην προεξοφλείται η αυτοχειρία (βίντεο)12:28Ομογενείς προς Μπάιντεν για Ερντογάν: οι ΗΠΑ να εμποδίσουν το νεοθωμανικό όραμα του12:15Θεσσαλονίκη: παρέσυρε και εγκατέλειψε σκύλο (βίντεο)12:03Σαχίν Λιτλφέδερ: Πέθανε η Ινδιάνα που αρνήθηκε να παραλάβει το Όσκαρ του Μάρλον Μπράντο11:50Ακάρ: Ο εξοπλισμός των νησιών σημαίνει έξοδο από τις συμφωνίες Λωζάνης – Παρισίου11:38Ανεμβολίαστοι υγειονομικοί – Πλεύρης: Τον Οκτώβριο οι αποφάσεις για τυχόν επιστροφή τους11:25Πολυτεχνειούπολη: η εκδρομή του “Εσκο” και το τέλος της συμμορίας (βίντεο)11:12Μητσοτάκης στο Bloomberg: Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να θέσει πλαφόν στο φυσικό αέριο10:58Μάντσεστερ Σίτι: Ο Χάαλντ έγραψε Ιστορία! 10:45Ινδονησία: Θρήνος και οργή για την τραγωδία σε γήπεδο (εικόνες)10:33Θεσσαλονίκη: οικιακή βοηθός “ξάφριζε” σπίτια10:32
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο