LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 08 Μαρτίου 2021 16:44

Lockdown - Μίχαλος: Πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Οι προτάσεις του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Λιανεμπόριο - καταστήματα - κορονοϊός

Πακέτο μέτρων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας, προτείνει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος, στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και τον αναπληρωτή Υπουργό Νίκο Παπαθανάση, επισημαίνοντας ότι θα συμβάλουν στη στήριξη της αγοράς, της εργασίας και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

«Εκ μέρους των μελών μας, οφείλω να κρούσω τον κώδωνα του κινδύνου για την βιωσιμότητα των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω των επιπτώσεων της νέας πανδημίας που βιώνει η ελληνική κοινωνία. Τα μέτρα που έλαβε η Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς και οι κυβερνήσεις παγκοσμίως, έχουν και θα εξακολουθήσουν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Στη θετική κατεύθυνση ήταν η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για χορήγηση ρευστότητας σε επιχειρήσεις και που επλήγησαν από τον COVID-19 και αναστολή υποχρέωσης πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική απόφαση, ενώ παρέχεται ρευστότητα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει με κρατική απόφαση, αλλά έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητά τους.

Στα πλαίσια των βελτιώσεων του Αναπτυξιακού Νόμου οι οποίες δρομολογούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προτείνουμε ακολούθως μία σειρά από μέτρα/παρεμβάσεις τα οποία θεωρούμε πως θα ενισχύσουν τις δοκιμαζόμενες επιχειρήσεις και θα συμβάλλουν στην στήριξη της εργασίας και της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:

Lockdown - click away - καταστηματα

• Η χορήγηση προκαταβολής τουλάχιστον του 50% της επιχορήγησης καθώς δεν προβλέπεται στον Νόμο 4399/2016 προκαταβολή ενισχύσεων όπως ίσχυε σε όλους τους προηγούμενους Εθνικούς Αναπτυξιακούς Νόμους έναντι εγγυητικής. Και λόγω της συγκεκριμένης έλλειψης στον υφιστάμενο Αναπτυξιακό θεωρούμε πως έχει καθυστερήσει η όποια ώθηση θα μπορούσε να δώσει στην Ελληνική Οικονομία

• Χορήγηση του συνόλου του ΧΠΕ ανεξαρτήτως κινήτρου. Να μπορεί να λαμβάνεται άμεση επιχορήγηση έως το 100% του ποσοστού που προβλέπεται από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και επίσης να μπορεί να επιλεγεί από τον φορέα της επένδυσης κάθε είδος ή/και κάθε πιθανός συνδυασμός κινήτρων που συνάδει με την στρατηγική και τις ανάγκες της επιχείρησης. Διεκδίκηση αυξημένων ποσοστών ενίσχυσης για νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Αποσύνδεση περιοχών με χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα από όμορες στην ίδια περιφέρεια με συνέπεια την μείωση των ποσοστών ενίσχυσης (πχ Ευρυτανία και Εύβοια)

• Ένταξη του Τουριστικού κλάδου στο Άρθρο 12 του Νόμου 4399/2016. Με βάση την τρέχουσα συγκυρία καμία ξενοδοχειακή επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει επιδότηση καθώς λόγω των συνεπειών του covid-19 δεν έχουν αύξηση προσωπικού που ήταν η μόνη επιλογή που άφηνε η νομοθεσία. Παράλληλα λόγω της κατακόρυφης πτώση των αφίξεων και των εσόδων κατά 80%-90% σε σχέση με το 2019 αναμένεται πως η πλειονότητα των ξενοδοχείων θα είναι ζημιογόνα για τις επόμενες 3 χρήσεις και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνητρο για την αίτηση ενίσχυσης με τη μορφή της φοροαπαλλαγής.

• Παράλληλα και για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω προτείνεται η παροχή της δυνατότητας τροποποίησης του κινήτρου σε ήδη ενταγμένα επενδυτικά σχέδια στον Ν.4399/2016 (πχ από φοροαπαλλαγή σε επιχορήγηση ή και ενίσχυση προσωπικού). Ομοίως η χορήγηση της δυνατότητα επιχορήγησης και υφιστάμενου προσωπικού και όχι μόνο δημιουργούμενης απασχόλησης με στόχο την ανάσχεση της ανεργίας ειδικά στον τουριστικό κλάδο.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΘΗΝΑ

• Ένταξη και των μεσαίων επιχειρήσεων στο καθεστώς ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”. Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι ο αποκλεισμός των Μεσαίων Επιχειρήσεων ουσιαστικά από τις επιδοτήσεις είναι μία επιπλέον δυσμενής επίπτωση στην ισότιμη διεκδίκηση κινήτρων με βάση το κοινοτικό δίκαιο. Η διάκριση των επιχειρήσεων με βάση τις κοινοτικές οδηγίες αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς οι ΜΜΕ επιχειρήσεις διαπιστώνεται πανευρωπαϊκά πως αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση χρηματοδότησης. Κατά συνέπεια ο αποκλεισμός των μεσαίων επιχειρήσεων από τις ευνοϊκές διατάξεις του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων» ουσιαστικά δυσχεραίνει κατά πολύ την πρόσβαση των συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και αδυνατίζει τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων.

• Να εξεταστεί η διεύρυνση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων εντάσσοντας τις δραστηριότητες που δεν απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως είναι μικροί λιμένες και αεροδρόμια, τα βιομηχανικά πλυντήρια, και ο ιατρικός τουρισμός.

• Προτείνεται η κατάργηση της βεβαίωσης έγκρισης leasing από πιστωτικό ίδρυμα καθώς στην περίπτωση συμβατικού δανεισμού δεν απαιτείται από τον Νόμο βεβαίωση έγκρισης δανείου.

• Να χορηγηθεί η δυνατότητα ένταξης των ξενώνων φιλοξενίας νέων από όλες τις μορφές επιχειρήσεων και όχι μόνο από Κοιν.Σ.Επ. όπως ισχύει μέχρι σήμερα (Άρθρο 7 παρ 3 στ του Ν. 4399/2016)

• Τροποποίηση της αξιολόγησης της προβληματικής επιχείρησης. Εφόσον πριν την υποβολή της αίτησης έχει καλυφθεί το κριτήριο να καλύπτεται η επιλεξιμότητα αυτής με την προσκόμιση ισοζυγίου τελευταίας ανάλυσης και προσωρινού ισολογισμού σφραγισμένου και υπογεγραμμένου από Λογιστή Α΄ τάξης.

Παράλληλα για την τόνωση της οικονομίας θα πρέπει να βρεθούν τα κονδύλια που θα επιτρέψουν σε όσες επιχειρήσεις είχαν αιτηθεί ενίσχυσης μέσω της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” και δεν ενισχύθηκαν λόγω έλλειψης πόρων, να υπαχθούν.

Τα εν λόγω μέτρα κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν άμεσα καθώς ήδη οι επιπτώσεις από την πανδημία και την άρση κάθε οικονομικής δραστηριότητας είναι τεράστια».

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Pricefox: συνεργασία με ακόμη τρεις εταιρείες14:58Κρήτη: Απόπειρα αρπαγής 18χρονης - H περιγραφή της ίδιας για τον “εφιάλτη”14:46Ο Νεϊμάρ θέλει να γίνει επαγγελματίας παίκτης του πόκερ!14:34To “Euro 2020” έρχεται στον ΑΝΤ114:22Προϋπολογισμός: “τρύπα στα έσοδα” μικρότερη των προβλέψεων14:10Ισπανία: Ανήλικη πουλήθηκε από τους γονείς της13:59Πελώνη για self test: η αξιοπιστία τους είναι υψηλή13:48“Άγριες Μέλισσες” - Spoiler: Ο Μιλτιάδης οδηγείται ξανά στο ψυχιατρείο (βίντεο) 13:37Οχάιο: Ανταλλαγή πυροβολισμών μέσα σε νοσοκομείο (βίντεο)13:27Self test: για ποιους εργαζόμενους γίνεται υποχρεωτικό από την προσεχή Δευτέρα13:16Τουρισμός: Στις 19 Απρίλιου το πρώτο “τεστ”13:04“Η Φάρμα” - Spoiler: Ο καβγάς και οι βαριές κουβέντες (βίντεο) 12:52Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη απεργία12:42“Το Πρωινό”: Διευθυντής Σχολείου κατηγορείται για ασέλγεια - Τι δήλωσε ο δικηγόρος τoυ θύματος (βίντεο)12:31Θεσσαλονίκη: χειροπέδες σε δυο άντρες που έκλεβαν καταλύτες αυτοκινήτων12:21Ζώδια από την Λίτσα Πατέρα: Οι όψεις του Δία και οι ευκαιρίες (βίντεο)12:10Αγία Παρασκευή - κλοπή εμβολίου: σύλληψη διανομέα καφετέριας11:59Μητσοτάκης για Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής: αυτά είναι τα μέλη της11:49ΝΒΑ: νίκη για τους Μπακς με Θανάση Αντετοκούνμπο11:38Δολοφονία Καραϊβάζ: Η έκκληση της οικογένειάς του11:28
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο