LATEST NEWS
 
Κοινωνία /ΓενικάΔημοσίευση: 07 Σεπτεμβρίου 2017 22:47

Άνοιξε η εφαρμογή υποδοχής θέσεων μαθητείας του ΟΑΕΔ

Για σπουδαστές ΕΠΑΣ, ΙΕΚ και μαθητές από ΕΠΑΛ.

ΟΑΕΔ

Άνοιξε στο Portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr, η εφαρμογή υποδοχής των θέσεων μαθητείας, τις οποίες καλούνται να προσφέρουν οι εργοδότες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, για τους σπουδαστές όλων των δομών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Έτσι, όσοι εργοδότες επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας είτε στους σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ είτε στους μαθητές του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) είτε στους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που εποπτεύει το υπουργείο Παιδείας, στο εξής θα τις αναγγέλλουν αποκλειστικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Μέσα από αυτήν τη νέα εφαρμογή, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΟΑΕΔ με το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τη διαχείριση του θεσμού της μαθητείας, που ξεκινά από το σχολικό έτος 2017-2018, γίνεται, για πρώτη φορά, με ηλεκτρονικό τρόπο, αναγγελία και καταγραφή των προσφερόμενων θέσεων μαθητείας για το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών όλων των εκπαιδευτικών δομών.

Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΔ, μέσω των Ομάδων Υποστήριξης Μαθητείας (ΟΥΜ), που θα λειτουργούν στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), θα προβαίνει στην κατανομή των θέσεων μαθητείας στις εκπαιδευτικές δομές, με βάση τα προγράμματα σπουδών και τη ζήτηση ειδικοτήτων από τους εργοδότες.

Έτσι, στο εξής, οι εργοδότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επαγγελματική εκπαίδευση νέων σπουδαστών, προκειμένου να αναγγείλουν τις θέσεις μαθητείας που προσφέρουν, στις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο καθορισμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών δομών, επισκέπτονται τη διεύθυνση www.oaed.gr και αναζητούν τη νέα εφαρμογή συμπλήρωσης αγγελίας μαθητείας, μέσω του πεδίου: «Είμαι εργοδότης/τρια και ενδιαφέρομαι να...».

Από τις προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς εργοδότες (http://www.oaed.gr/e-yperesies/oaed-epixeirhseis), επιλέγουν, στη συνέχεια: Ενδιαφέρομαι να «Υποβάλω Αγγελία Θέσεων Μαθητείας».

Ο εργοδότης, στη συνέχεια, (http://www.oaed.gr/angelia-theseon-matheteias) καλείται να εισέλθει στην εφαρμογή υποβολής αγγελίας θέσεων μαθητείας, γνωστοποιώντας, εάν διατηρεί «Ιδιωτική Επιχείρηση» ή εάν είναι «Δημόσιος Φορέας».

Ανοίγοντας την επιλογή «Ιδιωτική Επιχείρηση», το σύστημα ενημερώνει τον εργοδότη ότι «η σύνδεσή του στις υπηρεσίες του portal του ΟΑΕΔ θα γίνει, μέσω του συστήματος πιστοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

Στους Δημόσιους Φορείς που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, ο ΟΑΕΔ έχει αποστείλει οδηγίες εισόδου στην εφαρμογή και καταχώρησης των προσφερόμενων θέσεων.

Στο «Επόμενο» βήμα, οι εργοδότες συμπληρώνουν το «όνομα χρήστη» και τον «κωδικό πρόσβασης», με τους οποίους εισέρχονται στην πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (TAXIS) και πραγματοποιούν «Είσοδο».

Για να συνεχίσουν, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν τον ΟΑΕΔ να προσπελάσει τα στοιχεία τους που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, επιλέγοντας «Εξουσιοδότηση».

Στο στάδιο αυτό, οι εργοδότες μεταφέρονται αυτόματα και πάλι στο portal του ΟΑΕΔ, όπου καλούνται να συμπληρώσουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου.

Στο «επόμενο» βήμα, ανοίγει στην οθόνη τους αυτόματα η εφαρμογή Συμπλήρωσης Αγγελίας Μαθητείας του portal του ΟΑΕΔ.

Ακολουθώντας βήμα-βήμα τη διαδικασία που περιγράφεται στις «Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης Μαθητείας», οι εργοδότες αναγγέλλουν τις θέσεις μαθητείας που επιθυμούν να προσφέρουν για τους σπουδαστές όλων των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιλέγοντας τόσο τις ειδικότητες όσο και την εκπαιδευτική δομή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, στη νέα περίοδο συνεργασίας του ΟΑΕΔ και του ΥΠΠΕΘ για την εφαρμογή της μαθητείας, οι όροι υλοποίησης είναι κοινοί:

- Η μαθητεία ακολουθεί δυικό σύστημα εκπαίδευσης, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ Δομής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) και Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Μεταλυκειακού επιπέδου του υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων) και χώρου εργασίας, σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα.

- Η μαθητεία πραγματοποιείται, μετά από σύναψη σύμβασης μαθητείας μεταξύ του μαθητή, του εργοδότη που τον υποδέχεται, καθώς και της εκπαιδευτικής δομής φοίτησης. Η σύμβαση καθορίζει τους γενικότερους όρους υλοποίησης του προγράμματος μαθητείας.

- Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ορίζεται στο 75% επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη σε όλη τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητείας». Σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους σε ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ και καταρτιζόμενους των ΙΕΚ, ηλικίας κάτω των 25 ετών, ενώ για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ άνω των 25 ετών διαμορφώνεται στα 19,64 ευρώ.

- Η επιδότηση των εργοδοτών για την εκπαίδευση των σπουδαστών ανέρχεται στα 11 ευρώ για κάθε ημέρα πραγματοποίησης μαθητείας για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και σε 14 ευρώ για τους μαθητευόμενους των ΕΠΑΛ και ΙΕΚ άνω των 25 ετών.

- Ο χρόνος σπουδών στις επιμέρους δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ο εξής:

Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, που ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η διάρκεια φοίτησης είναι δύο σχολικά έτη. Η διάρκεια της μαθητείας είναι ίση με το χρόνο φοίτησης, δηλαδή έως 20 μήνες και πραγματοποιείται για 4 ή 5 ημέρες την εβδομάδα για 6 ώρες την ημέρα. Το ενδοσχολικό μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μαθητεία στους χώρους των επιχειρήσεων.

Στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ, που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών», η εκπαίδευση έχει διάρκεια εννέα μηνών και περιλαμβάνει «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας 28 ωρών την εβδομάδα, επιμερισμένες σε τέσσερες ημέρες.

Στα ΙΕΚ, που αποτελούν θεσμό αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης για αποφοίτους Λυκείου, η φοίτηση διαρκεί πέντε εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο είναι εξάμηνο «Μαθητείας στο χώρο εργασίας». Το εξάμηνης διάρκειας πρόγραμμα μαθητείας των ΙΕΚ έχει διάρκεια τέσσερις ημέρες την εβδομάδα, σε πρωινό ή απογευματινό ωράριο για οκτώ ώρες την ημέρα.

Στόχος της συνεργασίας ΟΑΕΔ και ΥΠΠΕΘ στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας για όλους τους σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι αφενός μεν η ταχεία επαγγελματική ένταξη των νέων και η καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας αφετέρου δε η διαμόρφωση ικανών και ειδικευμένων στελεχών, που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία και να συντελέσουν στην πρόοδο των επιχειρήσεων και στην αναγκαία αύξηση της παραγωγικότητας, σε όφελος της εθνικής οικονομίας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί, προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη μαθητεία ως πυλώνα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Η μαθητεία επιδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, έτσι ώστε να καλύπτεται μέρος του μισθολογικού κόστους των μαθητευομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, Ο ΟΑΕΔ καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα μαθητείας για το σχολικό έτος 2017-18, να αναγγείλουν, μέσω της νέας εφαρμογής, στη διεύθυνση www.oaed.gr, τις προσφερόμενες θέσεις για τις ειδικότητες που αντιστοιχούν στο καθορισμένο πρόγραμμα κάθε εκπαιδευτικής δομής.

Για τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Call Center του ΟΑΕΔ, στο τηλέφωνο: 11320.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
ΤΑΙΠΕΔ: Υπάρχουν εκκρεμότητες για Ελληνικό και Εγνατία Οδό19:17Reuters: πωλητήριο βάζει η κυβέρνηση σε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα Ταμεία19:04Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία18:52Προειδοποιητικές βολές στην οριογραμμή Ελλάδας - Τουρκίας18:41ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη18:28Τσίπρας: ανέτοιμη η κυβέρνηση στο προσφυγικό18:17Επέστρεψε στην Λαμία ο δικηγόρος που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη18:04Υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στα ελληνικά νησιά 17:50Ερντογάν: το “άδειασμα” στον Τραμπ για τους S-400 και το “καρφί” για την Ελλάδα17:37Ο καιρός για τους αγρότες17:25“The 2Night Show” με… αποκαλύψεις και εκπλήξεις την Πέμπτη (εικόνες)17:18Αυτό είναι το νέο εμπορικό σήμα για τα μακεδονικά προϊόντα17:05Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Χαμηλά ο πήχης των προσδοκιών για υπερπλεόνασμα16:54Έφυγαν μόνοι τους οι πρόσφυγες από την Μονή Πορετσού (εικόνες)16:41Ποιο επενδυτικό σχήμα “μπήκε” στα Attica16:29ΔΟΔ: περισσότεροι από 1000 δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν σε 10 χρόνια16:16Σοφία Αρβανίτη: Δεν βάζω “Χ” στον γάμο, αλλά είμαι “αλητάκι” στις σχέσεις μου (βίντεο)16:04Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονος μετά από επίθεση σκύλων15:51Στο Πολυτεχνείο μετανάστες από την κατάληψη στα Εξάρχεια 15:38ΗΣΑΠ: Αλλαγή στο ωράριο την Κυριακή15:26
00:02:36Θεσσαλονίκη: πήγαν να κλέψουν βρέφος από την αγκαλιά της μητέρας του22-03-2019 07:54 
00:02:12 
Νέες πληροφορίες για την έκρηξη στο Ρωσικό προξενείο22-03-2019 09:27
00:02:05 
Επέστρεψε στην Ελλάδα η Ειρήνη, μετά την αθώωση της για την μεταφορά ναρκωτικών στο Χονγκ Κονγκ20-03-2019 20:46
00:05:21 
Συγκλονιστικές μαρτυρίες στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία στον Νέο Κόσμο20-03-2019 20:05
00:04:59 
Κύμα αντιδράσεων από τις μαρτυρίες για την Αφή του Αγίου Φωτός20-03-2019 21:48
00:05:18 
Μαρτυρία στον ΑΝΤ1 από θύμα του κυκλώματος που έσπρωχνε γυναίκες στην πορνεία20-03-2019 20:47
00:03:34 
Μάνδρα: ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για την πολύνεκρη τραγωδία19-03-2019 19:55
00:02:09 
Αιχμές κατά των Ιεραρχών, αλλά και αυτοκριτική για τους χειρισμούς του, έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος19-03-2019 20:46
00:02:30 
Ασύλληπτη τραγωδία στον Νέο Κόσμο19-03-2019 19:57
00:01:33 
Η αντίδραση των κατοίκων της Μάνδρας μετά τις διώξεις που ανακοινώθηκαν19-03-2019 19:56
00:02:37 
Έναν Γολγοθά χωρίς τέλος ανεβαίνει η Βαρβάρα Φύτρου19-03-2019 19:56
00:01:53 
Κύκλωμα αδειών παραμονής είχαν στήσει επιτήδειοι, παριστάνοντας τα ζευγάρια19-03-2019 20:44
00:00:50 
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον θάνατο της μητέρας και του παιδιού της στον Νέο Κόσμο19-03-2019 20:51
00:01:49 
Πυρά και από τους εισαγγελείς, δέχεται ο νέος Ποινικός Κώδικας19-03-2019 20:45
00:00:46 
Δεκάδες κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί σε αυτοκίνητο19-03-2019 20:44
00:01:48 
Εξπέρ στην παραβίαση κλειδαριών ήταν τα μέλη της μαφίας των Γεωργιανών19-03-2019 20:44
00:02:03 
Έναν και μοναδικό μαθητή, έχει το νησάκι των Αρκιών19-03-2019 20:47
00:01:20 
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα με τα διπλώματα «μαϊμού»19-03-2019 20:15
00:01:08 
Σοκ με τον 8χρονο που βρέθηκε κλειδωμένος στην τουαλέτα του σπιτιού του19-03-2019 20:14
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο