LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΕπιχειρήσειςΔημοσίευση: 30 Αυγούστου 2016 19:29

Alpha Bank: Κέρδη προ φόρων 3,9 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

Αμετάβλητα τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων σε τριμινιαία δράση. Μειώθηκε η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες. 

Alpha Bank

Κερδοφόρο το αποτέλεσμα του πρώτου εξαμήνου για τον όμιλο, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, όπως ανακοίνωσε η Alpha Bank. Τα Κύρια Αποτελέσματα προ Προβλέψεων διατηρήθηκαν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 297,4 εκατ. ευρώ, ενώ το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο το β' τρίμηνο 2016 βελτιώθηκε σε 2,9%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

- τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 281,1 εκατ., απόδοση που οδηγεί στην επίτευξη του τεθέντος στόχου ετήσιας βάσεως κόστους 1,15 δισ. ευρώ για το 2016. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων το α' εξάμηνο 2016 διαμορφώνεται σε 48,2% έναντι 50,8% κατά το 2015, επίδοση που επιβεβαιώνει, σύμφωνα με τη διοίκηση τη συνεχιζόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας.

- Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε το β' τρίμηνο 2016 σε 22,7 δισ., ως αποτέλεσμα κυρίως των εισροών καταθέσεων κατά 0,7 δισ. ευρώ και της ενισχύσεως της ρευστότητας από την πώληση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) κατά 0,6 δισ. ευρώ. Τον Αύγουστο 2016 η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 15,4 δισ., ευρώ μειωμένη κατά 7,6 δισ. από την έναρξη της επιβολής των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στο τέλος Ιουνίου 2015.

- Ο Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση ανήλθε σε 37,8% στο τέλος Ιουνίου 2016. Ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 69%, επιτρέποντας την πιο ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου καθυστερήσεων.

- Οι προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το β' τρίμηνο 2016 ανήλθαν σε 350 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 196 μονάδες βάσεως για το α΄ εξάμηνο 2016. Οι προβλέψεις για το β΄ τρίμηνο 2016 επηρεάσθηκαν σημαντικά από την αναγνώριση ζημιών απομειώσεως σχετιζομένων κυρίως με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιαρθρώσεως μεγάλου ομίλου επιχειρήσεων.

- Κατά το α΄ εξάμηνο 2016 η κεφαλαιακή επάρκεια της Τραπέζης διατηρήθηκε αμετάβλητη ως αποτέλεσμα της λειτουργικής της επιδόσεως. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) διαμορφώθηκε σε 16,6% στο τέλος Ιουνίου 2016 έναντι 16,3% στο τέλος του α' τριμήνου 2016 και παραμένει αμετάβλητος από τον Δεκέμβριο 2015. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια ανέρχονται σε 8,5 δισ., ευρώ τα υψηλότερα στον κλάδο, και η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώνεται σε 5,5 ευρώ. Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται σε 16,2% με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ.

Χρηματοοικονομική επίδοση

- Το Καθαρό Έσοδο Τόκων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 483,4 εκατ. Το β΄ τρίμηνο 2016 το Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο αυξήθηκε σε 2,9% μετά από μείωση του Ενεργητικού κατά 0,8 δισ. ευρώ

- Το β' τρίμηνο 2016 τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες αυξήθηκαν κατά 2,1% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε 80,2 εκατ., επηρεασμένα θετικά από την αύξηση των συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών και των προμηθειών συναλλαγών.

- Τα Αποτελέσματα Χρηματοοικονομικών Πράξεων επηρεάσθηκαν θετικά από την ολοκλήρωση της συναλλαγής της VISA ποσού 71,9 εκατ. ευρώ

- Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των εξόδων συγχωνεύσεως και των εκτάκτων εξόδωv, διαμορφώθηκαν σε 281,1 εκατ. ευρώ Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων ανέρχεται σε 48,6% το β' τρίμηνο 2016.

- Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε Ευρώ 340,8 εκατ. το β' τρίμηνο 2016, αυξημένο κατά 27,2%.

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 605 εκατ. ευρώ έναντι 892,8 εκατ. κατά το β' τρίμηνο 2015 (εξαιρουμένων των προβλέψεων στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού).

- Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου διαμορφώθηκαν σε 196 μονάδες βάσεως για το α' εξάμηνο του 2016 έναντι 286 μονάδων βάσεως για το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015.

- Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους -18,9 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2016.

Ματζούνης: Θετικός ρυθμός ανάπτυξης το β' εξάμηνο

«Η επίδοσή μας κατά το α΄ εξάμηνο διατήρησε αμετάβλητη την κεφαλαιακή μας επάρκεια, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενισχύσεως του Καθαρού Περιθωρίου Τόκων σε 2,9% και της περαιτέρω βελτιώσεως της αποδοτικότητος», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank.

«Το α' εξάμηνο 2016 η ύφεση απεδείχθη ηπιότερη του αναμενομένου και εκτιμάται ότι το β΄ εξάμηνο του έτους η οικονομία θα επιτύχει θετικό ρυθμό αναπτύξεως καθώς παρατηρούνται ενδείξεις σταδιακής ανακάμψεως της Ελληνικής Οικονομίας. Η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολογήσεως τον Ιούνιο 2016, η επανένταξη των κρατικών τίτλων ως αποδεκτών ενεχύρων για αναχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και η σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ταυτοχρόνως, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος ήδη σημειώνει βελτίωση, γεγονός που αποδεικνύεται από τη μείωση της χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες και από τη σταδιακή εισροή καταθέσεων», καταλήγει.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΜητσοτάκης: Οι τράπεζες να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τα κόκκινα δάνειαΣήμερα 13:48 | Ειδήσεις

Μήνυμα στους τραπεζίτες έστειλε ο Πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Λιγνίτης: Γερμανία και Πολωνία προειδοποιούν για έλλειψηΣήμερα 17:34 | Ειδήσεις

Πότε αναμένονται τα προβλήματα με την έλλειψη λιγνίτη στην Ευρώπη.

Ρωσικό πετρέλαιο: Πλαφόν στα 60 δολάρια από την ΕΕ - Έκανε πίσω η ΠολωνίαΣήμερα 20:05 | Ειδήσεις

Πότε αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι δήλωσε ο πρέσβης της Πολωνίας στην ΕΕ Αντρέι Σάντος.

Επιτόκια - Σταϊκούρας: Οι τράπεζες να στηρίξουν τους πολίτεςΣήμερα 06:23 | Ειδήσεις

Τι ζήτησε ο Υπ. Οικονομικών από τους τραπεζίτες για τα επιτόκια δανείων και τις δόσεις δανείων, τις καταθέσεις και την στήριξη των συνεπών δανειοληπτών.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Λιγνίτης: Γερμανία και Πολωνία προειδοποιούν για έλλειψη20:34Ρωσικό πετρέλαιο: Πλαφόν στα 60 δολάρια από την ΕΕ - Έκανε πίσω η Πολωνία20:20Μαρίας Κάλλας: Ο Δήμος Αθηναίων αναλαμβάνει την αποκατάσταση του σπιτιού της 20:07Χαλκιδική: Νεκρός άνδρας που καταπλακώθηκε από δέντρο19:53“Κιβωτός του Κόσμου”: Ο εκνευρισμός της πρεσβυτέρας και η έρευνα για κακουργήματα (βίντεο)19:39Δώρο Χριστουγέννων - ΔΥΠΑ: πότε ξεκινούν οι πληρωμές19:25Μουντιάλ 2022: Αποκλεισμός για την Ουρουγουάη19:11Μουντιάλ 2022: Η Νότια Κορέα νίκησε την Πορτογαλία και πήρε θρυλική πρόκριση 18:57Μουντιάλ 2022: Ο Μέσι έτοιμος να τα… χιλιάσει18:44Κακιά Σκάλα: Εισαγγελική έρευνα για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού18:30Ρεύμα: Νέος τρόπος υπολογισμού των λογαριασμών από το 202318:16Τσαβούσογλου: Τα σύνορα της Ευρώπης στον νότο δεν ξεκινούν από την Ελλάδα18:03“Ελληνική Επιχειρηματική Λέσχη Τουρκίας” στην Κωνσταντινούπολη17:49Θεσσαλονίκη: Μητέρα και γιαγιά έδερναν και βασάνιζαν 8χρονη!17:36Γκελαούζος: Θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ - Τι απαντά ο ίδιος 17:22Κορονοϊός - Κρήτη: Νεογνό εσπευσμένα στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ17:09Ελένη Τοπαλούδη: Η μητέρα της δημοσίευσε την τελευταία της φωτογραφία16:55Μάτι: Εγκαυματίας περιγράφει πώς απανθρακώθηκαν οι γονείς της μπροστά στα μάτια της16:41Μητσοτάκης - Νεχάμερ: Ενεργειακή κρίση και Μεταναστευτικό στην ατζέντα 16:28Βιασμός ανηλίκων - Πετράλωνα: Συμπληρωματική κατάθεση έδωσε η 22χρονη 16:15
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο