LATEST NEWS
 
Πολιτική /Κυβέρνηση /

Εργασιακά

Δημοσίευση: 17 Μαρτίου 2015 06:45 | Ανανέωση: 17 Μαρτίου 2015 11:53

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου

Επαναπρόσληψη των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων, μονιμοποίηση υπαλλήλων αορίστου χρόνου, θέσπιση της κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης και αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο στο νομοσχέδιο.

Γιώργος Κατρούγκαλος - ΑΔΕΔΥ - δημόσιοι υπάλληλοι
Του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

Στο γενικό γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου Σπύρο Σαγιά για επεξεργασία απεστάλη και εν συνεχεία ετέθη σε δημόσια διαβούλευση, το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Αποκατάσταση Αδικιών.»

Με τις διατάξεις του ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες: για την επαναπρόσληψη των απολυμένων δημοσίων υπαλλήλων, την μονιμοποίηση υπαλλήλων αορίστου χρόνου ενώ ταυτόχρονα θεσπίζεται η κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης αλλά και αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο.

Ακόμη με το νομοσχέδιο ανοίγει η πόρτα στο Δημόσιο και για υπαλλήλους αορίστου χρόνου δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης οι οποίοι μπήκαν στην εργασιακή εφεδρεία του 2012 μετά τη συγχώνευση των οργανισμών στους οποίους εργάζονταν (σ.σ ΕΘΙΑΓΕ, ΕΛΟΓΑΚ κα).

ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Παρέμβαση με την οποία θα κλείσει το «παράθυρο» μετατροπής των συμβάσεων έργου και χρόνου σε αορίστου χρόνου, θεωρείται η πρόβλεψη του νομοσχεδίου-την οποία είχε εξαγγείλει ο Γιώργος Κατρούγκαλος-για την μονιμοποίηση των υπαλλήλων αορίστου χρόνου σε Δημόσιο, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς επίσης στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού. Οι θέσεις που μετατρέπονται, εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενους κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας. Οι περίπου 40.000 υπάλληλοι θα διατηρήσουν το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς(ΙΚΑ).

Εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη διάταξη:

α. το ειδικό επιστημονικό προσωπικό

β. οι νομικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχολούνται στο δημόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση εργασίας προσομοιάζει με αυτή της εντολής

γ. οι δημοσιογράφοι

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο,  με κοινή απόφαση υπουργική απόφαση μπορούν να εξαιρεθούν από τη μετατροπή και άλλες ειδικότητες προσωπικού ή να μετατρέπονται εξαιρεθείσες κατηγορίες.

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στον κορμό του νομοσχεδίου βρίσκονται και οι ρυθμίσεις για την επαναπρόσληψη των 3900 απολυθέντων. Οι κλάδοι αλλά και το σύνολο των θέσεων των σχολικών φυλάκων καθώς επίσης των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων επανασυστήνονται. Ταυτόχρονα στον χάρτη της τοπικής αυτοδιοίκησης επιστρέφει και ο κλάδος της δημοτικής αστυνομίας. Για το σύνολο του προσωπικού θα ισχύσουν οι εξής επιλογές:

1.Εάν δεν έχουν μετακινηθεί να επιστρέψουν στην παλιά θέση τους

2.Εάν είναι υπό μετακίνηση να παραμείνουν στην υπηρεσία τους ή

3.Να πάνε κανονικά στο πόστο που έχουν επιλέξει.

 «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» & ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΕΠΙΤΕΣ

θα δοθεί η δυνατότητα σε περίπου 6000 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ, να επιλέξουν ένα κενό πόστο σε ένα από τα υπουργεία τα οποία θα κληθούν τις επόμενες ημέρες να δηλώσουν τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό. “Η απελευθέρωση τους από την προκήρυξη”, όπως σημείωσε ο κ. Κατρούγκαλος θα τους επιτρέψει να επισπεύσουν τη διαδικασία διορισμού τους. Συγκεκριμένα πρόκειται για επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν μετά την 1.1.2009. Από την άλλη όσοι δεν επιλέξουν να μπουν σε αυτήν την ιδιότυπη κινητικότητα, διορίζονται σταδιακά και με βάση τη σειρά επιτυχίας και με τη βαθμολογία με την οποία είχαν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων, στις αρχικές θέσεις διορισμού τους, μέχρι τις 31.12.2016.

ΝΕΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Παράλληλα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, με την επανασύσταση θέσων στα πειθαρχικά όργανα για συνδικαλιστές αλλά και την επαναφορά όπως έχει προαναγγείλει ο κ. Κατρούγκαλος του τεκμηρίου της αθωότητας. Συγκεκριμένα καταργείται η ποινή της αυτοδίκαιης αργίας, που επιβαλλόταν με την απαγγελία της κατηγορίας. Αντι αυτής καθιερώνεται η δυνητική αργία, η οποία θα επιβάλλεται εάν εναντίον του υπαλλήλου:

α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης  καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό,

 β) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή

 γ) υπάρχει βάσιμη υπόνοια για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος, μπορεί να επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων. Εντός τριάντα ημερών το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Εντός δεκαπέντε ημέρων από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, όλοι οι φορείς και οι υπηρεσίες από τους οποίους υπάλληλοι είχαν τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία, με δεδομένη τη λήξη της, οφείλουν με αιτιολογημένη απόφαση να γνωμοδοτήσουν είτε για την αναστολή άσκησης των καθηκόντων για όσους υφίσταται σχετικός επιτακτικός λόγος δημοσίου συμφέροντος, παραπέμποντας τους με την ίδια απόφαση στο οικείο πεθαρχικό συμβούλιο για τη θέση τους ή μη σε δυνητική αργία.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη για κατάργηση της πολιτικής επιστράτευσης η οποία όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά:  «σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλεται  πολιτική επιστράτευση ή οποιαδήποτε μορφή επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας.» . Όπως διευκρινίζεται μπορεί να επιβληθεί αποκλειστικά σε περίπτωση πολέμου ή επιστράτευσης ή για την αντιμετώπιση αναγκών της άμυνας της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης που προκλήθηκε από θεομηνία ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται και η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο δημόσιο, ρύθμιση από την οποία εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Βουλής, ωστόσο η επέκταση της ισχύος της μπορεί να γίνει μέσω του κανονισμού του κοινοβουλίου. Βάσει της συγκεκριμένης διάταξης οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των υπαλλήλων έχουν δικαίωμα και το Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ. και οι ο.τ.α. αντίστοιχη υποχρέωση και αρμοδιότητα να διαπραγματεύονται για τους όρους και τις συνθήκες αμοιβής και απασχόλησης των υπαλλήλων

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «EBAY» ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Παράλληλα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου ορίζεται και η διαδικασία μέσω της οποίας θα βγουν ηλεκτρονικά στο σφυρί τα ιχ των υπουργείων, που ο στόλος τους θα μειωθεί κατά 50%. Έτσι πριν μπουν στο ελληνικό «EBAY» τα οχήματα των υπηρεσιών των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτά, περιέρχονται κατά ψιλή κυριότητα στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για χρονικό διάστημα, αρχικά έξι μηνών. Η επιλογή θα γίνεται με βάση την δημοσιονομική επιβάρυνση:

1.I.Από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κάθε οχήματος σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά

2. II. την παλαιότητα και τον κυβισμό τους, καθώς και

3.III. την προσδοκώμενη οικονομική ωφέλεια.

Τα οχήματα  κοστολογούνται εντός δέκα εργασίμων ημερών.

α) Αναρτώνται σε ειδική εφαρμογή στον ιστότοπο του υπουργείου

β) Από την ανάρτηση, κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, δίνοντας ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

γ) Οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν

δ) Με το πέρας των τριάντα (30) ημερών ξεκινά η ηλεκτρονική πλειοδοσία. Με βάση την τιμή κοστολόγησης μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη της τιμής κοστολόγησης για το όχημα της επιλογής του. Οι προσφερόμενες τιμές διαφέρουν μεταξύ τους κατά εκατό (100) ευρώ τουλάχιστον.

ε) Η ηλεκτρονική δημοπρασία διαρκεί για διάστημα τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, εντός του οποίου, οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές.

Τέλος στο σχέδιο νόμου υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για την πιλοτική εφαρμογή της κάρτας του πολίτη η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του προγράμματος σίτισης αλλά και των υπολοίπω παροχών του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

 

 

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Εύη Δρούτσα στο “Πρωινό”: ο Τριαντάφυλλος “έριξε κάτω” όλη την Ελλάδα (βίντεο)11:03ΥΠΕΞ: Συνειδητά fake news η διαστρέβλωση των λεχθέντων για το γαλλικό πλοίο10:54VICE Specials: “Η Βία στις Σχέσεις” (εικόνες)10:42Κορονοϊός: είναι απαραίτητες οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους;10:33e-ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια των εισφορών για το Μάρτιο10:21Μητσοτάκης για European Super League: οι φίλαθλοι δεν θα το αποδεχτούν10:10Αστυνομική βία στις ΗΠΑ: μπουνιές στο πρόσωπο ακινητοποιημένου διαδηλωτή (βίντεο)10:00Σοκ στη Ρόδο: αδελφές κατήγγειλαν άνδρα για ασέλγεια από τα 6 τους χρόνια!09:49Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: τι θα ισχύσει για τεκμήρια διαβίωσης και ηλεκτρονικές δαπάνες (βίντεο)09:37Σάκκαρη: εντυπωσιακή εμφάνιση στην πρεμιέρα της στη Στουτγάρδη09:25Λύγισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: γιατί αποχώρησε09:12Εκκένωση κατάληψης στην Ομόνοια (βίντεο)09:00Ασπρόπυργος: νεογέννητο βρέθηκε σε χωράφι με τον ομφάλιο λώρο08:49Σεισμός στη Νίσυρο08:37Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 55-5908:26Καιρός: πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα08:15Κορονοϊός – Ινδία: νέο εφιαλτικό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων08:03Τζανάκης για Πάσχα: απομακρύνεται το ενδεχόμενο μετακίνησης07:53Έγκλημα στο Κορωπί: η μαρτυρία συγγενή της οικογένειας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)07:41Κορονοϊός: Δυσοίωνη πρόβλεψη από το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ07:29
00:04:02Αιφνιδιαστική εντολή ΓΕΕΘΑ για άσκηση “Πυρπολητής”21-03-2019 22:41 
00:02:39 
Παρατράγουδα «για την Μακεδονία» μετά τις αποδοκιμασίες στον Νίκο Παππά 21-03-2019 20:43
00:01:21 
Νέο ηχηρό “ράπισμα” των Αμερικανών στον Ερντογάν 21-03-2019 20:42
00:03:15 
Κατρούγκαλος - Τσαβούσογλου: “Καρφιά” και αιχμές… για όλους και για όλα 21-03-2019 20:41
00:01:26 
Μπαράζ «αερομαχιών» και έκτακτος «Πυρπολητής» μετά τις χειραψίες» Τσαβούσογλου – Κατρούγκαλου 21-03-2019 20:41
00:02:16 
Ευρω-επίθεση Μητσοτάκη στον Τσίπρα 21-03-2019 19:58
00:01:58 
Δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την είσοδο του στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ21-03-2019 15:32
00:01:58 
Η «μάχη της ντουντούκας» μεταξύ Πολάκη-Γιαννακου έξω από το Υπ. Υγείας21-03-2019 13:46
00:00:48 
Σαμαράς: η όρθια και γαλάζια Ελλάδα «έρχεται»21-03-2019 13:42
00:02:40 
Μητσοτάκης: βαθιά ανήθικη η “τροπολογία Κουντουρά”21-03-2019 13:41
00:02:15 
Στηρίζουν οι ΗΠΑ τον άξονα Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου – Μήνυμα στην Άγκυρα21-03-2019 13:40
00:01:04 
Ζάεφ: Να απαντήσει η Ελλάδα αν ομιλείται η “μακεδονική γλώσσα” στο έδαφός της21-03-2019 13:40
00:07:31 
Μπαράζ προκλήσεων από την Τουρκία σε ΝΑΤΟ και Αττάλεια21-03-2019 13:39
00:01:57 
Ο εκπρ. Τύπου της ΓΣΕΕ απαντά στις καταγγελίες του Χ. Κατσώτη21-03-2019 09:38
00:04:05 
Αποκάλυψη ΑΝΤ1: Δεύτερο "ατόπημα" της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ μέσα σε λίγους μήνες21-03-2019 08:55
00:00:21 
Ευρωβουλευτής της Χρονιάς η Μαρία Σπυράκη21-03-2019 06:21
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο