LATEST NEWS
 
Οικονομία /Οικονομική πολιτικήΔημοσίευση: 20 Ιουλίου 2017 11:00

Νέα υπηρεσία ελέγχου μεγάλων υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος

Πώς θα λειτουργεί η υπό σύσταση νέα ελεγκτική υπηρεσία. Η δομή και οι αρμοδιότητές της.

φορολογική δήλωση - έλεγχος -μεγεθυντικός φακός

Νέα ελεγκτική υπηρεσία η οποία θα στελεχωθεί με 135 ελεγκτές και θα έχει την αρμοδιότητα να ερευνά εξονυχιστικά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ποινικού χαρακτήρα, θα μπορεί να συλλάβει και να ανακρίνει υπόπτους για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, σχεδιάζει να συστήσει η κυβέρνηση.

Η εν λόγω υπηρεσία θα τεθεί υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων και δεν θα έχει δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στους ελεγχόμενους.

Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, η νέα αυτή υπηρεσία θα ονομάζεται Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων, θα μεταφερθούν και θα συγκεντρωθούν οι διεσπαρμένες στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και στις ΔΟΥ της χώρας 4.700 παραγγελίες των οικονομικών εισαγγελέων για φορολογικούς ελέγχους σε οικονομικά ισχυρούς Έλληνες φορολογούμενους που είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό, οι οποίες έχουν μείνει ανεκτέλεστες.

Μία από τις 4.700 εισαγγελικές παραγγελίες που θα μεταφερθούν στη νέα υπηρεσία αφορά στον έλεγχο 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα, με συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμός τους σε ένα τουλάχιστον από τα έτη της περιόδου 2000- 2012.

Δύο άλλες παραγγελίες αφορούν τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, στις οποίες περιλαμβάνονται πάνω από 11.000 Έλληνες φορολογούμενους με καταθέσεις σε ελβετικές τράπεζες, ενώ μία ακόμα παραγγελία φορά πάνω από 25.000 Έλληνες που απέστειλαν εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ σε τράπεζες του εξωτερικού.

Ο τεράστιος αυτός όγκος εισαγγελικών παραγγελιών θα επιστρέψει ουσιαστικά στα χέρια των οικονομικών εισαγγελέων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να τις αναθέσουν για εκτέλεση στη νέα υπηρεσία, που όμως επαναλαμβάνεται, δεν θα έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα. Το δικαίωμα αυτό θα έχουν οι υπαγόμενες στην ΑΑΔΕ αρμόδιες ΔΟΥ, προς τις οποίες θα υποχρεούται να διαβιβάζει τις πορισματικές της αναφορές η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων όπως τις προβλέπει το σχέδιο νόμου

Το σχέδιο νόμου για τη σύσταση της νέας υπηρεσίας ελέγχου μεγάλων υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος, το οποίο ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών, προβλέπει αναλυτικά τα εξής:

1. Στο υπουργείο Οικονομικών συνιστάται νέα Υπηρεσία με τον τίτλο «Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων». Η Υπηρεσία αποτελεί οργανική μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονομικών.

2. Κύρια αποστολή της υπηρεσίας θα είναι η εκτέλεση παραγγελιών που θα ανατίθενται από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με αντικείμενο την έρευνα τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών οικονομικών αδικημάτων, η συμβολή στην καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος και κυρίως η πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης φυσικών και νομικών προσώπων.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία θα είναι αρμόδια για:

α) Τη διενέργεια -κατόπιν παραγγελιών του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος- επιθεωρήσεων, τακτικών ή έκτακτων ελέγχων, επανελέγχων και ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την τέλεση φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων, που διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως του τρόπου τελέσεως.

β) Τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε φυσικά και νομικά πρόσωπα όλης της επικράτειας, κατόπιν παραγγελιών του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.

γ) Τη σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση των εισαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται.

δ) Την επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των στόχων των ελέγχων που έχουν τεθεί από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της Υπηρεσίας.

ε) Τη διενέργεια διασταυρώσεων, την ανάλυση και τη θέσπιση κριτηρίων κινδύνου, καθώς και τον συνεχή προσδιορισμό, αναπροσδιορισμό και βελτίωση των κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων.

στ) Τη διοικητική υποστήριξη και μέριμνα, την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3. Η Υπηρεσία θα μπορεί να προβαίνει σε:

α) Έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου, καθώς και σε έρευνες άλλων χώρων εκτός επαγγελματικής απασχόλησης του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, έπειτα από συναίνεση του ελεγχόμενου ή προηγούμενη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα. Όταν πρόκειται για έρευνα σε κατοικία, είναι πάντοτε απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής.

β) Συλλήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφορικών μέσων, αγαθών, καταστημάτων, αποθηκών, οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και στη διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και ανάγονται στην αρμοδιότητά της.

γ) Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μεταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων.

δ) Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σε ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.

4. Οι ελεγκτές της Υπηρεσίας θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενη σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενη όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα.

5. Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας θα εκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια και θα ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

 6. Η Υπηρεσία θα συνεργάζεται και θα ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής της, με άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και θα συμμετέχει σε θεσμοθετημένα διυπηρεσιακά όργανα. Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές αρχές και υπηρεσίες, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική πληροφορία ή στοιχείο.

 7. Η Υπηρεσία θα συνεπικουρεί, όποτε της ζητείται, την Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.

 8. Για τη συγκρότηση της Υπηρεσίας συνιστώνται 150 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 135 είναι θέσεις ελεγκτών και οι 15 είναι θέσεις διοικητικού προσωπικού. Η πλήρωση των θέσεων των ελεγκτών θα μπορεί να γίνει με απόσπαση ή μετάταξη, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά ισχύει.

9. Η απόσπαση των ελεγκτών στην Υπηρεσία διαρκεί δύο έτη, ενώ μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών για ένα ακόμη έτος, με μέγιστο συνολικό χρόνο απόσπασης τα τρία έτη και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία προέλευσης του υπαλλήλου.

10. Ειδικά και προς διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της Υπηρεσίας αποσπώνται και τοποθετούνται σ’ αυτήν 60 υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι οποίοι υπηρετούν στα Αυτοτελή Τμήματα Ελέγχων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του διοικητή της ΑΑΔΕ, για 3 έτη, χωρίς τη δυνατότητα ανανέωσης.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΜητσοτάκης: μεγάλες επιδοτήσεις για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτωνΧθες 10:32 | Ειδήσεις

Ο Πρωθυπουργός, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ανακοίνωσε το κυβερνητικό σχέδιο για την ηλεκτροκίνηση.

Τουρισμός: ανοίγουν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕΧθες 17:13 | Ειδήσεις

Πότε θα ολοκληρωθεί το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων και τι θα γίνει με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: έρχονται τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα (βίντεο)Χθες 07:35 | Ειδήσεις

Έρχεται ρύθμιση για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα χωρίς το πρόστιμο του ενός επιπλέον μήνα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα".

“Επιστράτευση” τουριστικών καταλυμάτων για τη δημοσία υγείαΧθες 14:28 | Ειδήσεις

Τι ορίζει η τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Τουρισμού. Μέχρι πότε ισχύει.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Αγίου Πνεύματος: Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο23:58ΕΛΑΣ: εξάρθρωση σπείρας διαρρηκτών με λεία “μαμούθ”23:49Καλαμάτα: Σύλληψη ατόμου με τέσσερα ευρωπαϊκά εντάλματα23:40L'Equipe: Αφιέρωμα στον Βασίλη Κικίλια23:31Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τις 40.000 οι νεκροί στη Βρετανία23:22Νίκος Χαρδαλιάς: Το μήνυμά του στους εκδρομείς του Αγίου Πνεύματος (εικόνα)23:10ΚΚΕ: Καπιταλισμός σημαίνει “δεν μπορώ να αναπνεύσω” (βίντεο)22:58Ποινική έρευνα για την αστυνομική βία σε βάρος ηλικιωμένου (βίντεο)22:47Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Κορίνθου22:35Εξαφάνιση Μαντλίν: Νέα στοιχεία σχετικά με τον ύποπτο για την απαγωγή της (βίντεο)22:22Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία22:10“Δράκος του Κάβου”: Οι μαρτυρικές στιγμές που έζησε το τελευταίο θύμα του (βίντεο)22:01Σεντένο - Ντομπρόβσκις: Η Ελλάδα θα βγει ισχυρότερη από την κρίση του κορονοϊού21:50Μόσιαλος στον ΑΝΤ1: Δεν περιμένουμε πολλά εισαγόμενα κρούσματα το καλοκαίρι (βίντεο)21:38Η προσέλευση σε Δημοτικά – Νηπιαγωγεία σε αριθμούς21:25Διεθνής κατακραυγή για το “George Floyd Challenge” (βίντεο)21:13Έκανε… “συλλογή” από όπλα21:00Κορονοϊός: Συνεργεία του ΕΟΔΥ “σαρώνουν” την Ξάνθη (βίντεο)20:47Ηλικιωμένη οδηγός παρέσυρε παιδί (εικόνες)20:36Φωτιά στην Κυπαρισσία20:26
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο