LATEST NEWS
 
Οικονομία /Οικονομική πολιτική /

Υπουργείο Οικονομικών

Δημοσίευση: 30 Νοεμβρίου 2015 10:38

Η νέα φορολογική κλίμακα για το 2016

Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με όλες τις αλλαγές. Ποιοί επιβαρύνονται και πόσο. Τι θα ισχύσει για το αφορολόγητο και πώς θα συνδέεται με το "πλαστιικό χρήμα".

Συμπλήρωση - Φορολογική Δήλωση

Σχέδιο για την εφαρμογή μίας ενιαίας φορολογικής κλίμακας, με δύο παρακλάδια, προωθεί η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η εφαρμογή της αναμένεται να ισχύσει απο το 2016.

Το ένα σκέλος της ενιαίας κλίμακας θα αφορά όσους δηλώνουν εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού εισοδήματός τους και το άλλο όσους δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ακίνητα σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού εισοδήματός τους.

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την Ναυτεμπορική, ετοιμάζεται να προτείνει στους δανειστές  πλήρη μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος, με επαναφορά της βασικής φορολογικής κλίμακας με την οποία θα φορολογείται κάθε φυσικό πρόσωπο για το σύνολο των εισοδημάτων του απ’ όλες τις πηγές (μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενοίκια, τεκμαρτά μισθώματα, μερίσματα, δικαιώματα κ.λπ.).

Από τη φορολόγηση με βάση την ενιαία κλίμακα θα εξαιρούνται μόνο ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων, οι οποίες θα φορολογούνται - όπως και σήμερα - αυτοτελώς, όπως οι τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου και ρέπος, οι υπεραξίες από τις πωλήσεις ακινήτων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Ευρώ - Χρήματα

Το σχέδιο προβλέπει εξαίρεση και για κάποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις εισοδημάτων που ήδη απαλλάσσονται του φόρου, όπως οι αγροτικές αποζημιώσεις και επιδοτήσεις, τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, οι μισθοί και οι συντάξεις των ατόμων με αναπηρία 80% και άνω, τα επιδόματα στήριξης τέκνων, τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, το επίδομα στέγης των φοιτητών, το 65% των επιδομάτων επικινδυνότητας κ.λπ.

Η ενιαία φορολογική κλίμακα

Αν ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού ετήσιου ατομικού εισοδήματός του, θα φορολογείται για το σύνολο των εισοδημάτων του απ’ όλες τις πηγές με μια φορολογική κλίμακα στην οποία θα ισχύει αφορολόγητο όριο μεταξύ 8.000 και 10.000 ευρώ.

ΙΚΑ - Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - συνταξιούχοι

Πάνω από το όριο αυτό θα ξεκινά η προοδευτική κλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών. Στην νέα κλίμακα οι συντελεστές θα είναι περισσότεροι, επομένως θα υπάρχουν πολλά διαφορετικά κλιμάκια φορολόγησης. Δεδομένου ότι θα υπάγεται σε αυτήν το άθροισμα των εισοδημάτων του φορολογούμενου, η αλλαγή θα σημάνει την μεταφορά φορολογικών βαρών από τα χαμηλότερα στα μεσαία και τα υψηλά εισοδήματα.

Αν ο φορολογούμενος έχει εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες ή και από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή και από ακίνητα ή και από άλλες «μη μισθωτές» πηγές, σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού ετησίου ατομικού εισοδήματός του, θα φορολογείται για το σύνολο των εισοδημάτων του απ’ όλες τις πηγές, με μια παραλλαγή της φορολογικής κλίμακας των μισθωτών και των συνταξιούχων.

Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα προβλέπεται κάποιοο αφορολόγητο όριο και η φορολόγηση θα ξεκινά από το πρώτο ευρώ του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων, αρχικά με σχετικά χαμηλούς συντελεστές, οι οποίοι  θα αυξάνουν προοδευτικά.

ΑΓΡΟΤΗΣ ΣΕ ΧΩΡΑΦΙ

*Η βασική διαφορά στην φορολόγηση αυτών των κατηγοριών θα αφορά  το πρώτο «μαξιλαράκι» εισοδήματος, για το οποίοι οι μεν θα έχουν αφορολόγητο, οι δε έναν συντελεστή της τάξης του 10%-15%.

Σύνδεση αφορολογήτου με «πλαστικό χρήμα»

Οι φορολογούμενοι της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή με βασικό εισόδημα από μισθούς και συντάξεις, θα δικαιούνται το αφορολόγητο όριο, εφόσον το καλύπτουν με συναλλαγές μέσω «πλαστικού χρήματος».

Έτσι, όποιος έχει ετήσιο εισόδημα μικρότερο από το αφορολόγητο όριο, θα πρέπει να ξοδεύει μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών το σύνολο του εισοδήματος αυτού, για να μην επιβαρυνθεί με φόρο, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Ναυτεμπορικής. 

Όποιος φορολογούμενος της ίδιας κατηγορίας έχει εισόδημα μεγαλύτερο από το αφορολόγητο, θα πρέπει να έχει δαπάνες μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας ίσες με το ύψος του αφρολόγητου ορίου, για να κατορθώσει να ευνοηθεί της «απαλλαγής» φόρου μέχρι το εν λόγω ύψος εισοδήματος.

Κάρτες -  ψηφιακές συναλλαγές - χαρτονομίσματα

Για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου θα αναγνωρίζονται όλες οι δαπάνες, που όμως έχουν εξοφληθεί μόνο από μία πιστωτική ή και μία χρεωστική κάρτα, ο συνδεδεμένος τραπεζικός λογαριασμός με την οποία θα πρέπει να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά στο ΤΑΧΙSnet, ως προοριζόμενος να εξυπηρετήσει την εξόφληση δαπανών με «πλαστικό χρήμα» για την κάλυψη του αφορολόγητου ορίου. 

Η τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί η πιστωτική κάρτα ή έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός με τον οποίο συνδέεται η χρεωστική κάρτα, οφείλει να εκδίδει βεβαίωση με αναλυτικά στοιχεία για το κάθε είδος δαπάνης που πληρώθηκε με την κάρτα. Τα στοιχεία αυτά θα αφορούν τουλάχιστον το ποσό της δαπάνης, την ημερομηνία και την ώρα πληρωμής, τον ΑΦΜ και την επωνυμία του αντισυμβαλλομένου.

Εξετάζεται, μάλιστα, το ενδεχόμενο να υποχρεωθούν οι τράπεζες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΤΑΧΙSnet όλο το περιεχόμενο κάθε βεβαίωσης, δηλαδή τα αναλυτικά στοιχεία για τις δαπάνες που πραγματοποίησε με «πλαστικό χρήμα» κάθε μισθωτός και συνταξιούχος. 

Πιστωτική Κάρτα - Visa

Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων θα μπορεί να γίνεται είτε τμηματικά -ανά μήνα, δίμηνο, τρίμηνο, τετράμηνο ή εξάμηνο- είτε μονομιάς σε ετήσια βάση, ώστε -σε κάθε περίπτωση- το σύνολο των δαπανών που εξόφλησε κάθε μισθωτός και συνταξιούχος φορολογούμενος με «πλαστικό χρήμα» να εμφανίζεται προεκτυπωμένο στην ηλεκτρονική φορολογική του δήλωση και να προκύπτει άμεσα αν καλύφθηκε ή όχι το αφορολόγητο όριο!

Σημειώνεται πάντως ότι από την υποχρέωση να πληρώνουν με «πλαστικό χρήμα» τις δαπάνες που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο θα εξαιρεθούν οι υπερήλικες συνταξιούχοι, δηλαδή όσοι συνταξιούχοι υπερβαίνουν ένα αρκετά υψηλό όριο ηλικίας.

Πηγές ΥΠΟΙΚ: Δικαιότερο το νέο σύστημα

Το σχεδιαζόμενο σύστημα φορολογίας εισοδήματος το οποίο θα βασίζεται στην εφαρμογή μιας φορολογικής κλίμακας για το άθροισμα των εισοδημάτων απ’ όλες σχεδόν τις πηγές θεωρείται από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δικαιότερο, καθώς φορολογεί κάθε φυσικό πρόσωπο ανάλογα με το ύψος του συνολικού του εισοδήματος. 

Χρήματα - Λεφτά - Τσέπη

Όπως επισημαίνει στέλεχος του οικονομικού επιτελείου «δεν είναι συμβατό με τη λογική του απλού και του δίκαιου φορολογικού συστήματος, να έχουμε διαφορετικούς τρόπους φορολόγησης σε εισοδήματα. Είναι θέμα Δικαιοσύνης και απλοποίησης. Έτσι, θα μεταφερθεί το φορολογικό βάρος στα υψηλά και στα πολύ υψηλά εισοδήματα. Έχουμε περιπτώσεις, με τις τρεις διαφορετικές κλίμακες που έγιναν, όπου υψηλά εισοδήματα ελαφρύνθηκαν! Άρα θα πρέπει να πάμε σε μία επιβάρυνσή τους σε σχέση με τα χαμηλά εισοδήματα».

«Μαχαίρι» σε φοροαπαλλαγές 3,1 δις 

Το σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για τη φορολογική μεταρρύθμιση, το οποίο θα τεθεί υπόψη του «κουαρτέτου» προς έγκριση πριν πάρει τον δρόμο για τη Βουλή, προβλέπει και νέες περικοπές και καταργήσεις φοροαπαλλαγών.

Στο «μικροσκόπιο» των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών θα μπουν οι 630 φοροαπαλλαγές που έχουν απομείνει στην ελληνική φορολογική νομοθεσία και «κοστίζουν» περίπου 3,1 δις ευρώ, όπως προκύπτει και από το κείμενο του Προϋπολογισμού.

Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει να βάλει «μαχαίρι» σε μεγάλο αριθμό φοροαπαλλαγών, επικαλούμενη ότι πολλές από τις διατάξεις αυτές δεν εξυπηρετούν κοινωνικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς.

Σημαντικότερες ειδήσεις στη κατηγορίαΣτην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστώνΣήμερα 09:56 | Ειδήσεις

Στο πλαίσιο της 5ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, που θα ανοίξει τον δρόμο για την επίσημη υποβολή αιτήματος για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων.

Brexit: προβληματισμός και στην Ελλάδα για την επόμενη μέραΣήμερα 10:20 | Ειδήσεις

Εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και των εξαγωγέων, μιλούν για τις επιπτώσεις του Brexit στη χώρα μας.

Βρούτσης: αυξήσεις σε ένα εκατομμύριο συνταξιούχουςΣήμερα 10:45 | Ειδήσεις

Την Τρίτη κατατίθεται σε διαβούλευση το νέο Ασφαλιστικό. Τι θα γίνει με τα αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου 2019.

Αχτσιόγλου στον ΑΝΤ1: το νέο Ασφαλιστικό είναι “βήμα” προς τα πίσω (βίντεο)Σήμερα 09:41 | Ειδήσεις

Το νέο Ασφαλιστικό δημιουργεί αδικίες, υπογράμμισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε για τα ποσοστά αναπλήρωσης και τα πρόστιμα στον χώρο της Εργασίας.

Pοή στη κατηγορία: Ειδήσεις
“Μοιρασιά” στο Περιστέρι19:16Βάρη: Πυροβολισμοί στα Βλάχικα19:03Σκηνοθέτησε την απαγωγή του για να μην παντρευτεί (βίντεο)18:51Ρομποτική Χειρουργική στη γυναικολογία18:38ΕΕ: Λάθος τα περί “ψαλιδιού” στα προενταξιακά κονδύλια της Τουρκίας18:26Κλοπή σε ψιλικατζίδικο με πλαστικό όπλο18:13Στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου ο “Ρουβίκωνας” (εικόνες)18:01Πιερρακάκης: μοναδικός αριθμός στις νέες ψηφιακές ταυτότητες ο ΑΦΜ17:48“Καρφώνει” την Μέγκαν ο πατέρας της: φτηναίνει τη βασιλική οικογένεια17:35Ο καιρός για τους αγρότες17:22Με το “διπλό” έφυγε από την Ξάνθη ο Παναθηναϊκός17:09Ραβανί με ινδοκάρυδο από τον Βασίλη Καλλίδη16:55Μετέφερε μετανάστες με Porsche (εικόνες)16:41Εκατοντάδες τραυματίες στα επεισόδια στη Βηρυτό (εικόνες)16:28Τέλος στο “θρίλερ” με αγνοούμενο από τις Σπέτσες (εικόνες) 16:14Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο Βερολίνο16:01Brexit: προβληματισμός και στην Ελλάδα για την επόμενη μέρα15:47Βίντεο: Το τουρκικό Λιμενικό εμβολίζει λέμβο με πρόσφυγες15:34Μηταράκης: προτεραιότητα η μείωση των μεταναστευτικών ροών15:22Ο Χάφταρ τρολάρει ανελέητα τη συμφωνία Ερντογάν - Σάρατζ15:09
00:22:38Ο Υφυπ. Εργασίας για τις συντάξεις, τα αναδρομικά και τις ρυθμίσεις οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία22-03-2019 09:12 
00:02:10 
Φτωχότεροι κάθε χρόνο γίνονται οι Έλληνες 21-03-2019 20:00
00:00:58 
Χαρίζουν στο Δημόσιο τα ακίνητα που κληρονομούν λόγω… φόρων 21-03-2019 19:59
00:05:12 
Επίδομα ενοικίου: χρήσιμος οδηγός με όλες τις απαντήσεις21-03-2019 07:28
00:02:06 
Αυξήσεις μόνο για τους …συνεπείς πελάτες της αποφάσισε η ΔΕΗ20-03-2019 20:43
00:04:35 
Τζαβέλα στον ΑΝΤ1: η ΕΕ θα έπρεπε να διαπραγματεύεται για τον αγωγό EastMed20-03-2019 20:56
00:01:50 
Φροντιστήρια, ξένες γλώσσες και ιδιαίτερα μαθήματα «απομυζούν» το εισόδημα των νοικοκυριών20-03-2019 20:44
00:01:45 
“Growth Awards 2019” από την Eurobank και την Grand Thorton 21-03-2019 20:46
00:01:41 
Τι θα σημάνει η μονομερής προώθηση του νέου πλαισίου για την πρώτη κατοικία20-03-2019 19:50
00:01:26 
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την μεταμόρφωση του Σκορπιού σε πολυτελές resort 17-03-2019 20:44
00:02:10 
Προκλήσεις των Σκοπιανών με "μακεδονικό οίνο" σε μεγάλη Έκθεση Κρασιού, στην Γερμανία17-03-2019 20:03
00:00:45 
Νέα “καμπανάκια” από τον Γιάννη Στουρνάρα 16-03-2019 20:29
00:02:03 
Τελεσίγραφο του Μαξίμου στους Θεσμούς για το διάδοχο σχήμα του «νόμου Κατσέλη»20-03-2019 19:49
BlogsΔεν υπάρχει περιεχόμενο