LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΕπιχειρήσειςΔημοσίευση: 30 Νοεμβρίου 2017 19:52

Alpha Bank: Καθαρά κέρδη 153,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο

Κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο για την Alpha Bank σύμφωνα με τον Δ. Μαντζούνη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα.

ΤΡΑΠΕΖΑ - Alpha bank

Κέρδη, μετά από φόρους, 153,5 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου, η Alpha Bank. Συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 85,1 εκατ. ευρώ. 

Τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων ανήλθαν σε 931,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, αυξημένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, ∆ημήτριος Π. Μαντζούνης, τονίζει ότι η Alpha Bank πέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους και τον στρατηγικό της σχεδιασμό, διατηρώντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, παρά την απομόχλευση του ισολογισμού, και συνεχίζοντας τη συνετή διαχείριση του κόστους.

«Επιπλέον, κατ' εφαρμογήν του σχεδίου μας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός μειώσεώς τους αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αποδίδουν οι διαρθρωτικές λύσεις που εφαρμόζουμε για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού. Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς συνεχίσθηκε η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με ∆είκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 στο 17,8%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου», επισημαίνει ο κ. Μαντζούνης. 

Δημήτρης Μαντζούνης

Πιο αναλυτικά από τα αποτελέσματα προκύπτει:

Κατά το γ΄ τρίμηνο 2017, το Καθαρό Έσοδο Τόκων μειώθηκε κατά 1,4% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 486,9 εκατ., επηρεασμένο αρνητικά από τη χαμηλότερη συνεισφορά των δανείων, που αντιστάθμισε το όφελος από τη μείωση του κόστους χρηματοδοτήσεως από τις Κεντρικές Τράπεζες.

  • Τα Καθαρά Έσοδα από Προμήθειες μειώθηκαν κατά 7,5% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 79,3 εκατ., σε σύγκριση με την ενισχυμένη επίδοση του β΄ τριμήνου 2017, λόγω της αυξήσεως των προμηθειών χορηγήσεων ως αποτέλεσμα της συμμετοχής της Τραπέζης σε χρηματοδότηση έργων (project financing) κατά το β΄ τρίμηνο.
  • Τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα διαμορφώθηκαν σε 814,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, μειωμένα κατά 1,1% σε ετήσια βάση, καθώς συνεχίζεται ο εξορθολογισμός του Δικτύου. Ο Δείκτης Εξόδων/Εσόδων μειώθηκε σε 46,6% το εννεάμηνο 2017 έναντι 48,1% πέρυσι.
  • Οι Προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το γ΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 298,3 εκατ. έναντι 216,6 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και αντιστοιχούν σε 203 μονάδες βάσεως, ως ποσοστό του μέσου όρου χορηγήσεων, έναντι 146 μονάδων βάσεως το προηγούμενο τρίμηνο.

Απομόχλευση Ενεργητικού κατά 1,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμόρφωσή του σε Ευρώ 61,3 δισ., κυρίως λόγω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά Ευρώ 1,1 δισ. και της μειώσεως των υπολοίπων δανείων.

  • - Το γ΄ τρίμηνο 2017, τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 33,9 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 28,5 δισ., αυξημένα κατά 0,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από Επιχειρήσεις και της ενισχύσεως του τουρισμού. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν το σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά Ευρώ 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
  • - Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 3,4 δισ. το γ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε 11,6 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων διατραπεζικών συναλλαγών (repos), της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και των εισροών καταθέσεων. Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 8,4 δισ., μειωμένη κατά 3 δισ. ευρώ,  ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε κατά 0,4 δισ., σε 3,2 δισ.
  • - Το γ΄ τρίμηνο 2017, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 283 εκατ., μετά από διαγραφές. Ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,3% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 68%. Αντιστοίχως, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 211 εκατ. μετά από διαγραφές, κατά το γ΄ τρίμηνο 2017. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 53,6%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 48%.
  • - Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 15 δισ. και αντιστοιχούν στο 25,6% του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΣκυλακάκης στον ΑΝΤ1: ως μη γενόμενες οι αυξήσεις που φαίνονται στην ΑΑΔΕΣήμερα 09:02 | Ειδήσεις

Ο Υφυπουργός Οικονομικών για τις διαδηλώσεις, τα προβλήματα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, την επιστρεπτέα προκαταβολή και τις φοροελαφρύνσεις.

Μείωση ενοικίου: Ποιες επιχειρήσεις τη δικαιούνται για Ιούλιο και ΑύγουστοΣήμερα 11:22 | Ειδήσεις

Υπεγράφη η υπουργική απόφαση που προσδιορίζει ποιες επιχειρήσεις δικαιούνται την έκπτωση στο ενοίκιό τους, κατά 40%.

Ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσειςΧθες 17:12 | Ειδήσεις

Πότε αρχίζει και πότε λήγει η περίοδος των εκπτώσεων. Ποιά Κυριακή θα μπορούν να ειναι αναοιχτά όλα τα καταστήματα.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας: διευκρινίσεις για την υποβολή δηλώσεωνΣήμερα 09:52 | Ειδήσεις

Ανακοινώθηκαν επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Ιούνιο.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Μουφτής Κομοτηνής: η Αγία Σοφία είναι χριστιανικός ναός13:05Υπάλληλος λιποθύμησε ενώ μιλούσε με τον Πρίγκιπα Κάρολο (βίντεο)12:53Δένδιας: η Ελλάδα αντέδρασε γρήγορα και αποτελεσματικά στο ξέσπασμα της πανδημίας12:41“Γυναίκα χωρίς όνομα”: τελευταίο επεισόδιο με συγκλονιστική ανατροπή (εικόνες)12:29H Ναόμι Κάμπελ και η πρώτη online Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι12:19Voucher για διακοπές στους ιδιωτικούς υπαλλήλους12:08Επίσκεψη Τζέφρι Πάιατ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ11:56Πανελλαδικές 2020: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες11:44Αναστολή συμβάσεων εργασίας: διευκρινίσεις για την υποβολή δηλώσεων11:33Μείωση ενοικίου: Ποιες επιχειρήσεις τη δικαιούνται για Ιούλιο και Αύγουστο11:22Έσπασαν την τζαμαρία για να πάρουν… τα κέρματα (βίντεο)11:10Μητέρα μαθητή στην Ερέτρια: πολλά παιδιά γνώριζαν τη δράση του δασκάλου (βίντεο)10:59Ρατσιστική επίθεση: Έδεσαν αφροαμερικανό σε δέντρο (βίντεο)10:47Αποπλάνηση 14χρονης στην Ηλιούπολη: μετανιωμένος δηλώνει ο καθηγητής! (βίντεο)10:36Πατέρας κατήγγειλε τον γιο του για ασέλγεια στην εγγονή του10:24Κόντρα Κουμουτσάκου – Βαρεμένου για διαδηλώσεις και ελληνοτουρκικά (βίντεο)10:13Φωτιά στη Βάρη10:01Ηλικιωμένη παρασύρθηκε από μηχανή09:52Κορονοϊός: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων στη Βουλγαρία09:40Διάστημα: ανακαλύφθηκαν μυστηριώδη αντικείμενα και το γιγάντιο Τείχος του Νότιου Πόλου09:27
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο