LATEST NEWS
 
Ειδήσεις /ΟικονομίαΔημοσίευση: 18 Ιουνίου 2019 10:04

Πότε λήγει η ρύθμιση των 120 δόσεων – Οδηγίες για την εφαρμογή

Όσα πρέπει να ξέρετε για τη ρύθμιση των 120 δόσεων προς την Εφορία. Πόσοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση μέχρι τώρα.

Ευρώ - χρήματα - λεφτά

Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή της ρύθμισης των 120 δόσεων για τις οφειλές προς την εφορία δίνει με εγκύκλιό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Έως τώρα οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από οφειλέτες για την υπαγωγή στη ρύθμιση ξεπερνούν τις 135.000 ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών που έχει ρυθμιστεί υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.

Στην εγκύκλιο, μεταξύ άλλων, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση

α) Υποχρεωτικά:

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικών Κέντρων/Τελωνείων) και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

β) Μετά από επιλογή του οφειλέτη:

Ληξιπρόθεσμες έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018 οφειλές, οι οποίες, κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης και

- τελούν σε αναστολή, διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου

- έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

2. Στη ρύθμιση υπάγονται και οφειλές που βεβαιώθηκαν έως την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής, εφόσον αυτές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

3. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ήδη ρυθμισμένων κατά την ημερομηνία της αίτησης οφειλών επέρχεται απώλεια των ανωτέρω νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών και των ευεργετημάτων αυτών. Η απώλεια επέρχεται αυτοματοποιημένα με την επικύρωση της νέας ρύθμισης, δηλαδή μετά την πίστωση της πρώτης δόσης αυτής.

4. Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που είναι βεβαιωμένες σε περισσότερες της μίας/ενός Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου ή Τελωνείου, αυτές ρυθμίζονται ανά Υπηρεσία.

5. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει να υπαγάγει στη ρύθμιση ορισμένες μόνο από τις προαιρετικά υπαγόμενες οφειλές. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία. Στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Υπηρεσία υποβάλλεται η αίτηση και στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει ευθύνη για την καταβολή μέρους προαιρετικά εντασσόμενης στη ρύθμιση οφειλής.

6. Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους:

- ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται),

- τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη, κατά το μέρος της ευθύνης τους.

- οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής κατά το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας,

- οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. Ομοίως και σε περίπτωση άλλων φόρων και τελών που προκύπτουν από κοινή δήλωση.

7. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση εξαιρούνται:

- Οφειλέτες που κατά το χρόνο υπαγωγής έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

8. Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία

α) Ρυθμίζονται:

- οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών

- οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας

- το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Τελωνειακού Κώδικα.

β) Δεν Ρυθμίζονται:

- οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος.

- το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα.

9. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

Απώλεια της ρύθμισης

10. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλλει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους ή εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία υποβολής έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,

γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές του, καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εντός διμήνου από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής τους ή εντός διμήνου από την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος, εφόσον η προθεσμία καταβολής τους έχει παρέλθει πριν την υπαγωγή σε αυτή,

δ) μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση, υποπέσει σε παραβάσεις καθ' υποτροπή. Ως υποτροπή νοείται δηλαδή η διαπίστωση με την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου εκ νέου διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης εκ των ως άνω αναφερομένων από την ένταξη του φορολογούμενου στη ρύθμιση και εφεξής.

 

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Η Σίλια Κριθαριώτη κατακτά για ακόμα μια φορά το Παρίσι (βίντεο)23:59Διαρρήκτες “σήκωσαν” χρηματοκιβώτιο εταιρείας, με μετρητά και επιταγές23:47Σύσκεψη Θεοδωρικάκου με τους νέους Περιφερειάρχες23:35Στο “μικροσκόπιο” της ΑΑΔΕ το “ξέπλυμα” χρήματος μέσω αγοράς ακινήτων23:23Σούπερ-γιαγιά... παγίδευσε απατεώνες 23:11Στην Μύκονο διασκεδάζουν τα “αγγελάκια” της Victoria’s Secret (βίντεο)22:58Τσακαλώτος: γιατί απέρριψα την πρόταση να αναλάβω επικεφαλής του ΔΝΤ22:46Πύραυλος αέρος-αέρος βρέθηκε σε γιάφκα ακροδεξιάς οργάνωσης (βίντεο)22:34Φιέστα στο Μιλγουόκι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (βίντεο)22:21Στην Κύπρο το πρώτο επίσημο ταξίδι Μητσοτάκη22:07Η 11χρονη που είναι πιο έξυπνη από Αϊνστάιν και Χόκινγκ (βίντεο)21:54Αποδεσμεύονται αστυνομικοί από... το Άγιον Όρος και τη μπάντα της ΕΛΑΣ21:41Αρχαία Ολυμπία: από τον… Ερυθρό Σταυρό εξαρτώνται οι διψασμένοι επισκέπτες (βίντεο)21:27Αποστολή του ΑΝΤ1 στο Τσεσμέ: η “Μύκονος” της Τουρκίας (βίντεο)21:13Ανήλικος λήστεψε περιπτερά με την απειλή μαχαιριού21:00 Συγκλονίζουν οι δύτες που αποκάλυψαν την φρίκη του “Ορέστη” (βίντεο)20:48Ενημέρωση Γεωργιάδη από την ΕΕΤ για χρηματοδοτήσεις και “κόκκινα” δάνεια20:35Συλλήψεις για όπλα και ναρκωτικά στο Περιστέρι20:22Ολυμπιακός: κατάθεση 8 ευρώ στο “Keep PAO Alive”20:09ΕΕ: οι πρώτες κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τις γεωτρήσεις19:57
Δεν υπάρχει καταχώρηση
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο