LATEST NEWS
 
Οικονομία /Τραπεζικά προϊόνταΔημοσίευση: 13 Ιουλίου 2017 23:18

Συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τρία ερευνητικά ιδρύματα

Στόχος της πρωτοβουλίας να συνδεθεί η έρευνα και η καινοτομία με τις ελληνικές επιχειρήσεις.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα τη συνεργασία της με τρία κορυφαία ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας: το ΕΚΕΤΑ από τη Μακεδονία, το Φλέμινγκ από την Αττική και το ΙΤΕ από την Κρήτη. Στόχος της Εθνικής είναι να συμβάλει, μέσα και από αυτή τη συνεργασία, στη χρηματοδότηση, την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, στη βάση όμως ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, διεθνοποιημένου και ανταγωνιστικού.

Τα τρία ερευνητικά Ιδρύματα είναι από τους πλέον διεθνοποιημένους οργανισμούς της χώρας, με προνομιακή πρόσβαση στη διεθνή αγορά, με σπουδαίο και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, με συνεισφορά στην παγκόσμια καινοτομία σε τομείς  όπως η ανοσολογία, η μοριακή βιολογία, η πληροφορική, τα δίκτυα μεταφορών, η τηλεματική και η αγροβιοτεχνολογία. Αυτό τον πλούτο διασυνδέσεων, τεχνογνωσίας και παραγόμενης καινοτομίας, επιδιώκει να «παντρέψει» η Εθνική με την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και τον αναγκαίο νέο προσανατολισμό της οικονομίας.

Ενισχυμένη σήμερα με κεφάλαια και ρευστότητα, έχοντας υλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το δικό της πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, η Εθνική επικεντρώνει τις προσπάθειες της στην Ελλάδα και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Για την προώθηση και την ενίσχυση επενδύσεων  σε κλάδους παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυξημένης διεθνούς ζήτησης και προσφοράς νέων θέσεων εργασίας. Σε μελλοντικούς κλάδους της οικονομίας, όπου επιδιώκει να έχει ηγετικό και προσοδοφόρο ρόλο, αλλά και παραδοσιακούς κλάδους που η χώρα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο.

Αυτό το όραμα της Εθνικής Τράπεζας, για την αναδιάρθρωση και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο χαρακτήρα, σηματοδοτεί και προάγει η συνεργασία με τα τρία ερευνητικά Ιδρύματα. Μία συνεργασία με προοπτική, για να διασυνδεθεί η καινοτομία με την παραγωγή και τις επιχειρήσεις, να διαχυθούν νέες τεχνολογίες και να συνδεθεί η ελληνική οικονομία με νέους δυναμικούς κλάδους του διεθνούς οικονομικού γίγνεσθαι.

 Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, η Εθνική θα διαδραματίσει τον ηγετικό της ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, ως φορέας συστημικών αλλαγών στην ελληνική οικονομία. Έχουμε αποκτήσει, πρόσθεσε, «ιδιοκτησία» των δομικών μεταρρυθμίσεων που αποτελούν συλλογική πρόκληση για τη χώρα μας. Με τη σημερινή μας πρωτοβουλία επιδιώκουμε να σηματοδοτήσουμε ότι, ως το ιστορικότερο και διαχρονικά το σημαντικότερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, έχουμε το δικό μας μακροπρόθεσμο όραμα για την ελληνική οικονομία. 

Σε συνέντευξη Τύπου, όπου ο κ. Φραγκιαδάκης ανακοίνωσε τη συνεργασία με τα τρία ερευνητικά Κέντρα - μαζί με τους επικεφαλής των Ιδρυμάτων, τον κ. Κωνσταντόπουλο από το ΕΚΕΤΑ, τον κ. Κόλλια από το Φλέμινγκ και τον κ. Ταβερναράκη από το ΙΤΕ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας ανέφερε μεταξύ άλλων:

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι μια χρονιά ήπιας ανάκαμψης με βελτίωση τους βασικούς τομείς της οικονομίας μας. Οι θετικοί οιωνοί και οι ενθαρρυντικές εξελίξεις όμως δεν θα αρκέσουν  για να μειώσουν άμεσα την ανεργία σε μονοψήφια ποσοστά και να εκμηδενίσουν τις απώλειες του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, πόσο μάλλον να το αυξήσουν από τα προ της κρίσης υψηλά επίπεδα του. Για να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο είναι απολύτως απαραίτητο μεσομακροπρόθεσμα η ερευνητική μας κοινότητα να συνδεθεί και με παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και να συνδέσει η ίδια την ελληνική οικονομία με νέους δυναμικούς κλάδους του διεθνούς οικονομικού γίγνεσθαι. Πρέπει στην Ελλάδα να διδαχθούμε και να προσαρμόσουμε στα μέτρα μας τα επιτυχημένα παραδείγματα επιτυχούς και παραγωγικής αξιοποίησης της έρευνας και διασύνδεσης με τους βασικούς τομείς της οικονομίας. Αυτός είναι και ο σκοπός που φέρνει κοντά την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με τα τρία επιφανή ιδρύματα και προοπτικά με την ερευνητική κοινότητα της χώρας στο σύνολο της.

Η χώρα μας δεν πρόκειται να πετύχει τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης, δεν πρόκειται δηλαδή να αποκαταστήσει σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο την ευμάρεια που απώλεσε τα τελευταία επτά χρόνια, αν δεν αποκτήσει ένα εθνικό σύστημα καινοτομίας όπου ιδρύματα σαν το ΕΚΕΤΑ, το Φλέμινγκ, το ΙΤΕ αλλά και τα πανεπιστήμια της δεν συνδιαμορφώνουν την παραγωγική διαδικασία.

Στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εθνικής ακτινογραφήσαμε το παρόν και δείξαμε το μέλλον. Η συνεργασία μας με το ΕΚΕΤΕ, το Φλέμινγκ και το ΙΤΕ, ενσωματώνεται κι αυτή μέσα στον μεγάλο σχεδιασμό _ στο όραμα που έχουμε για την Εθνική. Η Εθνική αναδιατάσσεται εντός Ελλάδος και μπορεί να επικεντρωθεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Παρόλο που η γεωγραφία της Εθνικής επικεντρώνεται πλέον στην Ελλάδα, η παρουσία της θα παραμείνει διεθνής μέσω της εξάπλωσης της γεωγραφίας του μυαλού: δηλαδή τη συμβολή της Εθνικής στην εξάπλωση της ελληνικής καινοτομίας εντός και εκτός συνόρων.

Μέσα από την συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, το Φλέμινγκ, το ΙΤΕ, αποσκοπούμε στο να καταλάβουμε τα πεδία και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται καινοτόμα γνώση στην Ελλάδα, το πώς συνδέεται αυτή η καινοτόμα γνώση  με εξελίξεις σε σειρά κλάδων διεθνώς, από την γεωργία μέχρι την φαρμακοβιομηχανία. Επιδιώκουμε να συλλάβουμε τον τρόπο και τα μέσα με τον οποία η ερευνητική μας κοινότητα, είτε προσφεύγοντας   στην επιχειρηματικότητα η ίδια είτε συνεργαζόμενη με την αλλοδαπή και γηγενή επιχειρηματικότητα, θα συνεισφέρει στην οικονομία της χώρας.

Στα πλαίσια αυτού του οράματος και της σημερινής μας πρωτοβουλίας,  δεσμευόμαστε  να αναλάβουμε τις παρακάτω ενέργειες: 

  • Να συμβάλλουμε στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ρευστότητας των ιδρυμάτων
  • Να εξετάσουμε την αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης για την διευκόλυνση της ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Να διαβουλευτούμε για τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές με στόχο την καλύτερη διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή
  • Να εντοπίσουμε πιθανές συνέργειες στο έργο των ιδρυμάτων με την επιχειρηματική μας πελατεία και ενισχύσουμε τις μεταξύ τους επαφές και σχέσεις
  • Να εξετάσουμε τις ευκαιρίες δανειοδότησης καινοτόμων δραστηριοτήτων
  • Να εργαστούμε συστηματικά για την αλλαγή νοοτροπίας απέναντι στην έρευνα με στόχο την υιοθέτηση της έρευνας σαν παραγωγικό πόρο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Η σημερινή μας πρωτοβουλία, υπογράμμισε ο κ. Φραγκιαδάκης εκφράζει πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση που νιώθουμε για τη χώρα και τους ανθρώπους της. Μπορούμε να βάλουμε ξανά μπροστά την Ελλάδα. Μπορούμε γιατί υπάρχει σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο και είμαστε εδώ για να θέσουμε τους πόρους μας, τη γνώση μας και, περισσότερο από όλα, την αποφασιστικότητα μας στη διάθεσή σας.

Ο επικεφαλής του ΕΚΕΤΑ Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος, τόνισε ότι:

Η υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΕΚΕΤΑ και Εθνικής Τράπεζας σηματοδοτεί την αμοιβαία πρόθεση των δύο οργανισμών να συνεργαστούν, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.  Οι μακροχρόνιες συνεργασίες του ΕΚΕΤΑ με σημαντικές εταιρείες του εξωτερικού και οι πρόσφατες συνεχώς αυξανόμενες συνεργασίες με ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης η δεσπόζουσα θέση της Εθνικής Τράπεζας στο  χρηματοπιστωτικό τομέα, δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για συνέργειες και τη μεταφορά των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγή μέσω της δημιουργίας νέων προϊόντων, εργαλείων και πρακτικών αξιοποιώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις και καινοτομικές τεχνολογίες.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατέχοντας διαχρονικά θέση ανάμεσα στους top-20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα ενώ στην τελευταία σχετική αναφορά του προγράμματος Horizon 2020 καταλαμβάνει τη 10η θέση. Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές όπως η Κυκλική Οικονομία και η Βιο-οικονομία.

Γιώργος Κόλλιας - Πρόεδρος και διευθυντής του ερευνητικού κέντρου Αλέξανδρος Φλέμινγκ

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ" έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για τις πρωτοποριακές του έρευνες στην κατανόηση της μοριακής και κυτταρικής βάσης ασθενειών, και παρουσιάζει κορυφαίες επιδόσεις ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας. Το Κέντρο αποτελεί σημαντικό κόμβο εθνικών και διεθνών ερευνητικών δικτύων και έχει ήδη δημιουργήσει υποδομές τεχνολογιών αιχμής που παρέχουν υπηρεσίες στη βιοϊατρική έρευνα σε ερευνητές, φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο επικεφαλής του ερευνητικού κέντρου Φλέμινγκ Γεώργιος Κόλλιας, επεσήμανε μεταξύ άλλων:

Είναι ευτυχές το γεγονός ότι η Εθνική Τράπεζα ενδιαφέρεται να συν-επενδύσει σε αυτόν τον πολλά υποσχόμενο τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα. Το Φλέμιγκ έχει δρομολογήσει ήδη την ίδρυση ενός νέου Ινστιτούτου Καινοτομίας & Ανάπτυξης Φαρμάκων, το οποίο θα εστιάζει στην παραγωγή Καινοτομίας στον τομέα της ανάπτυξης φαρμάκων, καθώς και την ανάπτυξη του πρώτου ολοκληρωμένου Βιοτεχνολογικού Πάρκου στην Ελλάδα, της Βιοτεχνόπολης. Θεωρούμε ότι η συνεργασία μας με την Εθνική Τράπεζα θα συμβάλλει στην ανάπτυξη τέτοιου είδους δράσεων καινοτομίας σε αναδυόμενους τομείς της σύγχρονης έρευνας και αποτελεί επένδυση για το μέλλον με πολύ σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά οφέλη.

Νεκτάριος Ταβερναράκης - Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογικών Ερευνών

O Πρόεδρος του ΙΤΕ Νεκτάριος Ταβερναράκης τόνισε ότι η στρατηγικής σημασίας συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα αποτελεί τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ΙΤΕ, καθώς ένας από τους βασικούς στόχους του Ιδρύματος είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και η διάχυσή τους προς όφελος της Κοινωνίας, καθώς και η διασύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο. «Μέσω αυτής της συνεργασίας ευελπιστούμε στην κινητοποίηση των κατάλληλων μηχανισμών και εμπλεκόμενων παραγόντων (stakeholders) ώστε με τη σύναψη συνεργειών να ενισχυθεί η δυναμικότητα της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, να ενδυναμωθεί η καινοτόμος επιχειρηματικότητα και να ανασχεθεί η διαρροή επιστημονικά εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού από την Ελλάδα. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί άλλωστε το κλειδί εξόδου από την κρίση που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Ταυτόχρονα, η τεχνογνωσία του ΙΤΕ θα συνδράμει στην εξέλιξη της Εθνικής σε ένα φορέα παροχής υψηλής ποιότητας, καινοτόμων  υπηρεσιών και εργαλείων», τόνισε.

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 και είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό Κέντρο της χώρας αποτελούμενο από έξι Ερευνητικά Ινστιτούτα σε τρεις πόλεις της Περιφέρειας: Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (με Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών στα Ιωάννινα), το Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών στο Ηράκλειο όπου βρίσκεται και η έδρα του, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο και Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα, ενώ έχει επίσης ιδρύσει τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Max Planck, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Η Μέγκαν Μαρκλ απαντά στις φήμες για συμμετοχή της σε ριάλιτι 23:59ΛΟΑΤΚΙ: Queer μουσείο για λίγες μέρες…. στην Αγία Πετρούπολη23:47Αλέξης Τσίπρας και Μπέτυ Μπαζιάνα στο Εθνικό Θέατρο (εικόνες)23:35Ρέθυμνο: έβαφε το σπίτι και πέθανε23:22Ανδρουλάκης από Ρέθυμνο: Δεν αξίζουν στον ελληνικό λαό Μητσοτάκης και Τσίπρας23:08Μουντιάλ 2022: η Αγγλία επικράτησε εύκολα κόντρα στη Σενεγάλη22:54Ισχυρός σεισμός στα νησιά Σαμόα22:40Ελληνοτουρκικά: δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά22:25Missing Alert: Πού βρέθηκε η 13χρονη αγνοούμενη22:11Κλιματική Κρίση - Έρευνα: Πάνω από 20000 θάνατοι λόγω... καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη21:57Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός σε χωράφι 21:43ΠΑΟΚ: “περίπατος” κόντρα στην Καρδίτσα21:30Δίπλωμα οδήγησης: Πήγε να δώσει εξετάσεις με... ακουστικό στο αυτί! 21:18ΕΑΔ: Φαρμακείο “πουλούσε” ληγμένα φάρμακα21:03Εύβοια: νεκρός ποδηλάτης μετά από παράσυρση από αυτοκίνητο20:50Οι “Παγιδευμένοι” επιστρέφουν - Δείτε το teaser 20:37Πάτρα: στο νοσοκομείο διασωληνωμένος 15χρονος μετά από τροχαίο20:23Ο Παναθηναϊκός γλίτωσε την ήττα από την Πάφο20:10Ενέργεια - ΕΕ: είμαστε ασφαλείς για τον χειμώνα19:56Τσαντάκιας - Ηλιούπολη: βίντεο - ντοκουμέντο από τη φονική επίθεση σε ηλικιωμένη19:42
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο