LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΕπιχειρήσειςΔημοσίευση: 24 Σεπτεμβρίου 2014 16:10

Οι προτάσεις του ΣΕΒΕ για την στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων

Μέτρα για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων ζητά με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. 

ΣΕΒΕ - Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΕΒΕ υπογραμμίζει την κάμψη των εξαγωγών α΄εξάμηνο του έτους και θεωρεί αναγκαίο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων εξωστρέφειας από το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ» του νέου ΕΣΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat για τις εμπορευματικές συναλλαγές για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, Ιανουάριος -Ιούνιος 2014, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές αγαθών παρέμειναν σταθερές, συγκριτικά με το α’ εξάμηνο 2013, ενώ συνολικά ανήλθαν σε περίπου €2,3 τρις. Παρά την αύξηση των Γερμανικών εξαγωγών κατά 3%, η συνολική στασιμότητα των ευρωπαϊκών εξαγωγών αποδίδεται στην πτώση των εξαγωγών του Ην. Βασιλείου κατά 12% και στην στασιμότητα των χωρών: Ολλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο και Ισπανία (οικονομίες που συνολικά συνεισφέρουν με 50% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές). Η χώρα μας στο ίδιο διάστημα του 2014 κατέγραψε πτώση κατά 5%, ενώ παράλληλα χάθηκε μια θέση στην Ευρωπαϊκή κατάταξη εξαγωγών. Συγκεκριμένα, το α’ εξάμηνο 2013 η Ελλάδα βρισκόταν στην 19η, ενώ το ίδιο διάστημα του 2014 βρίσκεται στην 20η θέση στο σύνολο των 28 κρατών μελών. Η Κροατία φαίνεται ότι έχει εκμεταλλευτεί την είσοδό της στην ΕΕ για την ενίσχυση των εξαγωγών της, αφού οι ενδοκοινοτικές της εξαγωγές ενισχύθηκαν το α’ εξάμηνο 2014 κατά 14% σε ετήσια βάση και είναι η Ευρωπαϊκή χώρα με την μεγαλύτερη αύξηση εξαγωγών στο εξεταζόμενο διάστημα. 

Η συνεισφορά των ελληνικών εξαγωγών στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) για το α’ εξάμηνο του 2014 υπολογίζεται σε 15%, ποσοστό μειωμένο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από το α’ εξάμηνο 2013. Αντίστοιχα, η εξαγωγική επίδοση των ΕΕ-28 κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 35% (βλ. παράρτημα). 

Σε κλαδικό επίπεδο, οι ελληνικές εξαγωγές χημικών προϊόντων (αύξηση κατά 7%) συνέβαλλαν στην συγκράτηση των συνολικών ελληνικών βιομηχανικών εξαγωγών σε σταθερά επίπεδα, όταν οι Ευρωπαϊκές βιομηχανικές εξαγωγές μειώθηκαν συνολικά κατά 1%. Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα ελληνικά τρόφιμα-ποτά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, αφού κατέγραψαν πτώση κατά 13% το α’ εξάμηνο 2014, όταν οι ευρωπαϊκές σημείωσαν κατά μέσο όρο αύξηση 4%. Σημειώνεται ότι η πτώση των ελληνικών εξαγωγών τροφίμων-ποτών οφείλεται κατά κύριο λόγο στα λίπη-έλαια. 

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκο Λουφάκη και την εισήγησή του στην εκδήλωση του ΕΦΕΠΑΕ με τίτλο «Κρατικές Ενισχύσεις και Ανάπτυξη», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 18/09/14 «Οι εξαγωγές αποτελούν το «κλειδί» για την αναθέρμανση της ελληνικής οικονομίας. Η εξωτερική ζήτηση συμπεριφέρεται καλύτερα, ενώ θα πρέπει να επιδιωχθεί διασπορά κινδύνου, μια επαναστόχευση και διαφοροποίηση των εξαγωγικών στόχων, σε αγορές πιο ώριμες, με χαμηλότερο ρίσκο και ενδεχομένως με υψηλότερες αποδόσεις όπου τα ελληνικά προϊόντα έχουν ζήτηση». 

Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με την διαμόρφωση των δράσεων για το πρόγραμμα «ΕΠΑνΕΚ» του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020), οι προτάσεις του ΣΕΒΕ είναι οι εξής: 

1. Ενέργειες για την άμεση στήριξη επιχειρήσεων 

1.1 Μετατροπή του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα» σε ανοιχτό πρόγραμμα, με τη διασφάλιση των σχετικών ικανών πόρων, ώστε οποιοσδήποτε να μπορεί να καταθέτει φάκελο για το πρόγραμμα όποτε το επιθυμεί. Το πρόγραμμα θα μπορούσε να διευρυνθεί και να μετεξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα «ομπρέλα» για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των προϊόντων στις ξένες αγορές. 

1.2 Πρόγραμμα τύπου «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα» για τα αγροτικά προϊόντα Α’ μεταποίησης (ΥΠΑΑΤ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις άυλες δαπάνες και ιδιαίτερα στις δαπάνες προβολής των προϊόντων στις αγορές τρίτων χωρών 

1.3 Επανασχεδιασμος του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα» με έμφαση στην υποστήριξη των δυνητικά εξαγωγικών επιχειρήσεων που θέλουν να διεθνοποιηθούν 

2. Δράσεις Προχρηματοδότησης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων

2.1 Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου. Στόχος της δράσης είναι η παροχή των απαραίτητων κεφαλαίων στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, με μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος, λόγω παροχής εγγυοδοσίας από το Ελληνικό Δημόσιο, για σκοπούς όπως: αγορά α’ υλών από εσωτερικό/ εξωτερικό, στήριξη παραγωγικής διαδικασίας. 

2.1.1 Αντίστοιχα, προχρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου θα μπορούσε κάτι ανάλογο να συμβεί με τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων που θα εντάσσονται στο πρόγραμμα για την εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

2.2 Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου. Η δράση θα προσφέρεται στις συμμετέχουσες Τράπεζες, για να στηρίξει τους Έλληνες εξαγωγείς και τους προμηθευτές τους, χρηματοδοτώντας τις επιχειρηματικές απαιτήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα διοχετευθεί ρευστότητα στην αγορά και θα προσφερθεί στους Έλληνες προμηθευτές εξαγωγικών επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις πρόσβαση σε κεφάλαια με ανταγωνιστικό κόστος. 

2.3 Ταμείο Υποστήριξης Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (Export Fund). Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία ενός Κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον €10 εκατ., το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, ώστε να πετύχουν στόχους της στρατηγικής τους ανάπτυξης που αφορούν στην διείσδυση της κάθε επιχείρησης στις διεθνείς αγορές, με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα 1-3 έτη.

2.4 Μικροπιστώσεις επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα διαχρονικό χάσμα στον τομέα των μικροπιστώσεων (microfinance), το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο εργαλείο ανάπτυξης και περιορισμού της ανεργίας στην Ε.Ε. απαιτείται η ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ώστε να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση του θεσμού και στην Ελλάδα και η συμπερίληψη των μικροπιστώσεων στις δράσεις του ΕΠΑΝΕΚ για τη στήριξη της χρηματοδότησης. 

3. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για στήριξη εξαγωγών

3.1 Παροχή πληροφοριών για κλάδους & αγορές

3.2 Προετοιμασία δυνητικών πελατολογίων

3.3 Εκπαίδευση Export Coaches

3.4 Συναντήσεις συμβουλευτικής εξαγωγών

3.5 Εκπόνηση Επιχειρησιακών Σχεδίων Εξαγωγών

3.6 Πρόγραμμα ενίσχυσης φορέων για εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων εξωστρέφειας 

4. Πιστοποιημένη κατάρτιση στις εξαγωγές: ΙΤΜ WOLDWIDE CONCEPT, Σήμα Κατατεθέν στην ΕΕ. To ITM Worldwide Concept είναι ένα πρόγραμμα Κατάρτισης δια βίου μάθησης για την παροχή πιστοποιημένης κατάρτισης πάνω στις εξαγωγές. Το ITM Worldwide είναι σχεδιασμένο να «οικοδομήσει» και να προάγει τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις και δικτύωση, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων διεθνώς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του προγράμματος που εφαρμόστηκε στη Σουηδία, ένας απόφοιτος του προγράμματος αυξάνει από €500.000 έως 1 εκατ. τα κέρδη της εταιρείας από την εξαγωγική δραστηριότητα. Επίσης, δημιουργούνται περίπου 2 με 3 νέες θέσεις εργασίας στην εταιρεία. Το ITM Worldwide Concept ξεκίνησε το 2007, έχει ήδη καταρτίσει πάνω από 1.500 στελέχη ΜΜΕ σε Ευρώπη, Καραϊβική και Νότιο Αφρική σε συνεργασία με οργανισμούς υποστήριξης του Διεθνούς Εμπορίου. 

5. Βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται με τις εξαγωγές. Οι όποιες επενδύσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θεσμικό περιβάλλον και κυρίως με τις υποδομές (υλικές /άϋλες) που υποστηρίζουν την εξαγωγική δραστηριότητα.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΑναδρομικά συνταξιούχων και επανυπολογισμός: ξεκινά η καταβολήΧθες 13:53 | Ειδήσεις

Οι συνταξιούχοι που θα δουν τις αλλαγές στις συντάξεις τους. Τα αναδρομικά και η καταβολή των συντάξεων.

Επιστρεπτέα και πάγιες δαπάνες: παράταση στις προθεσμίεςΧθες 18:10 | Ειδήσεις

Μέχρι πότε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για το ένα πρόγραμμα και έως πότε πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά για το άλλο.

Ελληνικό - Lamda Development: Ξεκινά η εμβληματική επένδυση (βίντεο)Χθες 19:15 | Ειδήσεις

Μετά το “πράσινο φως” από το ΣτΕ, η Lamda Development προχωρά στην αγορά των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ και… πέφτουν οι υπογραφές με το Δημόσιο.

Ρέγκλινγκ σε Σταϊκούρα: Η ελληνική οικονομία μπορεί να δει ισχυρή ανάπτυξη μετά την πανδημίαΧθες 20:09 | Ειδήσεις

Συνάντηση του Χρήστου Σταϊκούρα με τον επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, στο Λουξεμβούργο

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Κρήτη: Έδωσε δουλειά στο παιδί που μπήκε να τον κλέψει – Η συνέχεια 25 χρόνια μετά... (βίντεο)08:24Σεισμός στην Κρήτη08:12Έγκλημα στην Κατερίνη: συνελήφθη ύποπτος08:01Μανωλόπουλος για εμβόλιο AstraZeneca: η Επιτροπή μπέρδεψε τον κόσμο (βίντεο)07:51Παπαθανάσης για self test: Ιούλιο και Αύγουστο να δοθούν πακέτα των τεσσάρων (βίντεο)07:39Πανελλήνιες 2021 - ΕΠΑΛ: στα Μαθηματικά εξετάζονται οι υποψήφιοι07:27Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αποθήκη – Στο νοσοκομείο ένας άνθρωπος (εικόνες)07:15Βιασμός 11χρονης: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος07:03Κίνα: Απογειώθηκε το επανδρωμένο διαστημόπλοιο Shenzhou-12 (εικόνες)06:51Φον ντερ Λάιεν: Βλάβη στο αεροσκάφος την καθήλωσε στην Μαδρίτη06:39Γλυπτό “Meteoron”: Αποκαλυπτήρια στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)06:26Αναδρομικά συνταξιούχων και επανυπολογισμός: ξεκινά η καταβολή06:14Καιρός: μπόρες και καταιγίδες την Πέμπτη06:02Euro 2020: Η Ιταλία συνέτριψε και την Ελβετία (βίντεο)23:59Πώς να αντιμετωπίσεις αποτελεσματικά τον θυμό σου!23:48Πέντε συνταγές για Detox Water… προκειμένου να χάσεις εύκολα κιλά23:39Κορονοϊός: Νέα θεραπεία πιθανώς σώζει ζωές23:30Σκοτώθηκε ο Αμπουμπακάρ Σεκάου23:17ΚΙΝΑΛ - Λοβέρδος: Με “Carmina Burana” η ανακοίνωση της υποψηφιότητας για την ηγεσία23:06Συμμορία έκλεβε μαγαζιά και αυτοκίνητα: αυτά είναι τα μέλη της (εικόνες)22:53
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο