LATEST NEWS
 
Κοινωνία /Γενικά /

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Δημοσίευση: 01 Απριλίου 2014 06:58

Δασικές Υπηρεσίες: Χάνουν και το δέντρο και το δάσος

Η μνημειώδης ανοργανωσιά των δασικών υπηρεσιών αποτυπώνεται ανάγλυφα στην έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Δασαρχεία - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ - σύνθεση

Του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Το δέντρο, το δάσος αλλά και τη μπάλα φαίνεται πως μπορούν να χάσουν οι δασικές υπηρεσίες  σύμφωνα με το πόρισμα από τον έλεγχο που πραγματοποίησαν οι  «ράμπο» της δημόσιας διοίκησης σε 103 δασαρχεία και διευθύνσεις δασών όλης της χώρας. 

Οι ελεγκτές «ακτινογράφησαν» ηλεκτρονικά:

i)                  την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών, όπως το ανθρώπινο δυναμικό,

ii)                την υλικοτεχνική υποδομή,

iii)             τις διαδικασίες εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών καθώς και

iv)              την τήρηση του ωραρίου εργασίας των 2.727 εργαζομένων.

Αναφορικά με το προσωπικό καταγράφηκε εκ νέου μια από τις γνωστές πληγές της δημόσιας διοίκησης: υπερστελέχωση υπηρεσιών με μειωμένο φόρτο και υποστελέχωση δασαρχείων με μεγάλο αριθμό εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος. Είναι ενδεικτικό ότι στις κατηγορίες ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ και ΥΕ/ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ καταγράφονται 1041 υπεράριθμοι από τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις.

Πλεονάζον προσωπικό που οφείλεται κυρίως στην απορρόφηση των πρώην αγροφυλάκων, όμως σύμφωνα με το πόρισμα άνισα κατανεμημένο αλλά και ανειδίκευτο «…οι δασοφύλακες που προέρχονται από την αγροφυλακή να επιμορφωθούν στα δασικά ζητήματα και οι παλαιοί δασοφύλακες στα αγροτικά ζητήματα.» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι επιθεωρητές. Επίσης εντοπίζεται έλλειμμα 186 δασοπόνων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ-ΛΕΙΨΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Χαρακτηριστική του στρεβλού τρόπου επάνδρωσης των υπηρεσιών είναι η αναφορά των επιθεωρητών: « Το προσωπικό δεν έχει κατανεμηθεί στις υπηρεσίες με κριτήριο το μέγεθος των δασικών εκτάσεων που επιβλέπουν.» Για παράδειγμα η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου ενώ στη δικαιοδοσία της περιλαμβάνεται μια περιοχή με μικρή κάλυψη από εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνεται στην κατηγορία των υπηρεσιών με τους περισσότερους δασοφύλακες δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα το Δασαρχείο Λαμίας έχει 52 ΔΕ/ΥΕ δασοφύλακες.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με το πόρισμα σε 39 δασαρχεία δεν επαρκεί το προσωπικό αυτών των κατηγοριών, ενώ η έλλειψή τους αναγκάζει συνολικά 67 δασικές υπηρεσίες να βγάζουν για περιπολίες εργαζόμενους ανώτερων εκπαιδευτικών κατηγοριών. Έτσι σύμφωνα με τους ελεγκτές καθυστερεί η διεκπεραίωση υποθέσεων που εντάσσονται στα καθήκοντα των Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολόγων και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Δασοπόνων.

Κενά καταγράφονται και στην στελέχωση των διευθύνσεων δασών και των δασαρχείων με διοικητικό προσωπικό, το οποίο κατά τα άλλα είναι υπεράριθμο σύμφωνα με το πόρισμα: συνολικά 212 διοικητικοί υπάλληλοι, 14 παραπάνω από τις προβλεπόμενες θέσεις. Παρόλα αυτά  17 δασαρχεία δεν έχουν κανέναν αυτής της ειδικότητας και σε 2 δασαρχεία υπηρετούν 7.

ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ

Άκρως ανησυχητικά είναι το ευρήματα που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των δασικών υπηρεσιών. Ειδικότερα σύμφωνα με τους επιθεωρητές που διενήργησαν τον έλεγχο:   

i)                  Μόνο 37 από τα 103 δασαρχεία επιτηρούν επαρκώς τις περιοχές ευθύνης τους

ii)                50 από τα 103 δασαρχεία δεν τηρούν σειρά προτεραιότητας στη διεκπεραίωση των υποθέσεων(παρότι ειναι πειθαρχικό παράπτωμα)

iii)             86 από τα 103 δασαρχεία παρότι είναι επαρκώς στελεχωμένα και δεν έχουν μεγάλο όγκο υποθέσεων δεν διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο νόμος.  

Μάλιστα όπως αναφέρεται στο πόρισμα 10 δασαρχεία δεν έχουν τελειώσει υποθέσεις του 2003!

Λαυράκια έβγαλαν οι ελεγκτές και στον τρόπο τήρησης του ωραρίου. Ενώ είναι υποχρεωτικό το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του ωραρίου εργασίας: 

i)                  94 από τα 103 δασαρχεία κρατάνε βιβλία για την καταγραφή της ώρας προσέλευσης και αποχώρησης , 8 δασαρχεία έχουν μηχανογραφικό σύστημα,  και 1 δεν έχει κανένα σύστημα.

ii)                98 από τα 103 δασαρχεία δεν στέλνουν καν τα στοιχεία τήρησης του ωραρίου εργασίας στις αρμόδιες διευθύνσεις των αποκεντρωμένων διοικήσεων

Δεν υπάρχει επίσης ουτε βιβλίο απουσίας για υπηρεσιακούς λόγους. Όλα γίνονται με προφορικές εντολές του προισταμένου αλλά δεν καταγράφονται πουθενά ο λόγος και ο χρόνος απουσίας καθώς επίσης η επιστροφή ή όχι του υπαλλήλου στην υπηρεσία.

«ΑΡΑΧΝΙΑΖΕΙ» Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Έρμαιο της έλλειψης ορθολογικής οργάνωσης έχει γίνει και η υλικοτεχνική υποδομή των δασικών υπηρεσιών, όπως δείχνουν τα στοιχεία του πορίσματος. Οχήματα, μοτοσυκλέτες, δορυφορικά συστήματα και άλλα μέσα είτε αραχνιάζουν αφού δεν έχουν μοιραστεί ανάλογα με τις ανάγκες, είτε έχουν αποσυρθεί λόγω παλαιότητας.

  • Από τα 574 αυτοκίνητα που έχουν προμηθευτεί τα δασαρχεία όλης της χώρας, 113(δηλαδή το 20% του στόλου) δεν χρησιμοποιούνται λόγω παλαιότητας, βλάβης, μεγάλου κόστους συντήρησης ή ακαταλληλότητας. Επίσης 35 αυτοκίνητα είναι σε λειτουργία αλλά δεν χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες που έχουν διατεθεί γιατί πλεονάζουν.
  • Από τις 316 μοτοσυκλέτες 112(το 35%) δεν χρησιμοποιούνται λόγω έλλειψης οδηγών, παλαιότητας, ασύμφορης επισκευής ή συντήρησης  αλλά και λόγω ακαταλληλότητας. 19 μοτοσυκλέτες που είναι λειτουργικές αλλά περισσεύουν.
  • Από 487 GPS, 48 δεν αξιοποιούνται γιατί είναι παλαιάς τεχνολογίας ή έχουν βλάβη. Στο πόρισμα μάλιστα αναφέρεται ότι σε δασαρχειο της περιφέρειας χρησιμοποιούν κινητά υπαλλήλων για GPS, ενώ καταγράφηκαν και 16 που λειτουργούν αλλά δεν βγαίνουν μαζί με τους δασοφύλακες σε ελέγχους και επιθεωρήσεις.

Επίσης και στα 103 δασαρχεία όλης της χώρας έχει δοθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μόνο ένα εκείνο της Καβάλας την έχει αξιοποιήσει για τη δημιουργία ιστοσελίδας, ως εργαλείο για την απλοποίηση των συναλλαγών με τους πολίτες.

Πηγές του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης υπογράμμιζαν στον ΑΝΤ1news, ότι η προσπάθεια καταγραφής καθώς επίσης ανάδειξης περιπτώσεων δημοσίων υπηρεσιών με έλλειμμα οργάνωσης και περίσσευμα κακοδιοίκησης, έχει διευκολύνει σημαντικά το τελευταίο οκτάμηνο η ουσιαστική ενίσχυση του ερευνητικού έργου του σώματος σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.  

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΔολοφονία στα Γλυκά Νερά: Συγκλονίζει ο σύζυγος της Καρολάιν (βίντεο)Σήμερα 13:46 | Ειδήσεις

Πότε είπε ότι κατάλαβε πως η άτυχη 20χρονη ήταν νεκρή. Τι ανέφερε για το παιδί τους, τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε και τις έρευνες της Αστυνομίας. Στην Αλόννησο το τελευταίο αντίο στην 20χρονη.

Νέα Σμύρνη: Νεαρός μαχαίρωσε ηλικιωμένο επειδή έκανε παρατήρησηΣήμερα 12:37 | Ειδήσεις

Απίστευτο περιστατικό στην Νέα Σμύρνη. Ο νεαρός αφού μαχαίρωσε τον 60χρονο στην συνέχεια του έκλεψε το τηλέφωνο.

Self test – σχολεία: τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς από την επόμενη εβδομάδαΣήμερα 11:36 | Ειδήσεις

Τι θα γίνει με τις εξετάσεις για το εαρινό εξάμηνο στα ΑΕΙ. Σε ποιους φοιτητές θα επιτρέπεται η πρακτική άσκηση με φυσική παρουσία.

Κορονοϊός: Τέλος το lockdown – Τι αλλάζει για μετακινήσεις, λιανεμπόριο και τουρισμόΣήμερα 08:21 | Ειδήσεις

Η κυβερνητική στρατηγική για το πέρασμα στη θερινή περίοδο. Όλες οι αλλαγές από τις 14 Μαΐου. Οι προϋποθέσεις για τις διαπεριφερειακές μετακινήσεις.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Γάζα: Κτήριο 14 ορόφων καταρρέει μετά από ισραηλινό βομβαρδισμό (βίντεο)15:52Εστίαση σε εσωτερικούς χώρους αφού εμβολιαστεί το 50% του πληθυσμού15:38Τσίπρας: η πανδημία αποτελεί ιστορική τομή για την "επόμενη ημέρα"15:25Lockdown - Μητσοτάκης: χωρίς προσοχή δεν θα συνεχιστεί η άρση μέτρων15:12Italian Open: ο Τσιτσιπάς στους “8”15:00Αγρίνιο - Αχελώος: νεκρός ψαροντουφεκάς στον ποτάμό14:47Γυμναστήρια - παιδότοποι: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα ενίσχυσης14:35“Άγριες Μέλισσες”: Spoiler για Μελέτη και Πηνελόπη (βίντεο)14:22Δολοφονία Χούπη στη Ριτσώνα: Βρισιές και χειροδικίες μετά την αθώωση του κουμπάρου του (εικόνες)14:10Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Συγκλονίζει ο σύζυγος της Καρολάιν (βίντεο)13:59Λένα Μαντά στο “Πρωινό”: οι “Άγριες Μέλισσες” με γαληνεύουν (βίντεο)13:48Πελώνη: επιστρέφουμε στην κανονικότητα και μπαίνουμε σε νέα περίοδος δυναμικής ανάπτυξης13:35Σακελλαροπούλου για Δυτικά Βαλκάνια: Η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών13:23Φωτιά στην Κεραμιδέζα Μάνδρας13:12“Το Πρωινό” – Ο Βέρτης στο Ισραήλ: εικόνες από το κινητό του με βομβαρδισμούς (βίντεο)13:00Ιταλία: σκοτώθηκε και η ασφαλιστική αποζημίωσε και τη σύζυγο και την ερωμένη!12:49Νέα Σμύρνη: Νεαρός μαχαίρωσε ηλικιωμένο επειδή έκανε παρατήρηση12:37Τσίπρας για Μπαϊράμι: ανάγκη η ειρηνική συνύπαρξη των θρησκειών12:25Η Όλγα Κεφαλογιάννη περιμένει δίδυμα - Τι είπε στον Γιώργο Παπαδάκη (βίντεο)12:12Self test – σχολεία: τι αλλάζει για μαθητές και εκπαιδευτικούς από την επόμενη εβδομάδα12:00
00:02:36Θεσσαλονίκη: πήγαν να κλέψουν βρέφος από την αγκαλιά της μητέρας του22-03-2019 07:54 
00:02:12 
Νέες πληροφορίες για την έκρηξη στο Ρωσικό προξενείο22-03-2019 09:27
00:02:05 
Επέστρεψε στην Ελλάδα η Ειρήνη, μετά την αθώωση της για την μεταφορά ναρκωτικών στο Χονγκ Κονγκ20-03-2019 20:46
00:05:21 
Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στον Νέο Κόσμο20-03-2019 20:05
00:04:59 
Κύμα αντιδράσεων από τις μαρτυρίες για την Αφή του Αγίου Φωτός20-03-2019 21:48
00:05:18 
Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από θύμα του κυκλώματος που έσπρωχνε γυναίκες στην πορνεία20-03-2019 20:47
00:03:34 
Μάνδρα: ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για την πολύνεκρη τραγωδία19-03-2019 19:55
00:02:09 
Αιχμές κατά των Ιεραρχών, αλλά και αυτοκριτική για τους χειρισμούς του, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος19-03-2019 20:46
00:02:30 
Ασύλληπτη τραγωδία στον Νέο Κόσμο19-03-2019 19:57
00:01:33 
Η αντίδραση των κατοίκων της Μάνδρας μετά τις διώξεις που ανακοινώθηκαν19-03-2019 19:56
00:02:37 
Έναν Γολγοθά χωρίς τέλος ανεβαίνει η Βαρβάρα Φύτρου19-03-2019 19:56
00:01:53 
Κύκλωμα αδειών παραμονής είχαν στήσει επιτήδειοι, παριστάνοντας τα ζευγάρια19-03-2019 20:44
00:00:50 
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο της μητέρας και του παιδιού της στον Νέο Κόσμο19-03-2019 20:51
00:01:49 
Πυρά και από τους εισαγγελείς, δέχεται ο νέος Ποινικός Κώδικας19-03-2019 20:45
00:00:46 
Δεκάδες κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε αυτοκίνητο19-03-2019 20:44
00:01:48 
Εξπέρ στην παραβίαση κλειδαριών ήταν τα μέλη της μαφίας των Γεωργιανών19-03-2019 20:44
00:02:03 
Έναν και μοναδικό μαθητή, έχει το νησάκι των Αρκιών19-03-2019 20:47
00:01:20 
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τα διπλώματα «μαϊμού»19-03-2019 20:15
00:01:08 
Σοκ με τον 8χρονο που βρέθηκε κλειδωμένος στην τουαλέτα του σπιτιού του19-03-2019 20:14
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο