LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 17 Οκτωβρίου 2017 14:47

ΙΟΒΕ: ανάπτυξη κάτω από 1,5% φέτος

Οι εκτιμήσεις του Ινστιτούτου για το 2017. Τι λέει για την αξιολόγηση και την πιθανότητα νέων μέτρων το 2018.

Ελαφρά κάτω του 1,5% θα κινηθεί σε πραγματικούς όρους ο ρυθμός ανάπτυξης το 2017, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του, Καθηγητής Νικόλαος Βέττας.

Για το 2018 η εκτίμηση για ρυθμό ανάπτυξης είναι σύμφωνα πάντα με την Έκθεση του ΙΟΒΕ για την Ελληνική Οικονομία 2%, ίσως και ελαφρώς μεγαλύτερη.

Όπως ανέφερε ο κ. Βέττας, καθώς εξελίσσεται η εφαρμογή του προγράμματος, η αβεβαιότητα μειώνεται και η οικονομία επιστρέφει γενικά στις συνθήκες του 2014. Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που προκάλεσαν και πολιτική σύγκρουση, η ανάπτυξη το 2014 της ελληνικής οικονομίας δεν ήταν 0,3%, όπως ήταν η αρχική εκτίμηση, αλλά 0,7% του ΑΕΠ. 

Ο κ. Βέττας επεσήμανε πάντως ότι αν και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ, δεν διαφαίνεται πως θα υπάρξει πρόβλημα δημοσιονομικό κατά το τρέχον έτος, για το 2018 οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι φιλόδοξοι.

Τα βασικότερα σημεία της ανάλυσης του ΙΟΒΕ:

  • Σε θετική κατεύθυνση συμβάλλει αποφασιστικά το ιδιαίτερα ευνοϊκό εξωτερικό περιβάλλον, όπου οι τοπικές γεωγραφικές συνθήκες ενίσχυσαν τον εισερχόμενο τουρισμό, αλλά και ευρύτερα, καθώς στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς καταγράφονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, το κόστος χρήματος είναι ιδιαίτερα χαμηλό όπως σχετικά χαμηλό είναι και αυτό της ενέργειας. Δομικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην ελληνική οικονομία από την αρχή της κρίσης, ιδίως στην αγορά εργασίας, έχουν επίσης θετική επίδραση, έστω και με καθυστέρηση.
  • Για άλλο ένα έτος, όμως, αναιμική είναι συνολικά η συμβολή των επενδύσεων που καταγράφεται κυρίως ως μεταβολές στα αποθέματα και όχι επενδύσεις σε πάγια. Συνυπολογίζοντας τους σχετικούς παράγοντες, για το επόμενο έτος, 2018, αναμένεται επιτάχυνση της ανάπτυξης στην περιοχή του 2%, ενδεχομένως και ελαφρά μεγαλύτερη. Βασικός ωθητικός παράγοντας αναμένεται να είναι νέα διεύρυνση των εξαγωγών. Έπονται σε συμβολή στην αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ, οι επενδύσεις και ακολούθως η κατανάλωση των νοικοκυριών, κυρίως λόγω κάμψης της ανεργίας. Κρίσιμος παράγοντας θα είναι κατά πόσο η αύξηση των επενδύσεων, και δευτερευόντως της κατανάλωσης, θα συμπαρασύρει και αύξηση των εισαγωγών. 
  • Όσο όμως ευπρόσδεκτη είναι η καταγραφή θετικών ρυθμών ανάπτυξης, άλλο τόσο ανησυχητικό είναι ότι αυτοί είναι χαμηλοί και μάλιστα δεδομένης της ευνοϊκής συγκυρίας. Είναι σημαντικό όχι μόνο πώς την τελευταία διετία υπήρξε μακροοικονομικά πλήρης στασιμότητα αλλά και πως ο ρυθμός ανάπτυξης για το τρέχον έτος κυμαίνεται περίπου στο μισό από αυτό που είχε θέσει αρχικά ως στόχο η οικονομική πολιτική μέσω του προϋπολογισμού και του προγράμματος προσαρμογής. Επίσης ιδιαίτερα κρίσιμο είναι πως ο ρυθμός ανάπτυξης στη χώρα υπολείπεται από αυτόν των ευρωπαίων εταίρων, με την απόκλιση των οικονομιών να διευρύνεται αντί να μειώνεται.  Στην ίδια κατεύθυνση σκέψης, είναι αμφίβολο εάν η δομή της οικονομίας έχει αλλάξει επαρκώς ώστε να δικαιολογείται αισιοδοξία για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα δεδομένου και ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα είναι περιορισμένη. Συνολικά, η τρέχουσα ανάπτυξη που καταγράφεται στην τρέχουσα περίοδο, δεν σηματοδοτεί έξοδο από την κρίση και έναρξη ενός ενάρετου κύκλου, παρά μόνο υπό όρους. ΙΟΒΕ - έκθεση ελληνικής οικονομίας - Νίκος Βέττας
  • Ενώ όμως, δεν διαφαίνεται πως θα υπάρξει πρόβλημα δημοσιονομικά κατά το τρέχον έτος, για το επόμενο οι στόχοι που τίθενται είναι φιλόδοξοι. Ειδικότερα, δεν συνυπολογίζεται πλήρως ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η επιβάρυνση μέσω του ασφαλιστικού συστήματος, που ουσιαστικά επίσης λειτουργεί ως φορολογία, συμπιέζουν τα εισοδήματα και τη φορολογική βάση. Σχετικά, έχουν επίσης αγνοηθεί οι σοβαρές επιπτώσεις που θα έχει στη λειτουργία της οικονομίας η υπερβολική επιβάρυνση όσων κινούνται νόμιμα στο χώρο της εργασίας και του επιχειρείν, σε σύγκριση μάλιστα με όσους κινούνται παράνομα ή στα όρια του συστήματος. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να εξέλθει από τη βαθιά κρίση χωρίς να καταπολεμηθούν βασικές παθογένειες. Η ασύμμετρη, περισσότερο επιβαρυντική, μεταχείριση όσων ακολουθούν τους κανόνες, σε σχέση με τους υπόλοιπους, ήταν διαχρονικά κύριος παράγοντας για τη συνολικά χαμηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Φορολογικά όσο και ασφαλιστικά, εφαρμόζεται ένα σύστημα που επιβαρύνει υπέρμετρα όσους συμβάλλουν στην οικονομική δραστηριότητα και ταυτόχρονα είναι περίπλοκο και ευμετάβλητο, ώστε λειτουργεί και ως εμπόδιο εισόδου. Ένας εξορθολογισμός του συστήματος κρίνεται λοιπόν ως προτεραιότητα ώστε να επιτευχθούν υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης στο επόμενο διάστημα και, τελικά, να καταστούν επιτεύξιμοι και οι δημοσιονομικοί στόχοι. 
  • Συνολικά, κατά τη διάρκεια της σχεδόν δεκαετούς κρίσης, χάνονται ευκαιρίες ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία, ενώ η βελτίωση των δομικών χαρακτηριστικών της επέρχεται μα αργούς ρυθμούς. Κεντρικής σημασίας είναι η δραματική υστέρηση των επενδύσεων, η οποία δεν θα αντιστραφεί εάν δεν υπάρξει ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής. Αν και η διασαφήνιση των όρων χρηματοδότησης της οικονομίας μετά τη λήξη του προγράμματος είναι ασφαλώς σημαντική, τόσο η έξοδος στις διεθνείς χρηματικές αγορές όσο και η διαχείριση του διμερούς χρέους μεσοπρόθεσμα, θα επιτευχθούν με πιο ευνοϊκούς όρους όσο μεγαλύτερη πρόοδος έχει γίνει στη βελτίωση των δομικών χαρακτηριστικών της οικονομίας. Αντίθετα δηλαδή από ό,τι μπορεί να υποστηρίζεται από ορισμένες πλευρές κατά τη διάρκεια της κρίσης, η όποια πρόσβαση σε επιπλέον πόρους για την ομαλή έξοδο από την κρίση θα επιτυγχάνεται με ρυθμούς ευθέως ανάλογους της προόδου που θα υπάρχει στις μεταρρυθμίσεις. 
  • Σχετική προτεραιότητα, εκτός φυσικά από την έγκαιρη και ομαλή ολοκλήρωση της τρέχουσας, τρίτης, αξιολόγησης, αποτελούν η λειτουργία των αγορών προϊόντων (με μείωση εμποδίων εισόδου και διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων) και της δημόσιας διοίκησης. Όσο υπάρχει σχετική καθυστέρηση, η αβεβαιότητα θα εντείνεται και η πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση όπως και η ρύθμιση του χρέους θα γίνεται με δυσμενέστερους όρους. Εκτός από το ότι αυτό θα συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τα ήδη πολύ επιβαρυμένα νοικοκυριά, θα σημαίνει πως η ελληνική οικονομία θα γίνεται περισσότερο ευάλωτη σε ενδεχόμενους κινδύνους, πολιτικής ή χρηματοπιστωτικής φύσης, στο διεθνές περιβάλλον. Μόνο αντίθετη πορεία, που σταδιακά θα δημιουργεί ένα ανοικτό σύστημα θα μπορεί να εκμεταλλευτεί τα σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει η χώρα, ιδίως στο εξελισσόμενο νέο τεχνολογικό και γεωπολιτικό περιβάλλον.
Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΣόιμπλε: Η Ελλάδα δεν έχει ξεπεράσει όλες τις δυσκολίεςΣήμερα 10:27 | Ειδήσεις

Τι είπε για την τωρινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με οκτώ χρόνια πριν, αλλά και για τις μεταρρυθμίσεις. 

Ρώσος ήρθε στην Αθήνα με έναν “θησαυρό” στη βαλίτσα του (εικόνες)Σήμερα 13:37 | Ειδήσεις

Λεφτά με ουρά… μετέφερε ένας Ρώσος που σταμάτησαν οι τελωνειακοί για έλεγχο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Το ποσό προκαλεί… ίλιγγο!

Τσακαλώτος: τα διλήμματα των εκλογών είναι ξεκάθαραΣήμερα 12:46 | Ειδήσεις

Ο ΥΠΟΙΚ σε δήλωση του θέτει μια σειρά από διλήμματα με το ερώτημα, «ποιους και ποιες θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός».

Taxis: μηδενικά έξι στα δέκα εκκαθαριστικάΣήμερα 10:03 | Ειδήσεις

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί υπερδιπλάσιες φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή ημερομηνία.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Χαροπαλεύει τουρίστας μετά από ξυλοδαρμό στον Λαγανά17:56Πύρινος εφιάλτης στο Ισραήλ – Πυροσβεστικά αεροσκάφη έστειλε η Ελλάδα (βίντεο)17:45Θρίλερ με νεκρά παιδιά στη Βρετανία17:33Ο καιρός για τους αγρότες17:20Επιτυχής η πρόβα τζενεράλε για τις εκλογές της 26ης Μαΐου17:07Σε αυτό το μουσικό φεστιβάλ τα κινητά απαγορεύονται!16:55Αυτοκτονίες: γιατί είναι άνδρες οι περισσότεροι αυτόχειρες στην Ελλάδα16:42Σοκολατένιες μπουκίτσες semi freddo με καρύδα 16:30Πήρε πτυχίο η κόρη του Μητσοτάκη – Οι ευχές του μπαμπά της από μακριά (εικόνες)16:18Κοτόπουλο κρασάτο με πιλάφι από τον Βασίλη Καλλίδη16:05Brexit: Ποια είναι τα πιθανά σενάρια μετά την παραίτηση Μέι15:53Πρόταση “μαμούθ” από την Μπαρτσελόνα στον Μιλουτίνοφ15:39Το μπρα ντε φερ Τσίπρα-Μητσοτάκη για τις κρίσιμες ψήφους και η... ισχύς των “δώρων”15:26Δημοσιογράφοι στην “μάχη του σταυρού” για τις δημοτικές εκλογές (βίντεο)15:14Εκλογές 2019: Που και πώς ψηφίζω, πόσους σταυρούς βάζω15:00Κουτσούμπας: Ισχυρό ΚΚΕ ενάντια σε αυτούς που ματώνουν τον λαό14:48Εκλογές 2019 και exit poll στον ΑΝΤ1 (βίντεο)14:36Αυτοκτονία 14χρονης στο Μοσχάτο: Καταγγελία - σοκ για σεξουαλική κακοποίηση της 14:23Τσακαλώτος: τα διλήμματα των εκλογών είναι ξεκάθαρα14:10Ο Θεόδωρος Αμπατζόγλου στον ΑΝΤ1 για τις εκλογές στον Δήμο Αμαρουσίου (βίντεο)13:58
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο