LATEST NEWS
 
Οικονομία /Γενικά /

Τράπεζα της Ελλάδος

Δημοσίευση: 21 Μαρτίου 2014 18:59

Ο κώδικας δεοντολογίας για τα «κόκκινα δάνεια» από την ΤτΕ

Τι προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών που εκπόνησε η Τράπεζα της Ελλάδος για τη ρύθμιση των «κόκκινων δανείων».

Τράπεζα της Ελλάδος

Του Νίκου Ρογκάκου

Μόνιμη μείωση επιτοκίου, παράταση διάρκειας, αναβολή πληρωμής δόσεων, εθελοντική παράδοση ενυπόθηκου ακίνητου, μετατροπή της σύμβασης του δανείου σε χρονομεριστική μίσθωση (leasing), αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου, αλλά ακόμη  και μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα προβλέπει ως προτεινόμενες λύσεις ο διευθέτησης για τα "κόκκινα δάνεια" ο Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών που εκπόνησε η Τράπεζα της Ελλάδος και δόθηκε για δημόσια διαβούλευση στους εμπλεκόμενους φορείς. 

Ο Κώδικας που αξιοποιεί τον ορισμό του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» αλλά και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» βάζει το πλαίσιο με βάση το οποίο οι τράπεζες θα μπορούν να αντιμετωπίζουν από το 2015 τις περιπτώσεις των «κόκκινων» δανείων τους, αλλά και δανείων που ενδεχομένως κινδυνεύουν να βρεθούν στο κόκκινο.

Συγκεκριμένα: 

-Κάθε τράπεζα θα πρέπει να ακολουθεί πέντε στάδια στην διαδικασία αντιμετώπισης των δανείων της που παρουσιάζουν καθυστερήσεις:

Η επικοινωνία με τον δανειολήπτη.
Η συγκέντρωση οικονομικών και άλλων πληροφοριών.
Η αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων.
Η πρόταση των κατάλληλων λύσεων στο δανειολήπτη και
Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων εφόσον υπάρξουν.

- Οι τράπεζες υποχρεώνονται να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδικασίες επίλυσης και προθεσμίες σε τέσσερις κατηγορίες:
Δάνεια με ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης.
Δάνεια σε αρχική καθυστέρηση.
Δάνεια με καθυστέρηση άνω των 30 ημερών και
Δάνεια  που βρίσκονται σε καθυστέρηση κατά την έναρξη της ισχύος του, δηλαδή την 1 Ιανουαρίου 2015. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

Για την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων των δανειοληπτών προβλέπεται ότι εφόσον αφορά φυσικό πρόσωπο θα αξιολογούνται:

- η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη
- το συνολικό ύψος και η φύση των χρεών
- η τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής
- το ιστορικό της οικονομικής συμπεριφοράς τους αλλά και
-  η προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής. 

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων θα αξιολογούνται συμπληρωματικά μεταξύ άλλων:
- το υποβαλλόμενο επιχειρηματικό σχέδιο ή αναδιάρθρωσης.
- η ίδια συμμετοχή των βασικών μετοχών.
- οι προοπτικές ανάπτυξης  του κλάδου κ.α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

- Βραχυπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης:

Τόκοι μόνο κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου
Μειωμένες τοκοχρεολυτικές δόσεις κατά τη διάρκεια βραχυπρόθεσμης περιόδου
Περίοδος χάριτος
Αναβολή πληρωμής δόσεων
Τακτοποίηση καθυστερούμενου υπολοίπου
Κεφαλαιοποίηση καθυστερήσεων. 

- Μακροπρόθεσμες λύσεις ρύθμισης (η διάρκεια της χρονικής περιόδου μεταβολής του σχεδίου αποπληρωμής των οποίων ισούται με ή υπερβαίνει τα πέντε χρόνια):

Μόνιμη μείωση του επιτοκίου ή του συμβατικού περιθωρίου.
Αλλαγή τύπου επιτοκίου (π.χ. από κυμαινόμενο σε σταθερό)
Παράταση της διάρκειας.
Διαχωρισμός ενυπόθηκου δανείου σε: βιώσιμο δάνειο με εμπράγματη εξασφάλιση, το οποίο ο δανειολήπτης αποπληρώνει, με βάση την εκτιμώμενη μελλοντική ικανότητα αποπληρωμής,  και σε υπόλοιπο του δανείου, στο οποίο δεν λογίζονται τόκοι έως μια μεταγενέστερη ημερομηνία αποπληρωμής. Επίσης πρόσθετη εξασφάλιση από τον δανειολήπτη, λειτουργική αναδιάρθρωση επιχείρησης, συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με μετοχικό κεφάλαιο.

Ως οριστική διευθέτηση ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή του είδους της συμβατικής σχέσης μεταξύ της τράπεζας και του δανειολήπτη ή ο τερματισμός της. Οι λύσεις που προτείνονται σε αυτή την περίπτωση  θα εξετάζονται κάθε φορά σε σχέση το ισχύον δίκαιο. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

- Εθελοντική Παράδοση Ενυπόθηκου Ακινήτου στο πλαίσιο ευρύτερης ρύθμισης, μετατροπή σε χρηματοδοτική μίσθωση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στη τράπεζα και υπογράφει μια σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, για ελάχιστη χρονική διάρκεια (συνήθως πέντε χρόνια) και αποκτά τα προβλεπόμενα από το ισχύον δίκαιο δικαιώματα.

- Πώληση και ενοικίαση, με την οποία ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου είτε στην τράπεζα είτε σε τρίτο (άλλο ίδρυμα, άλλο αγοραστή, κρατική εταιρία διαχείρισης ακινήτων κλπ) αποπληρώνοντας μέρος ή το σύνολο του δανείου. Η συμφωνία μπορεί να συνοδεύεται με παραχώρηση του δικαιώματος διαμονής στο ακίνητο για κάποια ελάχιστη χρονική διάρκεια (3 χρόνια) έναντι μισθώματος.

- Άλλες δυνατότητες είναι: η μεταβίβαση του δανείου σε άλλη τράπεζα, η αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο μικρότερου υπολοίπου, η διαχείριση σε εκκαθάριση στο πλαίσιο της πτωχευτικής διαδικασίας αλλά και η ρευστοποίηση εξασφαλίσεων για την ικανοποίηση της απαίτησης του ιδρύματος. 

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΘεοχάρης: Η Ελλάδα ένας από τους πιο έτοιμους τουριστικούς προορισμούςΣήμερα 09:35 | Ειδήσεις

Σημαντικές επαφές στο Βερολίνο ενόψει του ανοίγματος του τουρισμού είχε ο Χάρης Θεοχάρης.

Αναστολές Μαΐου: Το χρονοδιάγραμμα για τις αιτήσειςΧθες 13:08 | Ειδήσεις

Για άλλο έναν μήνα θα εφαρμοστεί το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας λόγω πανδημίας. Οι ημερομηνίες για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». 

Εποχικό επίδομα σε τουρισμό –επισιτισμό: Κλείνει η πλατφόρμαΣήμερα 12:16 | Ειδήσεις

Τελευταία ευκαιρία για την υποβολή αιτήσεων για έκτακτο επίδομα του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις.

IOBE: Σε υψηλό έτους ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον ΑπρίλιοΧθες 12:44 | Ειδήσεις

Καταγράφεται βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς της οικονομίας, εκτός από την βιομηχανία. Αναλυτικά τα στοιχεία.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Δολοφονία στα Καλύβια: Στη φυλακή ο δράστης13:07“Η Φάρμα” - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: ποια είναι η νέα παίκτρια (εικόνες)12:55Εποχικό επίδομα σε τουρισμό –επισιτισμό: Κλείνει η πλατφόρμα12:43Κουτσούμπας: Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι 12:30Βασίλισσα Ελισάβετ: Τα χρόνια πολλά στον Άρτσι (εικόνες)12:19Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: εύνοια σε συναισθηματικά και οικονομικά12:07Εμβολιασμός – Κικίλιας: Ανοίγει η πλατφόρμα για όλα τα εμβόλια σε νεότερες ηλικίες 11:56Παπαματθαίου στο “Πρωινό”: με πείραξε που ο γιός μου δεν με ήθελε για δάσκαλο (βίντεο)11:46Darc Awards 2020: “Όσκαρ” φωτισμού στην Ακρόπολη (εικόνες)11:35“Το Καφέ της Χαράς”: το μεγάλο φινάλε της αγαπημένης σειράς (εικόνες)11:23Πατέντα για εμβόλια κορονοϊού: Έτοιμη για συζήτηση άρσης η Ευρωπαϊκή Ένωση11:11Ερντογάν - Βαρθολομαίος σε δείπνο Ιφτάρ (εικόνες)10:59Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Δεχόμαστε πιέσεις για υποθέσεις επιμέλειας τέκνων10:47Θράκη: Προκλητικός ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών σε “κλειστή” συνέντευξη Τύπου10:34Εμβόλιο Pfizer και σε παιδιά στον Καναδά10:22Θεοχάρης: Η Ελλάδα ένας από τους πιο έτοιμους τουριστικούς προορισμούς10:11Η γυναίκα που γέννησε 9δυμα! (εικόνες)09:59Γεραπετρίτης στον ΑΝΤ1: Ειδική μέριμνα για εργαζόμενους με παιδιά σε βρεφονηπιακούς09:46“The 2Night Show” - Έλενα Τσαγκρινού: Το “El Diablo”, οι σφοδρές κριτικές και η Eurovision09:34Παναθηναϊκός: Ο Μπόλονι δέχτηκε φραστική επίθεση από οπαδό09:22
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο