LATEST NEWS
 
Οικονομία /ΓενικάΔημοσίευση: 15 Ιουνίου 2016 10:10

ΤτΕ: Οι αυξήσεις των φόρων ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ελληνική οικονομία

"Καμπανάκι" για τις μεταρρυθμίσεις στην έκθεση για τη νομισματική πολιτική. Ζητεί άμεση εξειδίκευση των μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους. 

Στουρνάρας - Βούτσης - έκθεση - Τράπεζα της Ελλάδος

Tην ανάγκη να μειωθεί ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2% και να εξειδικευτούν τα μέτρα ελάφρυνσης του Δημοσίου Χρέους, επισημαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας στην Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική που παρέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση.

Όπως αναφέρει, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης δημιουργεί θετικές προοπτικές για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το β΄ εξάμηνο του 2016.

Παράλληλα η δέσμευση των Ευρωπαίων εταίρων για ανάληψη δράσεων με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους σε βραχυπρόθεσμο και μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα είναι ένα θετικό βήμα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα του δημόσιου χρέους δεν αντιμετωπίζεται αποφασιστικά και με εμπροσθοβαρή τρόπο στο πλαίσιο της ιδιαίτερα ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας των πολύ χαμηλών επιτοκίων, αλλά μετατίθεται για επανεξέταση στο μέλλον.

Συνεπώς, όπως υποστηρίζει ο διοικητής της ΤτΕ κρίνεται αναγκαία η εξειδίκευση, ποσοτικοποίηση και εμπροσθοβαρής ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μέτρων διαχείρισης του δημόσιου χρέους, καθώς αυτή θα είχε ως συνέπεια, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, την περαιτέρω μείωση του ασφαλίστρου κινδύνου της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποδοχής των ακολουθούμενων πολιτικών, που θα συντελούσαν ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το κλίμα εμπιστοσύνης και να ενδυναμωθεί η ανάκαμψη της οικονομίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, οι κίνδυνοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας παραμένουν. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος συνδέεται με την υπερβολική, κατά την άποψη της Τράπεζας της Ελλάδος, έμφαση στις αυξήσεις φόρων που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό της περιόδου 2016-2018. Μια μεγαλύτερη του αναμενομένου υφεσιακή επίπτωση του αυξημένου φορολογικού βάρους θα είχε ως δευτερογενή επίδραση την απόκλιση των δημοσιονομικών στόχων για τα έσοδα» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Επιπροσθέτως η ΤτΕ θεωρεί ότι επιβάλλεται:

  • • η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα,
  • • η επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας,
  • • η δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών,
  • • η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών με παράλληλη περικοπή των μη παραγωγικών δαπανών του Δημοσίου.

ΟΛΠ - κτήριο - σημαία

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, τυχόν καθυστέρηση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα περιορίσει την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα αναζωπύρωση της αβεβαιότητας, υπονόμευση του κλίματος εμπιστοσύνης και εξασθένηση των προοπτικών οριστικής εξόδου από την κρίση. Επίσης, τυχόν επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισμό και το εμπόριο, επιβραδύνοντας την ανάκαμψη της οικονομίας. Παράλληλα, εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι και αβεβαιότητες όσον αφορά την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι μπορούν να επιβραδύνουν την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η έκθεση καταγράφει την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών στο 45,2% στο τέλος Μαρτίου 2016 από 44,2% που ήταν στο τέλος του 2015.  Όπως αναφέρει ο διοικητής της το νέο θεσμικό πλαίσιο θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Παράλληλα όμως απαιτούνται μια πιο ενεργητική πολιτική διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από την πλευρά των τραπεζών μέσω μεγαλύτερης έμφασης σε μακροχρόνιες ρυθμίσεις, συντονισμένη αντιμετώπιση των κοινών πιστούχων, καθώς και έμφαση στην αναδιάρθρωση των βιώσιμων επιχειρήσεων.

Τράπεζα - γκισέ

Στο πλαίσιο αυτό, είναι κρίσιμη η επίτευξη των στόχων της ταχείας μείωσης του μεγάλου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, οι οποίοι θα συμφωνηθούν από κοινού με την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Τι προβλέπεται για ΦΠΑ, εισφορές και μείωση εισοδήματος

Όσον αφορά τα έσοδα από τον ΦΠΑ, µετά την αύξηση του συντελεστή από το 18% στο 19% το 2005, ακολούθησαν τρεις αυξήσεις την περίοδο 2010-2011 και η µεγαλύτερη αναμόρφωση του 2015 µε τις μετατάξεις πολλών προϊόντων στον υψηλό συντελεστή. Με την πρόσφατη αύξηση του βασικού συντελεστή από 23% σε 24% στον πολυνόµο του Μαΐου, η Ελλάδα θα διαθέτει τον τέταρτο υψηλότερο ΦΠΑ στην ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω επιβάρυνση του επενδυτικού κλίµατος, ειδικότερα σε σύγκριση µε τις γειτονικές χώρες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα βιομηχανικά προϊόντα που παράγονται στην Κύπρο επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 19%, στη Βουλγαρία µε 20%, στη Ρουµανία µε 16,5%, στην Τουρκία µε 15% και στην Ιταλία µε 22%.

Τα έσοδα βαίνουν µειούµενα, ως αποτέλεσµα µεταξύ άλλων της µεγάλης µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος, της εκτεταµένης φοροδιαφυγής και της αναποτελεσµατικότητας των εισπρακτικών µηχανισµών.

Αλλαγές ΦΠΑ

Πέραν της αύξησης του ΦΠΑ, πλήγµα στην ήδη επιβαρυµένη επιχειρηµατικότητα καταφέρουν και οι αυξήσεις στα καύσιµα που διογκώνουν το µεταφορικό και ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, οι αυξηµένοι συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, καθώς και η αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τα κέρδη των προσωπικών εταιριών και η αλλαγή στη φορο- λόγηση των επενδύσεων.

Επιπλέον, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών εντείνει τη φορολογική επιβάρυνση της εργασίας και οδηγεί µεσοπρόθεσµα σε µείωση του ΑΕΠ. Όπως αναφέρεται και σε πρόσφατη µελέτη του ΟΟΣΑ,11 η µέση φορο- λογική επιβάρυνση στην Ελλάδα υπολογίζεται σε 39,3% το 2015 έναντι µέσου όρου 35,9%, κατατάσσοντας τη χώρα στη 14η θέση ανά- µεσα στις 34 χώρες του ΟΟΣΑ.

Με τις νέες ρυθµίσεις το ποσοστό αυτό αναµένεται να αυξηθεί, δηµιουργώντας αντικίνητρα για εργασία και εντείνοντας τα κίνητρα για εισφο- ροδιαφυγή, παρεµποδίζοντας πολύπλευρα την οικονοµική ανάκαµψη.

Δείτε την έκθεση

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΕΚΤ – επιτόκια: Ανακοινώθηκε νέα αύξησηΣήμερα 16:08 | Ειδήσεις

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά αύξηση από τον Ιούλιο του 2022. Τα επιτόκια βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008.

ΕΕΚΕ: “Ηλεκτροσόκ” για τους καταναλωτές η μείωση επιδότησης ρεύματοςΧθες 10:23 | Ειδήσεις

Η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας ζητάει να διατηρηθούν τα προηγούμενα επίπεδα επιδότησης.

ΥΠΟΙΚ - ΥΠΕΝ: H ΛΑΡΚΟ “αλλάζει σελίδα”Σήμερα 10:53 | Ειδήσεις

Ολοκληρώθηκαν οι διεθνείς ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες από το ΤΑΙΠΕΔ και την Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ ΓΜΜΑΕ, όπως αναφέρουν τα Υπ. Οικονομικών και Περιβάλλοντος.

Τουρισμός - Κικίλιας: Μέτρα για στέγαση εποχικά εργαζόμενων σε νησιάΣήμερα 09:44 | Ειδήσεις

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο  Βασίλης Κικίλιας για τον Αλέξη Τσίπρα και τις εκλογές, την πορεία του Τουρισμού και τις εισπράξεις, αλλά και για τις τουρκικές προκλήσεις.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
Νορβηγία: Απαγορεύτηκε διαδήλωση έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας17:32Αθήνα: Προσέφεραν βοήθεια κι “έγδυναν” ηλικιωμένους17:17Κορονοϊός - Γρίπη - RSV: 169 θάνατοι σε μια εβδομάδα17:03ΕΕΚΕ: “Ηλεκτροσόκ” για τους καταναλωτές η μείωση επιδότησης ρεύματος16:49Το Ελ Σαλβαδόρ χτίζει φυλακές για 40000 κρατούμενους!16:35Super League 2: Διακοπή του πρωταθλήματος επ' αόριστον16:21ΕΚΤ – επιτόκια: Ανακοινώθηκε νέα αύξηση16:07Θεσσαλονίκη: έσπασε την πόρτα, ξυλοκόπησε και απείλησε ότι θα σκοτώσει την πρώην συζυγό του15:54Υπουργικό Συμβούλιο - Μητσοτάκης για ΣΥΡΙΖΑ: απαράδεκτη η αποχή από την Βουλή (εικόνες)15:40ΑΝΤ1: Δημοσκόπηση και Παπαθανάσης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Πέμπτης (βίντεο)15:26Λαμία: Έσκισαν τα λάστιχα στα αυτοκίνητα ολόκληρης γειτονιάς (εικόνες)15:12Βαρεμένος - Καραμανλή: το τσαλάκωμα της φωτογραφίας, η ένταση και η “συγγνώμη” (βίντεο)14:59Άρτα: Μπαρμπέρικο αρνήθηκε να εξυπηρετήσει τρανς άνδρα - Τι λέει ο καταγγέλλων στο “Πρωινό” (βίντεο)14:45“DRAGONS’ DEN”: νέο επεισόδιο με επενδύσεις πολλών χιλιάδων ευρώ14:32Οικονόμου: ο Τσίπρας είναι ηγέτης του “Τραμπισμού αλά γκρέκα”14:19Σοϊλού: η Τουρκία δέχεται ψυχολογικό πόλεμο14:05ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Ποιος διαιτητής θα σφυρίξει το κυριακάτικο ντέρμπι13:51Καλλιτέχνες: Πορεία και κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας (εικόνες)13:37Σουφλέ με ψωμί από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου13:24Πέθανε ο Φίλιππος Τσιμπόγλου 13:10
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο