LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 09 Ιουνίου 2017 06:00

Νέα δεδομένα για τα αυθαίρετα

Αλλάζει για άλλη μια φορά ο νόμος για τα αυθαίρετα. Ποια είναι τα νέα θεσμικά εργαλεία. Τι προβλέπεται για τα παλαιά αυθαίρετα.

Αυθαίρετα

Της Φαίης Χρυσοχόου 

Αλλάζει για άλλη μια φορά ο νόμος για τα αυθαίρετα  και τη προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Μετά την παράταση των 45 ημερών το νέο σχέδιο νόμου έχει στόχο να μειώσει τη γραφειοκρατία  και να μειώσει το άναρχα δομημένο περιβάλλον στην Ελλάδα .

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου απλοποιούνται οι διαδικασίες  έκδοσης και ελέγχου των αδειών δόμησης και αλλάζει ο μηχανισμός εποπτείας των αυθαιρεσιών και των μεθόδων αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης.

Τα νέα θεσμικά εργαλεία που δημιουργεί το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: 

Νέα διοικητική δομή, αυτή  του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, που θα ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. Σε αυτά θα λειτουργούν τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια που θα ελέγχουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος θα συλλέγουν και θα αξιοποιούν επιχειρησιακά δεδομένα και παρέχουν οδηγίες στα Τοπικά Παρατηρητήρια (μεταξύ άλλων σε αυτές τις αρμοδιότητες υπάγεται η κατεδάφιση αυθαιρέτων) 

Επιπλέον δημιουργείται   Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων και αντιστοίχιση μέσω αυτής των τίτλων  Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), με τίτλους Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΕΠΙ). 

Η καταγραφή των αυθαιρέτων που έχουν εγκριθεί μετά την 28η Ιουλίου του 2011 γινεται ηλεκτρονικά . 

Κάθε περίπτωση κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί εντάσσεται σε μία από 3 κατηγορίες που προβλέπει το νομοσχέδιο, ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου.

Κατηγορία 3: Αφορά κτίρια σε περιοχές εντός σχεδίου ή εκτός σχεδίου όπου όμως υπάρχει ασφάλεια δικαίου (εγκεκριμένο κανονιστικό πλαίσιο ,όπως κτηματολόγιο, κυρωμένοι δασικοί χάρτες, εγκεκριμένα ΓΠΣ,ΤΧΣ,ΣΧΟΟΑΠ κλπ). Σε αυτές τις περιπτώσεις η οικοδομική αδεία εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά με την ηλεκτρονική υποβολή από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό του φακέλου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις μελέτες.

Κατηγορίες 1 & 2: Πρόκειται για τις υπόλοιπες περιπτώσεις και η διάκριση αφορά κυρίως τη διαδικασία έκδοσης της άδειας (η πλήρης περιγραφή γίνεται στο άρθρο 36 του νομοσχεδίου). Εδώ απαιτείται έλεγχος και αυτοψία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ), για τη διαπίστωση της συνδρομής συγκεκριμένων προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος. Επιπλέον διενεργείται προληπτικός έλεγχος επί των μελετών που συνοδεύουν τον φάκελο. 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Πρόκειται για θεσμοθέτηση διαδικασιών δημιουργίας, υποβολής, ενημέρωσης και περιοδικών ελέγχων της ταυτότητας των κτιρίων. Σκοπός είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου και των αδειών που το συνοδεύουν, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των μεταβολών κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Η υποβολή όλων των απαραίτητων στοιχείων θα πρέπει να γίνει εντός 3ετίας για κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο ή στεγάζουν υπηρεσίες του και εντός 5ετίας για τα υπόλοιπα κτίρια. 

Προκειμένου οι περιφερειακές Αρχές να έχουν τους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, το νομοσχέδιο προβλέπει την εκχώρηση του 25% των προστίμων, για αυθαίρετες κατασκευές μετά το 2011, στην Περιφέρεια που αυτά ανήκουν και του 25% στον οικείο ΟΤΑ. Το υπόλοιπο 50% θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Μεταφορά συντελεστή δόμησης

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ενεργοποίηση του θεσμού της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτιρίων. Ορίζονται αυστηρές προϋποθέσεις, στη βάση της νομολογία που προέκυψε από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ. Παράλληλα διευρύνεται η δυνατότητα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών που έχουν υπερβεί τα επιτρεπόμενα  πολεοδομικά μεγέθη πάνω από 40%, με αγορά του υπερβάλλοντος συντελεστή δόμησης, μέσα από πολεοδομικό σχεδιασμό.

Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων

Η Τράπεζα δημιουργείται ως ψηφιακή εφαρμογή από το ΥΠΕΝ και έχει σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση δικαιωμάτων δόμησης, για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον. Τα δικαιώματα αυτά προκύπτουν από την αντιστοίχιση τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης με τίτλους εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου, που έχουν προκύψει από χωρικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.

Ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η δημιουργία ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, η διατήρηση και αποκατάσταση κτιρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναβάθμιση πολεοδομικά και περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών.

Παλαιά αυθαίρετα

Ως ημερομηνία ορόσημο για οποιαδήποτε τακτοποίηση αυθαιρέτου παραμένει η 28/07/2011 (ημερομηνία ισχύος του ν. 4014). Προβλέπεται, όμως, σειρά ρυθμίσεων που διευκολύνουν την προσαρμογή στο ισχύον πλαίσιο:

 • δίνεται παράταση υπαγωγής για δυο χρόνια
 • αυξάνονται οι δόσεις καταβολής του επιβαλλόμενου προστίμου, από 60 σε 80
 • εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις υπαγωγής των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, δάση, ρέματα, κοινόχρηστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.
 • αυξάνονται τα πρόστιμα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές  NATURA, κ.λπ.)
 • διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια με αναστολή καταβολής των δόσεων σε μακροχρόνια άνεργους, δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης
 • μειώνονται τα πρόστιμα για:
  • αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-93
  • αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η  έγκριση πολεοδομικής μελέτης
  • αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) - σοφίτες
  • στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν το 1993
  • τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ.

Νεότερα αυθαίρετα

Μετά από την 28/07/2011 δεν επιτρέπεται καμία ανοχή:

 • Για αυθαίρετα που εντοπίζονται από το Παρατηρητήριο κατά την φάση κατασκευής, προβλέπεται άμεση κατεδάφιση με πόρους που θα προέρχονται από τα ίδια τα πρόστιμα.
 • Για τα κτίρια που εντοπίζονται αφού έχουν ανεγερθεί, το πρόστιμο ανέγερσης από 30% που είναι σήμερα εκτοξεύεται στο 100% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου και στις περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές στο 110%.
 • Τα πρόστιμα διατήρησης, για όσο καιρό διατηρούνται μέχρι να προγραμματισθεί και να υλοποιηθεί η κατεδάφιση τους, εκτοξεύονται από 5% στο 50%.
 • Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η ηλεκτρονική καταγραφή της όλης διαδικασίας, από τον εντοπισμό μέχρι την κατεδάφιση κάθε αυθαιρέτου.

Διαχωρισμός αυθαιρέτου – πολεοδομικής παράβασης

Για πρώτη φορά γίνεται διαχωρισμός των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων, που έχουν περιορισμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Για αυτές προβλέπεται μόνο διοικητική διαδικασία επιβολής κυρώσεων, χωρίς ποινική δίωξη, καθώς και μικρότερα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης, ώστε να καταστεί ταχύτερη η εκδίκαση των σημαντικών υποθέσεων.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Εκκένωση κατάληψης στην Ομόνοια (βίντεο)09:00Ασπρόπυργος: νεογέννητο βρέθηκε σε χωράφι με τον ομφάλιο λώρο08:49Σεισμός στη Νίσυρο08:37Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ηλικίες 55-5908:26Καιρός: πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα08:15Κορονοϊός – Ινδία: νέο εφιαλτικό ρεκόρ στον ημερήσιο αριθμό θανάτων08:03Τζανάκης για Πάσχα: απομακρύνεται το ενδεχόμενο μετακίνησης07:53Έγκλημα στο Κορωπί: η μαρτυρία συγγενή της οικογένειας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)07:41Κορονοϊός: Δυσοίωνη πρόβλεψη από το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ07:29Εκκλησίες - Πάσχα: τα σενάρια για λειτουργίες, Επιτάφιο και Ανάσταση07:17Κορονοϊός: Πέθανε οδηγός του ΟΑΣΘ07:05Ουόλτερ Μοντέιλ: Πέθανε ο αντιπρόεδρος του Τζίμι Κάρτερ06:52ΗΠΑ – Ρωσία: άρωμα… ψυχρού πολέμου με φόντο την Ουκρανία06:39Δίκη Τζορτζ Φλόιντ: Η ώρα της απόφασης για τη δολοφονία του06:27Η Λίβερπουλ σκόνταψε κόντρα στη Λιντς06:15Καιρός: ήλιος, ζέστη αλλά και βροχές την Τρίτη06:03Έλλειψη αγάπης: Aυτή είναι η πραγματική αιτία που διαλύει τους γάμους23:59Πώς η καριέρα σου επηρεάζεται από το χρώμα των μαλλιών σου23:52O Ράσελ Κρόου ετοιμάζει μυστικό γάμο: Ποια του έκλεψε την καρδιά;23:48Πρίγκιπας Φίλιππος: η Ελισάβετ και τα γενέθλια με “σπάσιμο” των παραδόσεων23:41
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο