LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΕπιχειρήσειςΔημοσίευση: 26 Μαΐου 2016 21:10

Lamda: Στο 1,6 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη τριμήνου

Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε 9,4 εκατομμύρια. Συνεχίζεται η καλή πορεία των εμπορικών κέντρων του ομίλου.

Οδυσσέας Αθανασίου - LAMDA Development

Συνεχίζοντας τη θετική πορεία που ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2013, και παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η λειτουργική κερδοφορία των τριών εμπορικών κέντρων (EBITDA), κινήθηκε έντονα ανοδικά και αυτό το τρίμηνο παρουσιάζοντας αύξηση 7,8% το Α’ Τρίμηνο 2016 σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και ανήλθε στα €11,1 εκατομμύρια.

συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου προ αποτιμήσεων ανήλθαν σε €9,4 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 10,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2015.

ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ο συνολικός  κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση 1,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ενώ η συνολική επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων κατά την ίδια χρονική περίοδο κατέγραψε οριακή άνοδο της τάξεως του 0,8%.  Η μέση πληρότητα των εμπορικών μας κέντρων ξεπερνά το 99% ενώ εξακολουθεί να παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον για μισθώσεις.

Η θετική διαφοροποίηση της δραστηριότητας των εμπορικών κέντρων από την υπόλοιπη αγορά λιανικής συνεχίζεται καθώς αποτελούν σημεία αναφοράς και αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό.  Οι έμποροι λιανικής συνεχίζουν να έχουν μεγάλη υποστήριξη σε ενέργειες marketing και επικοινωνίας καθώς και να απολαμβάνουν τα οφέλη της υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αποδεικνύει η μέχρι σήμερα πορεία.

Η λειτουργική κερδοφορία του The Mall Athens” ανήλθε στα €6,8 εκατ. σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο κατά 7,9%.   Σημειώνεται ότι ο τζίρος των καταστημάτων παρουσίασε αύξηση κατά 1,0% ενώ ο αριθμός των επισκεπτών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος.  Η λειτουργική κερδοφορία του Mediterranean Cosmos” στη Θεσσαλονίκη ανήλθε σε €3,7 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική άνοδο κατά 5,7%.  Ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων παρουσίασε οριακή άνοδο κατά 0,5%.  Επίσης, σημειώθηκε και αύξηση του αριθμού των επισκεπτών κατά 2,0%, ενώ βρίσκεται σε καθεστώς πλήρους μίσθωσης.  Σε ότι αφορά το Golden Hall, η ετήσια λειτουργική του κερδοφορία ανήλθε σε €4,0 εκατ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 11,1%.  Ο συνολικός κύκλος εργασιών των καταστημάτων και ο αριθμός των επισκεπτών κινήθηκαν ανοδικά κατά 3,3% και 1,2% αντίστοιχα.  Όλα τα ανωτέρω μεγέθη επιβεβαιώνουν την ηγέτιδα θέση των εμπορικών μας κέντρων στο χώρο του λιανεμπορίου αλλά και την ανθεκτικότητά τους στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

   ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το πρότυπο ΔΠΧΑ 11 που είναι σε ισχύ από 1/1/2014, η Εταιρεία μας έχει καταργήσει την ενοποίηση των Κοινοπραξιών (Joint Ventures) με αναλογική μέθοδο και ενοποιεί τις κοινοπραξίες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Τονίζεται όμως ότι η απεικόνιση των Κοινοπραξιών στον Ισολογισμό με τη μέθοδο καθαρής θέσης δεν επιφέρει καμία μεταβολή στα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και στο καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους.

Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η Λειτουργική Κερδοφορία των Εμπορικών Κέντρων:

(ποσά σε € εκατ.)

Q1 2016

Q1 2015

%

“The Mall Athens” (50%)

3,4

3,2

7,9%

“Mediterranean Cosmos”

3,7

3,5

5,7%

“Golden Hall”

4,0

3,6

11,1%

Retail EBITDA

11,1

10,3

7,8%

Τα κτίρια γραφείων συνεισέφεραν στην τριμηνιαία λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου κατά €0,4 εκατ. όσο ακριβώς και το πρώτο τρίμηνο του 2015. 

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA προ αποτιμήσεων ανήλθε στα €9,4 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,6% που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών μας κέντρων.  Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €1,6 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2015.  Η μικρή άνοδος στους καθαρούς πληρωτέους τόκους και στους φόρους, έχει αντισταθμιστεί πλήρως από τη σημαντική άνοδο της λειτουργικής κερδοφορίας των εμπορικών κέντρων κατά €0,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο φέτος.      

Η  Καθαρή Αξία Ενεργητικού προ φόρων (Net Asset Value) ανήλθε σε €408,3 εκατ. (€5,26 ανά μετοχή), σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με 31/12/2015.  

Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία

(ποσά σε € εκατ.)

Q1 2016

Q1 2015

%

Αναλογικό (Pro–Forma) EBITDA προ αποτιμήσεων

9,4

8,5

10,6%

Καθαροί Τόκοι

-5,6

-5,2

 

Αποσβέσεις

-0,3

-0,3

 

Φόροι

-1,9

-1,6

 

Ενοποιημένα Αποτελέσματα

1,6

1,4

 

Η μετοχή της LAMDA Development εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με έκπτωση στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή. Από τις αρχές του έτους τόσο η μετοχή όσο και ο γενικός δείκτης δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με το κλείσιμο του προηγούμενου έτους .  Συγκεκριμένα, με τιμή μετοχής €4,03 στις 20/05/2016 το τρέχον discount σε σχέση με το NAV διαμορφώνεται σε 23%. 

Ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς την αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου (“Net Loan to Value”) ανέρχεται στο 40,9%, επίπεδο πολύ ικανοποιητικό.  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, με ημερομηνία αναφοράς 31/03/2016, η Εταιρεία είχε στη κατοχή της 2.106.476 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν το 2,64% επί του συνόλου, με μεσοσταθμικό κόστος κτήσεως €3,85 ανά μετοχή.

Mε αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Οδυσσέας Αθανασίου δήλωσε σχετικά:

“To πρώτο τρίμηνο του 2016 συνεχίσαμε τη θετική πορεία του προηγούμενου έτους, με θετικά λειτουργικά αποτελέσματα για την εταιρεία. Η επιτυχημένη πελατοκεντρική στρατηγική μας και η εμπιστοσύνη που δείχνει ο κόσμος στα εμπορικά μας κέντρα, μας δίνει αισιοδοξία για το μέλλον παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας.”

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Δέσποινα Βανδή: Δεν θα πιστέψεις πόσο δύσκολη γυμναστική κάνει23:59Πώς να διατηρήσεις ξεκούραστη την περιοχή γύρω από τα μάτια σου23:48Σάκης Τανιμανίδης - Χριστίνα Μπόμπα: Άλλαξαν σπίτι λίγο πριν γίνουν γονείς23:38Ημέρα Της Μητέρας: Ιδέες για υπέροχα δώρα23:30Πρίγκιπας William - Kate Middleton: Έγιναν youtubers... (βίντεο)23:22Σοφία Ζαχαράκη: Με κορονοϊό διαγνώστηκε η Υφυπουργός Τουρισμού23:17Κινεζικός πύραυλος θα πέσει στη Γη το Σαββατοκύριακο και κανείς δεν ξέρει σε ποια περιοχή23:08Κηφισός: Τροχαίο με έναν τραυματία22:56European Super League: Η τιμωρία της UEFA στις ομάδες για το “αντάρτικο”22:46Μεσολόγγι: Φωτιά στην Σταμνά - Καίγονται σπίτια22:34Επιδόματα ανεργίας - ΟΑΕΔ: Πότε καταβάλλεται η παράταση22:23Μητσοτάκης: Κρατήσαμε την ανεργία στο επίπεδο προ πανδημίας22:11Eurovision 2021: Πρόσωπο-έκπληξη θα ανακοινώσει τις βαθμολογίες της Ελλάδας!21:58Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Δημοσίου: Εκτός λειτουργίας όλες πλην μίας το Σαββατοκύριακο21:45Ζουλού: Η “μάχη” της διαδοχής στο βασίλειο (βίντεο)21:33“Defender Europe 21”: Αμερικανική “απόβαση” στην Αλεξανδρούπολη (βίντεο)21:22Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myCar21:10“Ήλιος”: τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)20:59Θεσσαλονίκη: Τους έλεγαν ότι τους έπεσαν… ρούχα σε μπαλκόνια και τους ξάφριζαν20:47Έκκληση Ερντογάν να γυρίσουν οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης20:34
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο